OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ACCOR jest spółką akcyjną zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek w Nanterre pod numerem 602 036 444, której siedziba znajduje się pod adresem 82, rue Henri Farman CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Francja i której nadano następujący wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 93 602 036 444 (zwaną dalej „ACCOR”).

ACCOR jest wpisany do rejestru biur podróży i innych organizatorów wycieczek pod numerem IM091100035, jego gwarantem jest: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building - Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 – MALTA, a ubezpieczycielem: CHUBB - 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – France.

ACCOR publikuje i prowadzi stronę internetową https://all.accor.com(dostępną również w wersji mobilnej), umożliwiającą rezerwację hotelu i oferującą inne usługi dodatkowe (zwaną dalej „Stroną”).

Aby się z nami skontaktować:  kontakt ; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

Wersja z dnia 15 marca 2019