Nasze marki

Informacje prawne

Połączyłeś się ze stronami rezerwacji hoteli grupy ACCOR. Poprzez połączenie z tymi stronami, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków użytkowania.

Informacje dotyczące wydawcy:

Wydawcą niniejszej witryny internetowej jest :
ACCOR SA, spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 870 366 459 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek pod numerem RCS NANTERRE B 602 036 444, VAT wewnątrzwspólnotowy nr. FR 93 602 036 444. Zarejestrowana w rejestrze biur podróży i touroperatorów pod nr. IM091100035. Gwarant: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR. Ubezpieczyciel: Allianz Global Corporate & SPECJALNE - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris La Défense - Francja.

Accor SA
z siedzibą pod adresem
82, rue Henri Farman
CS 20077
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCJA
Tél : +33 (0)1 45 38 86 00

Dyrektor publikacji : Sébastien Bazin

Informacje dotyczące hostingu :

Za hosting niniejszej witryny internetowej odpowiedzialna jest firma :

Accor SA
Direction Générale des Systèmes d’Information et Telecom
2 rue de la Mare Neuve
91000 Evry
FRANCJA Tél : +33 (0)1 61 61 80 80

Informatyka i swobody obywatelskie :

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki grupy Accor w zakresie ochrony danych osobowych jej klientów, należy zapoznać się z dokumentacją Karta Ochrony Danych Osobowych Klientów.

Prawa autorskie / Copyright :

Niniejsza prezentacja oraz wszystkie jej elementy, obejmujące nazwy domen, marki, logo, znaki firmowe, rysunki, ilustracje, fotografie, teksty, elementy graficzne oraz inne pliki zamieszczone na niniejszej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, a Accor SA jest ich właścicielem lub stanowią one przedmiot licencji umożliwiającej ich użytkowanie.

Żadne elementy zamieszczone na witrynie all.accor.com nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, edytowane, pobierane, modyfikowane, przekazywane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku, w całości bądź w części, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody spółki Accor SA, za wyjątkiem przypadku ich wykorzystania wyłącznie do celów osobistych, prywatnych i nie handlowych, bez możliwości modyfikacji żadnego z elementów zamieszczonych na tej witrynie.

Zamieszczone poniżej zdanie musi figurować na wszystkich ewentualnych kopiach całości lub części zawartości niniejszej witryny: ""©Copyright Accor SA. Fotografie zamieszczone na witrynie all.accor.com nie posiadają znaczenia umowy prawnej."

Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości witryny all.accor.com bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia stanowi naruszenie praw spółki Accor SA, zagrożone między innymi sankcjami prawnymi określonymi w artykule L 355-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Prawa Accor jako podmiotu tworzącego bazę danych

Każdy klient, potencjalny klient lub partner handlowy posiada niewyłączne, niecedowalne i nieprzekazywalne prawo zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronach all.accor.com dla swoich potrzeb własnych w celu rezerwacji hotelu.

Posiada on prawo pobrania i/lub wykorzystania zawartości niniejszej witryny dla własnych celów, pod warunkiem, że operacja ta nie dotyczy znaczącej - pod względem ilościowym lub jakościowym – części zawartości witryny. Ponadto, zabronione jest systematyczne pobieranie i/lub wykorzystywanie, nawet mało znaczącej części niniejszej witryny.

Kopiowanie zawartości niniejszej witryny w całości lub w części w jakichkolwiek innych celach jest całkowicie zabronione postanowieniami artykułów L. 342-1 i L. 342-2 Kodeksu własności intelektualnej. Ponadto zabronione jest udostępnianie do wiadomości publicznej jakiejkolwiek części lub całości niniejszej witryny, w dowolnej formie, na rzecz jakiejkolwiek grupy docelowej.

W szczególności, wykorzystywanie zawartości niniejszej witryny w celach handlowych jest całkowicie zabronione.

Prawa własności dotyczące zdjęć

Więcej informacji na temat zdjęć zamieszczonych na witrynie all.accor.com, należy zapoznać się z treścią strony Prawa własności dotyczące zdjęć .

