Planet 21 Planet 21

Accor มี PLANET 21 ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับ...

Accor เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานมาหลายปี และไม่เคยหยุดยั้งในการขยายตัว ด้วยโปรแกรม Planet 21 กลุ่มบริษัทตั้งเป้าไว้ในปี ค.ศ. 2020 โดยมีกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่ การดำเนินงานของพนักงาน ความผูกพันกับลูกค้า ร่วมมือกับหุ้นส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อดำเนินการร่วมกับชุมชน และดำเนินการสองสิ่งที่สำคัญ อันได้แก่ อาหารและอาคาร

ตัวอย่างความสำเร็จของเรา

ดำเนินการโดยทีมงานของเรา เพื่อขับเคลื่อนทั่วโลก

PLANT FOR THE PLANET

PLANT FOR THE PLANET

PLANT FOR THE PLANET

ที่ Accor เรารณรงค์ให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวของตนเอง ประหยัดน้ำและพลังงานที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ทุกนาที

ต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ที่ Accor แบรนด์ของเราทั้งหมดมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กมาหลายปี ทีมงานของเราขับเคลื่อนอย่างมากและให้ความรู้แก่ลูกค้าในการต่อสู้กับปัญหานี้

กรอบความคิดในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบความคิดในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบความคิดในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • - Novotel ใช้เตียงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำจากไม้ที่ได้จากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (มีใบรับรอง FSC) รวมถึงผ้าห่มและหมอนที่ทำจากขวดรีไซเคิล
  • - มีสบู่ เจลอาบน้ำ แชมพู ที่มีฉลากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้องพัก
  • - ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสีเขียว (ฉลากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน

ในร้านอาหาร Accor ยังร่วมมือในการ :

  • - สร้างเสริมสุขภาพ สมดุล และได้คุณภาพ: ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกสวนของโรงแรม ผลิตภัณฑ์ในชุมชน...
  • - ลดขยะจากเศษอาหาร
  • - ไม่ให้ร้านอาหารทำอาหารจากปลาที่ใกล้สูญพันธุ์
  • - เราใช้ไข่จากไก่ที่เลี้ยงปล่อยนอกกรง (ทั้งเปลือกและไข่)

*พันธสัญญานี้คาดการณ์ว่าจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายในปี 2563 สำหรับพื้นที่ซึ่งห่วงโซ่อุปทานมีการพัฒนาแล้ว (ไข่ในเปลือกในยุโรป เป็นต้น) และภายในปี 2568 สำหรับตลาดซึ่งห่วงโซ่อุปทานยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา