ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองรถยนต์กับ Europcar สำหรับสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนน ALL

1. ช่องทางจัดจำหน่ายในการจองรถยนต์สำหรับสมาชิก ALL ได้แก่

ตัวแทน Europcar ใน 160 ประเทศ

เว็บไซต์ของ Europcar

ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Europcar

เว็บไซต์ของ Accor และเว็บไซต์ของแบรนด์โรงแรมในเครือ Accor

2. การรับคะแนนรางวัลและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

2.1. การรับคะแนนรางวัล

สมาชิก ALL สามารถรับคะแนนรางวัล 3 คะแนนต่อการใช้จ่าย 1 ยูโร และส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับการเช่ารถในอัตราที่มีสิทธิ์ในเครือข่ายตัวแทนของ Europcar ที่เข้าร่วมใน 160 ประเทศ

จะต้องแสดงบัตรและหมายเลขของ ALL เมื่อจองและรับรถยนต์ เพื่อรับคะแนนรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการเช่า

บัตร ALL จะต้องเป็นบัตรที่ใช้งานได้ โดยชื่อบนบัตร ALL จะต้องตรงกับชื่อของผู้ขับขี่หลักในสัญญาเช่ารถ

กรณีดังต่อไปนี้ไม่กำหนดเป็นอัตราที่สามารถรับคะแนนรางวัลได้

ค่าเช่ารถยนต์ที่มีพนักงานขับรถ

ราคาสำหรับบริษัท

ราคาสำหรับพันธมิตร

ราคาสำหรับพนักงานของ Europcar หรือพนักงานของบริษัทพันธมิตร

บัตรกำนัลของ “Tour Operator” (ผู้ประกอบธุรกิจทัวร์)

ค่าเช่าที่บริษัทประกันเป็นผู้ชำระให้

การเช่ารถฟรี

ค่าเช่ารถตู้

ข้อเสนอโปรโมชั่น

ราคา “Auto Liberté” ในประเทศฝรั่งเศส

ค่าเช่าสำหรับระยะเวลาการเช่านานกว่ายี่สิบห้า (25) วัน

พาหนะที่นำมาเปลี่ยนทดแทน

ท่านไม่สามารถทำการจองรถยนต์มากกว่าหนึ่งครั้งภายในวัน และ/หรือ สถานที่เดียวกัน โดยใช้ชื่อผู้ขับขี่หลักคนเดียวกัน

2.2. สิทธิประโยชน์ราคาพิเศษ

"สมาชิก ALL" จะได้รับส่วนลด 15% จากอัตราราคาค่าเช่ารถที่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เรามีรถให้ท่านเลือกมากมายใน 150 ประเทศ ส่วนลดอาจมีความแตกต่างในแต่ละประเทศและระยะเวลาการเช่ารถ

อัตราค่าเช่ารถระหว่างประเทศที่ต้องชำระนั้นรวมค่าประกันคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ (Collision Damage Waiver หรือ CDW) (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกที่ไม่ได้ชำระกับประกันไว้ล่วงหน้า หรือ Non-Buyback Deductible),ค่าประกันคุ้มครองการถูกโจรกรรม (Theft Waiver หรือ TW) (ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกที่ไม่ได้ชำระกับประกันไว้ล่วงหน้า) ค่าภาษี และจำนวนกิโลเมตร/ไมล์ที่ไม่จำกัด (แต่ในประเทศฝรั่งเศส อาจมีการจำกัดระยะทางเพียง 250 กม. [155.34 ไมล์] ต่อวัน)

3. ใช้คะแนนรางวัลในการจองรถเช่า

สมาชิก ALL สามารถใช้คะแนนรางวัลเพื่อจองรถเช่าในเว็บไซต์ "เช่ารถด้วยคะแนน" ซึ่งสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ ALL (https://all.accor.com/loyalty-program/reasonstojoin/index.th.shtml) เท่านั้น ในหน้าเว็บไซต์นี้สมาชิก ALL สามารถ:

จองรถเช่า

ยกเลิกการจอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "DriveMyPoints" มีผลบังคับใช้

หากสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คะแนนรางวัล หรือต้องการยื่นคำร้องหลังจากการใช้คะแนนในเว็บไซต์ "DriveMyPoints" สมาชิกควรใช้แบบฟอร์มคำร้องที่อยู่ในส่วน "ความช่วยเหลือ" ของเว็บไซต์ all.accor.com หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ "DriveMyPoints" กรุณาติดต่อ Europcar โดยตรง

3.1. การจองรถเช่า

เมื่อทำการจองรถเช่าบนเว็บไซต์ "DriveMyPoints" ท่านต้องกรอกหมายเลขสมาชิก ALL ในระบบ ค่าเช่ารถสามารถชำระได้โดย:

ชำระทั้งหมดด้วยคะแนนรางวัล

ชำระด้วยคะแนนรางวัลและเงินสดรวมกัน

อัตราส่วนในการแปลงคะแนนคือ: 2,000 คะแนนรางวัล = 20 ยูโร

จำนวนคะแนนรางวัลที่แสดงสำหรับรถแต่ละคันขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนรางวัลสูงสุดที่สมาชิก ALL สามารถใช้เช่ารถได้:

คะแนนรางวัลต่ำสุดที่ใช้ได้คือ 2,000 คะแนน

คะแนนรางวัลสูงสุดที่ใช้ได้คือคะแนนรางวัลที่ปรากฏอยู่ในบัญชีของสมาชิกในขณะที่กำลังทำการจอง

จำนวนคะแนนรางวัลที่ใช้ชำระค่าเช่ารถจะถูกหักจากบัญชีของสมาชิก ALL ทันทีที่การจองได้รับการยืนยัน

หากสมาชิก ALL เลือกชำระค่าเช่ารถเป็นเงินสด สมาชิกจะต้องชำระเงิน ณ สถานที่รับรถ

3.2. การยกเลิก

สมาชิก ALL สามารถยกเลิกการจองที่ทำบนเว็บไซต์ "DriveMyPoints" ของแบรนด์ร่วม Europcar และ ALL ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง คะแนนรางวัลจะคืนกลับไปยังบัญชีของสมาชิก ALL ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานบนเว็บไซต์ขนาดเล็ก "DriveMyPoints"

4.การร้องเรียนกับพันธมิตร

4.1. การรับคะแนนรางวัล

หากสมาชิกพบว่าคะแนนรางวัลของตนไม่ได้รับการดำเนินการภายใน 6 สัปดาห์หลังจากเช่ารถยนต์กับตัวแทน Europcar สมาชิกสามารถยื่นคำร้องโดยการกรอกแบบฟอร์มคำร้องได้ในเว็บไซต์ all.accor.com ในแบบฟอร์ม สมาชิกจะต้องอ้างถึงเหตุผลที่ยื่นคำร้อง พร้อมแนวเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 6 เดือนหลังคืนรถยนต์ ผู้ยื่นใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำร้องและผู้ยื่นคำร้องจะต้องเป็นสมาชิกโปรแกรม ALL คนเดียวกัน จึงจะสามารถรับคะแนนรางวัลได้