Zakres odpowiedzialności

Wszystkie informacje dostępne na niniejszych stronach internetowych są udostępniane w stanie bieżącym. Accor SA nie udziela żadnej – domyślnej lub bezpośredniej – gwarancji dotyczącej tych informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji.

Accor SA zastrzega sobie prawo zmodyfikowania tych informacji w dowolnej chwili, poprzez aktualizację zawartości stron all.accor.com.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłał za pośrednictwem tej strony internetowej jakichkolwiek informacji podlegających sankcjom prawnym z tytułu obowiązujących przepisów prawa cywilnego lub karnego, w szczególności informacji niedozwolonych, stanowiących naruszenie przepisów dotyczących porządku publicznego bądź o charakterze oszczerczym.

Accor SA podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia użytkownikom informacji i/lub narzędzi dostępnych i sprawdzonych, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dostępności informacji i/lub ewentualną obecność wirusów na stronie all.accor.com.

Strony internetowe należące do podmiotów innych, niż Grupa Accor, do których zostały tutaj zamieszczone odnośniki hipertekstowe, pozostają całkowicie poza kontrolą spółki Accor SA, która w związku z powyższym nie ponosi żadnej odpowiedzialności co do ich treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej wykorzystanie.

Pliki Cookie

Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie zamieszczonych na witrynie all.accor.com, należy zapoznać się z treścią strony Karta Ochrony Danych Osobowych Klientów.

Odnośniki hipertekstowe

Tworzenie jakichkolwiek odnośników hipertekstowych prowadzących do strony all.accor.com wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody spółki Accor SA.

Poczta elektroniczna

Jakiekolwiek uwagi dotyczące funkcjonowania witryny all.accor.com mogą być przesyłane za pośrednictwem strony Kontact , wybierając typ wiadomości "Uwagi dotyczące strony all.accor.com".

Uwaga

Wiadomości przesyłane do nas za pośrednictwem Internetu mogą zostać przechwycone w sieci. Przed dotarciem do naszej firmy, ich poufność nie może zostać zapewniona.

Do góry strony

Informacje dotyczące autorów zamieszczonych fotografii

all.accor.com

© copyright Photolibrary Accor - Jean Luc ABRAINI - Francis AMIAND - Jean-Jacques d'ANGELO - Ludovic AUBERT - Carole BELLAICHE - Marc BERTRAND - Jean-Marc BLACHE - Jean-Pierre BOLLE - Joachim BONNEMAISON - Nicolas BOREL - Jack BURLOT - Sylvain CAMBON - Fabrice CATELOY - Giovanni CECCHINATO - Chart-Asa CHAKHRIT - Pierre CHARRIAU - Cyril CHAUVIN - Tessa CHRISP - Philip CLARK - Tim Evan COOK - Alain DENIZE - Serge DETALLE - Dewandra DJELANTIK - Thomas DUVAL - Alessandra DOSSELLI - Moussa ELIBRIK - Charly ERWIN - Gabor F.TOTH - Michel FAINSILBER - Xavier FERRAND - Bruno GARCIN-GASSER - Ian Fraser GIBB - Melissa GIBSON - M.GODET - Jacques-Yves GUCIA - Jean GUICHARD - Lucas GURDJIAN - Alexander HAIDEN - Stéphane HIMPENS - Pharadorn INYASRI - Stéphane KOSSMANN - Daniel KRINGS - Thanaporn LABOUP - Anthony LANNERETONNE - Jacques LEBAR - David LEFRANC - Matthieu LEMAIRE-COURAPIED - Darren LENNON - Paul LEPREUX - Bernd LIPPERT - Bill LORENZ - Marie-Caroline LUCAT - Hamilton LUND - Geoff LUNG - Duncan Mc NICOL - Caleb MING - Steve MUREZ - Sara NIEDZWIECKA - Veerasak NIYOM-HMOR - Sam NUGROHO - Miguel A. PATIER - Christian PFAMMATTER - Fabrice RAMBERT - Pierre-Emmanuel RASTOIN - Daniel SANCHEZ - Luc SELVAIS - Lina SKUKAUSKÉ - Michael SPENCER - Michael SU - Minh TANG - Jean-Marc TINGAUD - Annemiek VELDMAN - Linda VAN WIJNGAARDEN - Ouan VU MINH - Barbara ZONZIN - Boris ZULIANI.

