ใช้คะแนน

แลกคะแนนรางวัลของท่านเป็น Avios

แปลงคะแนนรางวัลของท่านเป็น Avios และซื้อตั๋วโบนัสสำหรับการพักผ่อนครั้งถัดไป การแปลงคะแนนขั้นต่ำ: คะแนนรางวัล 2,000 คะแนน = 1,000 Avios

บัตรสมาชิก

โปรดกรอกรายละเอียดบัตรสมาชิกของพันธมิตรเพื่อแปลงคะแนนรางวัลของท่าน

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแปลงคะแนนรางวัล การโอนทั้งหมดต้องดำเนินการไปยังบัญชีส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้กับพันธมิตร เราขอแจ้งให้ทราบว่าท่านไม่สามารถเพิ่มบัตรพันธมิตรใบเดียวกันลงในบัญชี ALL หลายบัญชี บัตรพันธมิตรที่ใช้บนแบบฟอร์มนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับบัญชี ALL อื่นได้อีกต่อไป

คะแนนสะสมของโปรแกรมพันธมิตรจะถูกโอนเข้าบัญชีโปรแกรมพันธมิตรของท่านอัตโนมัติภายในหกสัปดาห์

การแปลงคะแนนรางวัล

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแปลงคะแนนรางวัล การโอนทั้งหมดต้องดำเนินการไปยังบัญชีส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้กับพันธมิตร เราขอแจ้งให้ทราบว่าท่านไม่สามารถเพิ่มบัตรพันธมิตรใบเดียวกันลงในบัญชี ALL หลายบัญชี บัตรพันธมิตรที่ใช้บนแบบฟอร์มนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับบัญชี ALL อื่นได้อีกต่อไป

คะแนนรางวัลคงเหลือ คะแนนรางวัล

อนุมัติการแปลงคะแนนแล้ว ท่านมีคะแนนรางวัลไม่พอสำหรับการแปลงคะแนนนี้ โปรดป้อนหมายเลขบัตรสมาชิกของท่าน use หากท่านเป็นสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกของพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา ท่านสามารถเลือกโอนคะแนน ALL ไปยังโปรแกรมของพันธมิตรได้ด้วยตัวเองหรือเลือกทำการโอนอัตโนมัติ หากท่านเป็นสมาชิกในโปรแกรมสมาชิกของพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา ท่านสามารถเลือกโอนคะแนน ALL ไปยังโปรแกรมของพันธมิตรได้ด้วยตัวเองหรือเลือกทำการโอนอัตโนมัติ การแปลงคะแนนอัตโนมัติ คะแนนรางวัลจะโอนไปยังโปรแกรมของพันธมิตรทุกครั้งที่ท่านสะสมคะแนนรางวัลจนถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด (หากมี) การแปลงคะแนนด้วยตัวเอง ท่านสามารถโอนคะแนนรางวัลไปยังโปรแกรมสมาชิกของพันธมิตรเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ และเลือกจำนวนคะแนนรางวัลที่ท่านต้องการแปลงได้ การแปลงคะแนนอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู่ Qatar Airways - Privilege Club useQatar Airways - Privilege Club
error

[object Object]

success

[object Object]

ท่านเลือกแปลงคะแนนอัตโนมัติกับพันธมิตร (XXXXXX) แล้ว ท่านจะต้องปิดใช้งานการแปลงคะแนนอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนตัวเลือกของท่านกับพันธมิตรรายนี้

ท่านสามารถเลือกแปลงคะแนนอัตโนมัติโดยใช้คะแนนรางวัลขั้นต่ำ XXXX คะแนนกับพันธมิตรรายนี้ ทุกครั้งที่ท่านสะสมคะแนนรางวัลจนถึง XXXX คะแนน คะแนนรางวัลจะแปลงเป็นคะแนนของโปรแกรมพันธมิตรโดยอัตโนมัติ