INFORMACJE PRAWNE

Połączyłeś się ze stronami rezerwacji hoteli grupy ACCOR. Poprzez połączenie z tymi stronami, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków użytkowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWCY:

Wydawcą niniejszej witryny internetowej jest :
ACCOR SA, spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 870 366 459 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek pod numerem RCS NANTERRE B 602 036 444, VAT wewnątrzwspólnotowy nr. FR 93 602 036 444. Zarejestrowana w rejestrze biur podróży i touroperatorów pod nr. IM091100035. Gwarant: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR. Ubezpieczyciel: Allianz Global Corporate & SPECJALNE - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris La Défense - Francja.
Accor SA
z siedzibą pod adresem
82, rue Henri Farman
CS 20077
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCJA
Tél : +33 (0)1 45 38 86 00
Dyrektor publikacji : Sébastien Bazin

INFORMACJE DOTYCZĄCE HOSTINGU :

Za hosting niniejszej witryny internetowej odpowiedzialna jest firma :
Accor SA
Direction Générale des Systèmes d’Information et Telecom
2 rue de la Mare Neuve
91000 Evry
FRANCJA Tél : +33 (0)1 61 61 80 80

INFORMATYKA I SWOBODY OBYWATELSKIE :

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki grupy Accor w zakresie ochrony danych osobowych jej klientów, należy zapoznać się z dokumentacją Karta Ochrony Danych Osobowych Klientów.

PRAWA AUTORSKIE / COPYRIGHT :

Niniejsza prezentacja oraz wszystkie jej elementy, obejmujące nazwy domen, marki, logo, znaki firmowe, rysunki, ilustracje, fotografie, teksty, elementy graficzne oraz inne pliki zamieszczone na niniejszej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, a Accor SA jest ich właścicielem lub stanowią one przedmiot licencji umożliwiającej ich użytkowanie.
Żadne elementy zamieszczone na witrynie all.accor.com nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, edytowane, pobierane, modyfikowane, przekazywane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku, w całości bądź w części, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody spółki Accor SA, za wyjątkiem przypadku ich wykorzystania wyłącznie do celów osobistych, prywatnych i nie handlowych, bez możliwości modyfikacji żadnego z elementów zamieszczonych na tej witrynie.
Zamieszczone poniżej zdanie musi figurować na wszystkich ewentualnych kopiach całości lub części zawartości niniejszej witryny: ""©Copyright Accor SA. Fotografie zamieszczone na witrynie all.accor.com nie posiadają znaczenia umowy prawnej."
Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości witryny all.accor.com bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia stanowi naruszenie praw spółki Accor SA, zagrożone między innymi sankcjami prawnymi określonymi w artykule L 355-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

PRAWA ACCOR JAKO PODMIOTU TWORZĄCEGO BAZĘ DANYCH

Każdy klient, potencjalny klient lub partner handlowy posiada niewyłączne, niecedowalne i nieprzekazywalne prawo zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronach all.accor.com dla swoich potrzeb własnych w celu rezerwacji hotelu.
Posiada on prawo pobrania i/lub wykorzystania zawartości niniejszej witryny dla własnych celów, pod warunkiem, że operacja ta nie dotyczy znaczącej - pod względem ilościowym lub jakościowym – części zawartości witryny. Ponadto, zabronione jest systematyczne pobieranie i/lub wykorzystywanie, nawet mało znaczącej części niniejszej witryny.
Kopiowanie zawartości niniejszej witryny w całości lub w części w jakichkolwiek innych celach jest całkowicie zabronione postanowieniami artykułów L. 342-1 i L. 342-2 Kodeksu własności intelektualnej. Ponadto zabronione jest udostępnianie do wiadomości publicznej jakiejkolwiek części lub całości niniejszej witryny, w dowolnej formie, na rzecz jakiejkolwiek grupy docelowej.
W szczególności, wykorzystywanie zawartości niniejszej witryny w celach handlowych jest całkowicie zabronione.

PRAWA WŁASNOŚCI DOTYCZĄCE ZDJĘĆ

Więcej informacji na temat zdjęć zamieszczonych na witrynie all.accor.com, należy zapoznać się z treścią strony Prawa własności dotyczące zdjęć .

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie informacje dostępne na niniejszych stronach internetowych są udostępniane w stanie bieżącym. Accor SA nie udziela żadnej – domyślnej lub bezpośredniej – gwarancji dotyczącej tych informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji.
Accor SA zastrzega sobie prawo zmodyfikowania tych informacji w dowolnej chwili, poprzez aktualizację zawartości stron all.accor.com.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłał za pośrednictwem tej strony internetowej jakichkolwiek informacji podlegających sankcjom prawnym z tytułu obowiązujących przepisów prawa cywilnego lub karnego, w szczególności informacji niedozwolonych, stanowiących naruszenie przepisów dotyczących porządku publicznego bądź o charakterze oszczerczym.
Accor SA podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia użytkownikom informacji i/lub narzędzi dostępnych i sprawdzonych, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dostępności informacji i/lub ewentualną obecność wirusów na stronie all.accor.com.
Strony internetowe należące do podmiotów innych, niż Grupa Accor, do których zostały tutaj zamieszczone odnośniki hipertekstowe, pozostają całkowicie poza kontrolą spółki Accor SA, która w związku z powyższym nie ponosi żadnej odpowiedzialności co do ich treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej wykorzystanie.

PLIKI COOKIE

Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie zamieszczonych na witrynie all.accor.com, należy zapoznać się z treścią strony Karta Ochrony Danych Osobowych Klientów.

ODNOŚNIKI HIPERTEKSTOWE

Tworzenie jakichkolwiek odnośników hipertekstowych prowadzących do strony all.accor.com wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody spółki Accor SA.

POCZTA ELEKTRONICZNA

Jakiekolwiek uwagi dotyczące funkcjonowania witryny all.accor.com mogą być przesyłane za pośrednictwem strony Kontact , wybierając typ wiadomości "Uwagi dotyczące strony all.accor.com".

UWAGA

Wiadomości przesyłane do nas za pośrednictwem Internetu mogą zostać przechwycone w sieci. Przed dotarciem do naszej firmy, ich poufność nie może zostać zapewniona.

INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTORÓW ZAMIESZCZONYCH FOTOGRAFII