Adelaide : © MP Jandeau - Amsterdam : Netherlands Board of Tourism & Conventions - Auckland : © viaFrance - C. Jokel - Bangkok : viaFrance - Barcelone : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Berlin : © visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien - Biarritz : © Le Doaré - Birmingham : © Marketing Birmingham - Bordeaux : © Office de Tourisme de Bordeaux / T. SANSON - Brisbane : © Marketing Brisbane - Bruxelles : © Brussels International Tourism & Congress - Budapest : © viaFrance – RLM - Cairns : © viaFrance - C. Jokel - Cannes : © SEMEC-KELAGOPIAN - Chicago : © Pgiam - Cologne : © viaFrance – RLM – Curitiba ©Eduardo Valente : Dubaï : © Dubai Tourism DTCM - Edimbourg : © C. Thibaut - Genève : © Sarah Clifford - Grenoble : © viaFrance - C. Garton - Hambourg : © www.mediaserver.hamburg.de_C. Spahrbier - Hanoi : Accor - E. Hérault - Hong Kong : © M. Berthet - Kuala Lumpur : © viaFrance - C. Jokel - Lille : OT Lille / © maxime dufour photographies - Lisbonne : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Liverpool : © Liverpool Museums - Londres : © London on View visitlondonimages britainonview Pawel Libera - Los Angeles : © Sean Pavone - Lyon : © Philippe Basti_ OT Lyon - Madrid : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Marrakech : © viaFrance – RLM - Marseille : OTCM / ADD - Melbourne : Eureka Skydeck - Mexico City : © DC_Colombia - Miami : © Mindy_Nicole_Photography - Milan : © viaFrance - X. Adraste - Montpellier : © viaFrance - Thibault Constans - Monterrey : © MiguelMalo - Montréal : © E. Boutard - Moscou : © viaFrance - X. Adraste - Munich : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Nantes : © Nautilus Nantes - New York : © viaFrance - H. Benarafa - Ottawa : ©  DenisTangneyJr - Paris : © Xurzon - Pékin : © A. Artault - Perth : © L. Derossi - Porto : © MP Jandeau - Philadelphie : © bonnie jacobs - Prague : © Prague Information Service - www.praguewelcome.cz - Queenstown : © viaFrance - C. Jokel - Rio de Janeiro : © viaFrance – RLM - Rome : viaFrance - M. Gaye - Saint-Malo : © Servane Combabessou - Salvador : © A. Vallée - Salzburg : © Tourismus Salzburg Gmbh - San Francisco : © SpVVK - Santiago : © M. Wirtensohn - São Paulo : © viaFrance – RLM - Séoul : © Office National du Tourisme Coréen - Shanghai : © Meet in Shanghai - A. Artault - Singapour : © L. Derossi - Strasbourg : © OT Strasbourg - Sébastien Hansen - Stuttgart : © SMG Dieterich - Sydney : © L. Derossi - Toronto : © espiegle - Toulouse : © Ville de Toulouse - Tours : © viaFrance - X. Adraste - Varsovie : Office national polonais du tourisme - Vienne : © viaFrance - Grossard-Crivelli - Washington DC : © LUNAMARINA - Wellington : © Dillon Anderson - TripPlanner : © DragonImages - En 3 jours : warrengoldswain - Quand partir? : stevecoleimages - City Guides : andresr - Toutes nos idées de voyages : Maciej Bledowski

