Skip to main content

ALL มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

มาร่วมสร้างการบริการที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น และใส่ใจต่อโลกและเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

การเข้าพักอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการนำเสนอทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากขึ้นให้กับคุณ เรากำลังสร้างโมเดลการบริการที่เราร่วมมือกันเพื่อ “ให้” มากกว่า “รับ”

สัมผัสนวัตกรรมที่ยั่งยืน

สำรวจว่าโรงแรมของเราในทั่วโลกใช้แนวทางใหม่และเฉพาะตัวในการบริการที่ยั่งยืนได้อย่างไร

สำรวจอย่างมีความรับผิดชอบ

ไปตามเส้นทางใหม่ ๆ

นอกเหนือจากโรงแรมแล้ว เรายังเปิดช่องทางใหม่ ๆ ให้คุณสำรวจและสัมผัสโลกอีกด้วย

บริจาคร่วมกับ ALL

ทำให้คะแนนสะสมของคุณมีความหมาย

เราเชื่อว่าการช่วยให้สมาชิกของเรามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยุติธรรมยิ่งขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญ