แบรนด์ของเรา

เงื่อนไขทั่วไปของการบริการ

Accor เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนที่สำนักทะเบียนพาณิชย์และบริษัทของ Nanterre ภายใต้หมายเลข 602 036 444 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 82 rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux - France และมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกลุ่มสหภาพยุโรป FR 93 602 036 444 (ต่อไปนี้เรียกว่า "Accor")

Accor ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายใต้หมายเลข IM091100035 ซึ่งผู้ค้ำประกันคือ WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR และผู้รับประกันภัยคือ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris, La Défense

Accor เผยแพร่และดำเนินการเว็บไซต์ https://all.accor.com (รวมไปถึงเวอร์ชันสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) เว็บไซต์การจองที่พักโรงแรมและบริการเสริมอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์")

วิธีติดต่อเรา:  ติดต่อ  โทรศัพท์: +33 (0)1 45 38 86 00

1. คำนำ

เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขทั่วไป") มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของ Accor ที่อนุญาตให้ลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า") ได้รับประโยชน์จากบริการต่าง ๆ รวมถึงการจองห้องพักที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ")

ก่อนจองบริการในเว็บไซต์ ลูกค้าทราบว่า (ก) ดำเนินการเพื่อเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อยู่ในส่วนของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม งานฝีมือ งานอิสระ หรือเกษตรกรรม และ (ข) มีความสามารถทางกฎหมายอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขทั่วไปในการให้บริการนี้

ลูกค้าได้รับเชิญให้อ่านเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งต้องยอมรับก่อนดำเนินการจองบริการใด ๆ ในเว็บไซต์ ลูกค้าทุกคนได้รับการแนะนำให้บันทึกและพิมพ์เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ โดยใช้ฟังก์ชันมาตรฐานของเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์

Accor ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ในกรณีนั้น เงื่อนไขทั่วไปฉบับใหม่จะมีอยู่ในเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่ที่มีผลบังคับใช้ ลูกค้าได้รับการแนะนำให้ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเป็นประจำ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงทุกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ลูกค้าจะผูกมัดตามเงื่อนไขทั่วไปฉบับเดียวที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ลูกค้าจองบริการเท่านั้น

ลูกค้ารับผิดชอบการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียวสำหรับวิธีทางเทคนิคทั้งหมดเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ได้

ด้านบนของหน้า

2. คำอธิบายการบริการ

2.1 การบริการของAccor

‎Accor จัดหาไว้เว็บไซต์นี้เพื่อให้ (ก) บริการจองห้องพักของโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่น ๆ ("การจองที่พัก") (2.1.1) และ (ข) บริการที่เพิ่มเติมจากบริการหลัก ("บริการเสริม") (2.1.2)

บริการที่พักและบริการเสริมต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บริการ Accor"

2.1.1 บริการที่พัก

เว็บไซต์มีไว้เพื่อจองห้องพักในโรงแรมและประเภทที่พักอื่น ๆ ที่ดำเนินการในชื่อ Accor (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "บริษัท")

รายละเอียดสำคัญ วันที่ห้องพักว่าง ราคา ตัวเลือกที่เสนอ เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขพิเศษของการขายตามอัตราราคาที่เฉพาะเจาะจง (นโยบายการรับประกัน เงื่อนไขการยกเลิก เวลาการลงทะเบียน เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสมาชิก ฯลฯ) บริษัทที่เสนอบริการจะแสดงในระหว่างขั้นตอนการจองตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3 ด้านล่าง

ในการนี้ ระบุไว้ว่าบริษัทแต่ละแห่งมีเงื่อนไขการขายพิเศษของตนตามอัตราราคาที่เลือก ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขพิเศษ") โดยมีการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนการจองใด ๆ ในเว็บไซต์ เช่น อาจมีรายละเอียดในเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับเวลาลงทะเบียนและการออกเดินทาง นโยบายการรับประกัน ระยะเวลาการยกเลิก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย เงื่อนไขเฉพาะที่ใช้กับเด็ก การอนุญาตสัตว์เลี้ยงตราบใดที่สัตว์เลี้ยงมีสายจูงหรืออยู่ในกรง โดยอนุญาตในพื้นที่ส่วนกลางของสถานที่ (เพื่อเหตุผลด้านสุขอนามัย ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องรับประทานอาหาร)