Business Travel: © Pressmaster , © dotshock
Meetings & Events: © wundervisuals, © bikeriderlondon, © Matthias Tunger, © elitravo, © oliveromg, © Dallas Events Inc

ibis.accor.com

Ahraf Fares - Gerber - Mike Wilson - Alain Argentin - gilles Trillard - Milroy & Mac Aleer - Alain Benoit - Burdin - Gilles Vanderstichele - Moctar Kane - Alain Caudrelier - Graphix - Christian - Mohamed Mekouar - Alain de Vomecourt - Dumont - Myr Muratet - Alain Denize - Guy Astell - Nicolas Borel - Alain Endewelt - Guy Renaux - Noël Pelegrin - Alain Gérard - Gwanaëlle Paris - Noël Quidu - Alain Pons - H. Cao - O. Hardt - Alain Robichon - H. G. Zierbmann - Olivier Garros - Albeir - H. Mouillade - Olivier Peix - Alexandra Tantini - H.L. Weichselbaum - Olivier-Henri Dancy - André Longchamp - hans G. Ziertmann - P. Journou - Andréa Flak - Hélio Ramos - P. Mignot - Andrius Petrolevicius - Henry Milliori - P. Wendling - Andrzej Janicki - Marek - Hervé Abbadie - P.A. Ruffié - Szymanski - Hervé hugues - P. Lomascolo - Annemiek Veldman - Hisham El Abib - Pascal Aubert - Antoine Lorgnier - Hubert Camille - Pascal Dellazuana - Antoine Schramm - J C Maury - Pascal Schilling - Antonio Lelli - J P Levallois - Pascal Valentin - Athem - J. Bénazet - Pat. Herain - B. Plessy - J.Deshayes - Patrick Wendling - Bayle - J. Fandino - Paul Lepreux - Beracassat - J. Guyaux - Paul Tristram - Bernard Pascassio - J. Neelssen - Peggy Sirota - Bernard Vallet - J. Rostand - Ph. Forestier - Bert Jonge - J.C. Saadine - Philippe Canu - Bill Muncke - J.F. Jaussaud - Philippe Caron - Bruno Garcin-Gasser - J.J. L'Héritier - Philippe Hurlin - Butch Hale - J.M. Dauba - Philippe Poulet - Byron Newmann - J.P. Bost - Philippe Roy - C. Lepetit - Jack Burlot - Philippe Sebirot - C. Pavard - Jacques Boissay - Philippe Wang - Carole Pérez - Jacques Dirand - Photodisc® - Catherine Bibollet - Jacques Gaillard - Photothèque ibis et Accor - Catherine Taillefer - Jacques Lebar - Pierre Ginet - Cees de Hond - Jacques yves Gucia - Pierre Hausherr - Charly Erwin - Jean Guichard - Pierre Jean Rey - Christian Dumont - Jean Luc Abraini - Point par Pouce - Christian Michel - Jean Rigaux - Pyron Newman - Christian Weirich - Jean Philippe Piter - R. Bénard - Christine Dransart - Jean Pierre Bolle - R. Photographie - Christophe Bielsa - Jean-Charles Vaillant - R.E.A - Christophe Ichou - Jean-Etienne Fortunier - R.O.M. Studios GmbH - Claire Philippin - Jean-Marc Blache - Rafik - Claude Tugaut - Jean-Marc Tingaud - Raymond Sahuquet - Clémentine - Jean-Noël Reichel - Remaël - Corinne Dujardin - Jean-Paul Froget - Renaud Vandermeeren - Cousin - Jean-Pierre Minot - Richard Amenta - Cyril Le Tourneur - Jean Yves Gucia - Richard Busch - D.Martel - Jeanne Raverdy - Rinie Boon - D.Riffet - Joe Raverdy - S. Duchesne - D. Silberstein - Joe Sassine - S. Riba - D. Van Meer - Joël Biletta - Sacha - Daniel Cariou - Joël Damase - Saphie Publicité - Daniel Czap - John Samples - Sam Bellet - Daniel Krings - John Trigiani - San Leucio - David Lefranc - Joon Choi - Sawines Ashraf Fathi - Dceventphoto - Julien Avrial - Fares - Denis Glicksman - Juliette d'Assay - Serge Brison - Dietsche R. TZH - Karine Dilthey - Serge Detalle - Djoe Bonev - Kavin Miller - Sergio Lussino - Dominique Giannelli - Keylani Ammar - Soenne - Dominique Maurel - Khaled el Dash - Sophie Elmosnino - Dupin - L. Lecourieux - Stéfan Kraus - E. Cuvillier - L. Parrow - Stefano Giraldi - Eduardo Barcellos - Laurent Robert - Stéphane Coudant - Elie Bernager - Lightmotif - Stéphane Fournet - Emmanuel Layani - Ligne Bleue - Stéphane Garibaldi - Eric Bourret - Luc Selvais - Stéphane Himpens - Eric Guillot - Ludovic Aubert - Stéphane Kossmann - Eric Hesmerg - M. Monticelli - Stéphane L'Hôte - Erik Saillet - M.Elibrik - Steve Murez - Estudio Robledo - M. Godet - Studio Colingente - F. Henry - M. Iglauer-J. Mezger - Studio Duchaillut - F. Soulat - M. Isy-Schwart - Sylvain Cambon - Fabian Charaffi - M. Loli - Tarek el Baradie - Fabrice Cateloy - M. Renaudeau - Thierry Carabin - Fabrice Quaegebeur - Marc Berenguer - Thierry Layani - Fabrice Rambert - Marc Bertrand - Thierry Montfort - Foto-Huber D81 - Marc Thomas - Till Leeser - Garmisch - Marc Wauters - Tim Clinch - Francis Waldman - Marc Chevret - Tomasz K. Lewandowski - Franck Renoir - Mario Gueneau - Transit P. Hirth - V. Pfaff - François Focher - Martin Jungen - Unicolor - Françoise Mutin - Martine Archambault - V. Peillon - Frantisek Zvardon - Mathieu Prier - Valentin - Freddy Cerda - Maurice Ascam - Vincent Knapp - Frédéric Reglain - Max Roy - W. Randall - Frits Van Byhn - Medhi Ouridjel - William Huber - Frits Van Den Assem - Michael Penner - Wim Cox - G.Ventur - Michael Sondermann - Wolfen - G.Veron - Michel Fainsilber - Wolfson - G.M.raget - Michel Jolyot - Xavier Verstraeten - Gavril Koutoulias - Michel Marcou - Yves Duronsoy - Georges Vartholomaios - Michel Roy - Yves Forestier - Gérard Martron - Michel Urtado - Zoom Studio

