• Livelo

  • earn

  รับคะแนนรางวัล 1 คะแนนโดยใช้คะแนน Livelo 3.5 คะแนน

 • Livelo

  • use

  แลกคะแนนรางวัล 2 คะแนนเพื่อรับคะแนน Livelo 2 คะแนน

 • LATAM Pass - Brazil

  • earn

  แปลงคะแนน LATAM Pass 5,680 คะแนนเป็นคะแนนรางวัล 1,000 คะแนน

 • LATAM Pass - Brazil

  • use

  รับคะแนน LATAM Pass - Brazil 1 คะแนนโดยใช้คะแนนรางวัล 2 คะแนน

 • Smiles

  • earn

  แลกไมล์สะสม Smiles 6,000 ไมล์ เป็นคะแนนรางวัล 1,000 คะแนน

 • Smiles

  • use

  ใช้คะแนนรางวัล 4,000 คะแนนเพื่อรับไมล์สะสม Smiles 2,000 ไมล์

พันธมิตรมากขึ้น

 • ไลฟ์สไตล์

  นิยามใหม่ของความสะดวกสบายในการทำงาน ใช้ชีวิต และเที่ยวเล่นพักผ่อนในแบบของท่าน