สุดท้าย ตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ในบางประเทศ อาจมีการขอให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการเข้าพักเมื่อมาถึงบริษัท ในการนี้ จะมีการขอให้ลูกค้าแสดงเอกสารระบุตัวตน เพื่อตรวจสอบว่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าพักหรือไม่

2.1.2 บริการเสริม

เว็บไซต์นี้อนุญาตให้จองบริการเสริมได้เช่นกัน เช่น อาหารเช้าและแชมเปญเมื่อลูกค้ามาถึง หรืออัปเกรดบริการที่พัก

บริการเสริมหมายรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวภายใต้กฎข้อ 3.1 ของ Directive (EU) 2015/2302 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแพ็คเกจการเดินทาง และสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นรูปแบบรวมบริการที่พัก กล่าวคือ "สิทธิประโยชน์การเดินทางที่เกี่ยวข้อง" หรือ "แพ็คเกจท่องเที่ยว" ตามเกณฑ์ที่ระบุโดย Directive ดังกล่าว ข้อมูลนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนจองบริการเหล่านี้ในเงื่อนไขพิเศษที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสำหรับแต่ละข้อเสนอ

2.2 บริการของพันธมิตร

Accor ทำสัญญาหุ้นส่วนและการจัดจำหน่ายกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม ("พันธมิตร") เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา เลือก และจองห้องพักในบริษัทของแบรนด์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายโดย Accor ในเว็บไซต์ของพันธมิตร ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการของพันธมิตร")

เงื่อนไขการขายที่ใช้กับบริการของพันธมิตรเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของพันธมิตร

ด้านบนของหน้า

3. วิธีการจอง

ลูกค้าเลือกบริการใด ๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของพันธมิตร โดยทำตามวิธีการที่วางแผนไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

3.1 การจองบริการ Accor

ลูกค้าทำการจองบริการของ Accor ได้ที่เว็บไซต์

รายละเอียดวิธีการจองแตกต่างกันไปตามวิธีการและคำขอของลูกค้า ซึ่งรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลเกณฑ์การค้นหาจุดหมายปลายทาง สถานประกอบการ และบริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- ขั้นตอนที่ 2: ผลลัพธ์และการเลือกสถานประกอบการ รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- ขั้นตอนที่ 3: รายละเอียดและลักษณะของบริการที่เลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นบริการที่พัก จะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: ลักษณะของที่พัก (ประเภท ขนาดของห้อง โทรทัศน์ มินิบาร์ ฯลฯ) ระยะเวลาเข้าพัก ตัวเลือกเสริม (เช่น อาหารเช้า อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ) ราคารวมของการจองที่รวมภาษีแล้ว รูปแบบข้อมูลทางกฎหมายแสดงสิทธิประโยชน์การเดินทางที่เกี่ยวข้อง แพ็คเกจทัวร์ และเงื่อนไขพิเศษใด ๆ (นโยบายการรับประกัน เงื่อนไขการยกเลิก เวลาเช็คอิน ฯลฯ)

- ขั้นตอนที่ 4: สรุปการจองบริการหนึ่งหรือหลายอย่าง
(ก) การแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญ (ระยะเวลาการเข้าพัก รายละเอียดของบริการที่พัก และ/หรือบริการเสริม จำนวนเงินรวมภาษีแล้ว พร้อมรายละเอียดภาษี) และ
(ข) ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อของลูกค้า: โดยการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีที่มีอยู่แล้ว หรือกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วน (ระบุโดยเครื่องหมายดอกจัน) ซึ่งลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูลนี้ไว้ด้วยการสร้างบัญชีสมาชิกของเว็บไซต์ หรือโครงการบัตรสมาชิกของ Accor

- ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนสุดท้ายของการจองบริการที่ลูกค้าต้องดำเนินการให้สมบูรณ์
(ก) ข้อมูลวิธีการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินล่วงหน้า การจองบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนการเข้าพัก หรือในกรณีที่มีการขอการรับประกันการจองของบริการที่พัก และ
(ข) การให้คำปรึกษาและการยอมรับเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักก่อนการยืนยันโดยลูกค้า

- ขั้นตอนที่ 6: พิจารณาการจองบริการโดย Accor และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