hotelf1.com

Fabian Charaffi - Auditoire - Cogency

mercure.com

© copyright Photolibrary Accor, Joel Biletta, Jan Bartelsam, Fabrice Rambert, Basil Childers, Antonio Tartaglione, Philippe Wang, Teo Lannie, Marc Bertrand, Serge Detalle, Marek Arcimowicz, Stéfan Kraus, Phil Boorman, Jacques Yves Gucia, Caterina Gasperi, Claudio Cerquet, Stephane Houari, Judith Stehnk, Bernard Vanden Eynde, Claude Nori, Steve Lloyd-Smith, Paul Bradbury, Ludovic Aubert, Jochen Tack, Glen Aitken, Jack Burlot, Pierre Jean Rey, Hubert Genouilhac, Chris Ryan, Gerhard Sulzer, Jack Wild, Robert Nicholas, Moodboard, Dream pictures, PhotoAlto, Floresco Productions, Getty, Corbis.

novotel.com

© copyright Photolibrary Accor - Jean-Jacques d'ANGELO - Ludovic AUBERT - Marc BERTRAND - Jean-Marc BLACHE - Jean-Pierre BOLLE - Joachim BONNEMAISON - Nicolas BOREL - Jack BURLOT - Sylvain CAMBON - Fabrice CATELOY - Alain DENIZE - Serge DETALLE - Thomas DUVAL - Moussa ELIBRIK - Charly ERWIN - Michel FAINSILBER - Bruno GARCIN-GASSER - M. GODET - Jacques-Yves GUCIA - Jean GUICHARD - Alexander HAIDEN - Stéphane HIMPENS - Stéphane KOSSMANN - Daniel KRINGS - Jacques LEBAR - David LEFRANC - Paul LEPREUX - Duncan Mc NICOL - Steve MUREZ - Miguel A. PATIER - Luc SELVAIS - Fabrice RAMBERT - Jean-Marc TINGAUD - Annemiek VELDMAN.

