REZERWACJE

Doszło do pobytu w hotelu

Chcę skontaktować się z mediatorem, gdyż nie udało się rozwiązać polubownie sporu, do którego doszło w trakcie pobytu.

Gości powinni najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta lub z hotelem w celu podjęcia próby rozwiązania sporu w sposób polubowny. W przypadku otrzymania odpowiedzi negatywnej lub w razie braku odpowiedzi w terminie sześćdziesięciu (60) dni od złożenia reklamacji goście mogą się skontaktować z mediatorem. Jest to mediator ds. podróży i turystyki dla hoteli Grupy Accor, hoteli zarządzanych przez Grupę AccorHotels oraz hoteli objętych franczyzą, które mają możliwość odwołania się do mediatora ds. podróży i turystyki. Goście mogą skontaktować się z mediatorem w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia reklamacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI