เงื่อนไขทั่วไปของการบริการ

Accor เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนที่สำนักทะเบียนพาณิชย์และบริษัทของ Nanterre ภายใต้หมายเลข 602 036 444 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 82 rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux - France และมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกลุ่มสหภาพยุโรป FR 93 602 036 444 (ต่อไปนี้เรียกว่า "Accor")

Accor ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายใต้หมายเลข IM091100035 ซึ่งผู้ค้ำประกันคือ WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building - Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 – MALTA และผู้รับประกันภัยคือ CHUBB - 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – France.

Accor เผยแพร่และดำเนินการเว็บไซต์ https://all.accor.com (รวมไปถึงเวอร์ชันสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) เว็บไซต์การจองที่พักโรงแรมและบริการเสริมอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์")

วิธีติดต่อเรา:  ติดต่อ  โทรศัพท์: +33 (0)1 45 38 86 00

ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2562