Anne Kovacs Hervé Abbadie Stefano Giraldi Carole Pérez Jean Luc Abraini M. Godet Claire Philippin Bruno Alves Jacques Yves Gucia Jean-Philippe Piter Richard Amenta Mario Gueneau B. Plessy Martine Archambault Jean Guichard Point par Pouce Alain Argentin Eric Guillot Alain Pons Maurice Ascam J. Guyaux Philippe Poulet Pascal Aubert Butch Hale Mathieu Prier Eduardo Barcellos O. Hardt Fabrice Quaegebeur Sam Bellet M. Hasson Dietsche R. TZH Roland Bénard Pierre Hausherr R.E.A. J. Bénazet F. Henry R.O.M. Studios GmbH Marc Berenguer Pat. Herain Rafik Marc Bertrand Eric Hesmerg G.M. Raget Catherine Bibollet Stéphane Himpens Fabrice Rambert Jean Marc Blache Cees de Hond Hélio Ramos Christophe Bielsa Hervé Hugues W. Randall Jacques Boissay Philippe Hurlin Frédéric Reglain Jean Pierre Bolle M. Iglauer/ J. Mezger M. Renaudeau J.P. Bost M. Isy-Schwart Guy Renaux Eric Bourret Stéphane Jacob (Doo Interactive) S. Riba Jacques Burlot Andrzej Janicki/Marek Szymanski D. Riffet Sylvain Cambon Michel Jolyot Laurent Robert Hubert Camille P. Journou Alain Robichon Philippe Caron Martin Jungen Estudio Robledo Hyacinthe Cao J.F. Jaussaud Joe Rosarius Thierry Carabin Vincent Knapp R. Photographie Freddy Cerda Stéphane Kossmann J.C. Saadine Clémentine Gavril Koutoulles Sacha Cousin Daniel Krings Raymond Sahuquet Wim Cox Emmanuel/Thierry Layani John Samples Daniel Czap David Lefranc Peggy Sirota Joël Damase Antonio Lelli Michael Sondermann Olivier-Henri Dancy C. Lepetit Frédéric Swierczynski (Doo Interactive) J.M. Dauba San Leucio Studio Duchaillut Alain Denize JP Levallois Marc Thomas J. Deshayes Thomasz K. Lewandowski Transit P. Hirth/ V. Pfaff Serge Detalle Ligne Bleue Gilles Trillard Karin Dilthey Michel Marcou Paul Tristram Jacques Dirand D Martel Unicolor Christine Dransard Gérérd Martron Michel Urtado Christian Dumont / Graphix P. Mignot Pascal Valentin M. Elibrik Kavin Miller Valentin Sophie Elmosnino Thierry Montfort D. Van Meer Alain Endewelt M. Monticelli Renaud Vandermeeren Charly Erwin H. Mouillade Gilles Vanderstichele Ph. Forestier Bill Muncke G. Ventur Yves Forestier Myr Muratet Annemiek Veldman Foto-Huber D81 Garmisch J. Neelssen G. Veron Stéphane Fournet Byron Newman Alain de Vomecourt J. Frandino Gwanaëlle Paris P. Wendling Jacques Gaillard L. Parrow H.L. Weichselbaum Olivier Garros Bernard Pascassio Wolfson Alain Gérard C. Pavard Hans G. Ziertmann Gerber V. Peillon Zoom Studio Dominique Giannelli Michael Penner Frantisek Zvardon Pierre Ginet Bristish Tourism Authority. J.J. Soenen D. de Kievith Dominic HOFBAUER François Louchet OFT Cannes Photo ELIOPHOT-Aix-en-Provence Palais des Festivals Cannes. Erwan le Marchand.

