การจอง

คุณได้เข้าพักแล้ว

ฉันต้องการติดต่อตัวแทนไกล่เกลี่ยหลังจากที่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพักของฉันนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข

ผู้เข้าพักควรติดต่อแผนกบริการลูกค้าหรือโรงแรมเป็นอันดับแรกเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทร่วมกัน หากไม่เป็นผลหรือไม่มีการตอบกลับภายในหกสิบ (60) วัน ผู้เข้าพักสามารถติดต่อตัวแทนไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยสำหรับโรงแรมในเครือกลุ่ม Accor โรงแรมที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม AccorHotels หรือโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ที่ตัดสินใจเข้าไกล่เกลี่ยกับตัวแทนไกล่เกลี่ยด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ผู้เข้าพักสามารถติดต่อตัวแทนไกล่เกลี่ยด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากการร้องเรียนครั้งแรก

ติดต่อเรา