pullmanhotels.com

© copyright Photolibrary Accor - Abaca Corporate/Boris Zuliani - Stefan Kraus - Duriya Phiammattawat - Jürgen Naglik - Panchee Kiattipong - Bernadette Peters - Joël Biletta - Ingrid Jost-Freie - Enzo Baradel - Serge Detalle - Jacques Lebar - Hamilton Lund - Bernd Seydel - Philippe Wang - Hugo Potharst - Christian Michel - Fabrice Rambert – Dominique Viet - Jack Burlot - Abaca Corporate/Antoine Huot - Pierre Jean Rey - Jacques Yves Gucia - Jérôme Mondière - Manuel Requena Garcia - Xu Qing - Dewandra Djelantik - Lin Yuanhua - Yap Don - Geoff Lung - Hin Chung Liu - Ye Bing Huang - Carlos Piratinninga - Brad Newton - Ross Williams - Anson Smart - Rob Cooke - Abaca Corporate/Scott Shirley - Jean Luc Abraini - Mathew Downs - Jonathan Ward - Thanaporn Laboup - Gustavo Nacht - Bu Bing-Song - Jun Gu - Ouyang Changpei - Ken Don Yap - Shayong Hong - Ma Weixiao - Ali Rangconwalla - Sam Nugroho - Abaca Corporate/Gia Marescotti - Rudy Simonaji - Heru Desanto - Kim Keum Hwan - Yeap Wei Xhen - Boerje Mueller – Vichai Kiatamornvong - Jan Gutzeit - Ilja Höpping - Victor Romero - Benjamin Alcazar Madrazo - Abdulrahman Aljabri - Cheng Liu - Wei Li - Kenny Williams - Kim Wonho - Richard Gaggioli - Yvan Moreau - LW Design Group - Kitty Qi - Zhen Wang - Liao Xian Zhong ¬- Lindsay Gordon - Scott Hartley - Matthew Evans ¬- Nathan Richter – Olivier Peix - Abaca Corporate/Alexandre Dupeyron - Alain de Vomecourt ¬- Roberto Rosa - David Lefranc - Darwis Triardi - Peter Cons ¬- Erwan Le Marchand - Pansak Chattanamongkolsakul - Carole Bellaiche - Saverio Lombardi Vallauri - Soenne - Oliver Vosshage - Armin Okulla - Ludovic Aubert - Luc Selvais - Carlos Gugel Molina - Saddri Derradji - Narong Rattanaya - Alexandre Rezende - Kwon Tae Gyum - Mads Monsen - Didier Bonnet - Patrick Chmielewski - Corbis - iStockphoto - Akkadet Poowapatchim - Pierre-Emmanuel Rastoin - Shin Sakurai - Site businesstravel.accor.com - Robert Van der Hilst.

sofitel.accor.com

© Gilles Trillard, © Fabrice Rambert, © Bruno Boissonet, © Carolyn Hunt, © Charly Erwin, © Cyril Le Tourneur, © Earl Carter, © Eric Cuvillier, © François Deconinck, © Françoise Huguier, © Geoff Leung, © Grégoire Le Bacon, © Hisham El Abib, © Jack Burlot, © Jacques Lebar, © Joël Biletta, © Luc Selvais, © Michael Von Anlock, © Mohamed Gabr, © P.Lomascolo, © Pierre Jean Rey, © Serge Detalle, © Siri Stafford / Getty Image, © Stéfan Kraus, © Suksan Samranrit, © Till Leeser, © Vichai Klatamornvong, © William Huber, Benjamin Alcazar, Siri Stafford / Getty image, Thomas Barwick / Getty images, Alain de Vomecourt, © Véronique Gerard © Leonard Mc Lane © Martin Barraud © Julian Winslow