- ขั้นตอนที่ 7: อีเมลยืนยันการจองบริการจะส่งถึงลูกค้า โดยสรุปบริการที่จองไว้ ราคา เงื่อนไขพิเศษที่ลูกค้ายอมรับ วันที่จอง ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหลังการขาย และการเข้าถึงเงื่อนไขทั่วไป รวมถึงที่อยู่ของสถานประกอบการที่ลูกค้าสามารถส่งข้อร้องเรียน

การจองใด ๆ จะถือว่าจองแล้ว เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลยืนยัน

ลูกค้าสามารถจองบริการของ Accor ในนามของบุคคลอื่นตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 7 (เจ็ด) ห้อง นอกเหนือจากนี้ การจองของลูกค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้บังคับใช้กับการจองแบบกลุ่มคณะ และให้บริการที่ meetings.accor.com สำหรับการจองที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ การประชุม การสัมมนา ฯลฯ จำเป็นต้องเข้าไปในส่วนโซลูชันระดับมืออาชีพ Accor ที่เว็บไซต์ all.accor.com

3.2 การจองบริการของพันธมิตร

ลูกค้าจองผ่านบริการของพันธมิตรโดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์และบริการทางโทรศัพท์มือถือของพันธมิตรแต่ละราย

การจองทำขึ้นระหว่างลูกค้าและพันธมิตรโดยตรง โดยทำตามขั้นตอนของเว็บไซต์และบริการทางโทรศัพท์มือถือของพันธมิตร

ด้านบนของหน้า

4. ราคาและการชำระเงิน

4.1 ราคา

ราคาที่เกี่ยวข้องกับการจองบริการมีระบุไว้ก่อน ระหว่าง และหลังการจอง

สำหรับบริการที่พัก ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อห้องสำหรับจำนวนคน และวันที่ที่เลือก

เมื่อยืนยันการจองบริการใด ๆ ราคารวมทั้งหมดจะแสดงให้ลูกค้าทราบเป็นจำนวนที่รวมภาษีแล้ว ในสกุลเงินการค้าของสถานประกอบการ (ซึ่งในบางกรณีอาจแตกต่างจากสกุลเงินท้องถิ่นของสถานประกอบการ) และใช้ได้เฉพาะระยะเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

หากการจ่ายราคารวมของการจองบริการดำเนินการที่สถานประกอบการในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากที่ยืนยันในการจอง ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน โปรดทราบว่าหากการแปลงสกุลเงินที่ยืนยันในการจองเป็นสกุลเงินอื่นปรากฏขึ้นในเว็บไซต์ นั่นเป็นเพียงการแสดงข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีผลผูกพันเป็นสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจผันผวนระหว่างวันที่จองและวันที่เข้าพักสถานประกอบการ

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ ตัวเลือก (เช่น อาหารเช้า รวมค่าอาหารสองมื้อ รวมค่าอาหารทุกมื้อ ฯลฯ) ซึ่งไม่แสดงในขณะที่จองบริการ จะไม่รวมอยู่ในราคา

ภาษีนักท่องเที่ยวที่แสดงในระหว่างการจองบริการจะต้องชำระโดยตรง ณ สถานประกอบการ ยกเว้นในกรณีที่มีการชำระเงินล่วงหน้าแบบออนไลน์ก่อนเข้าพักซึ่งสามารถรวมยอดนี้ไว้แล้ว

ราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่บังคับใช้ ณ วันที่จอง และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มจะส่งผลโดยอัตโนมัติต่อราคาที่ระบุในวันที่เรียกเก็บเงิน

การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับใช้ภาษีรายการใหม่หรือกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล จะส่งผลโดยอัตโนมัติต่อราคาที่ระบุไว้ในวันที่เรียกเก็บเงิน

สุดท้าย ข้อเสนอส่งเสริมการขายบางอย่างจะมีให้เฉพาะที่เว็บไซต์ ซึ่งขายผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยจะขายผ่านแผนกต้อนรับของโรงแรมไม่ได้

4.2 การชำระเงิน

ลูกค้าให้รายละเอียดการชำระเงิน (ก) เพื่อชำระเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก (ข) เป็นการรับประกันการจอง (ค) เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเช็คเอาท์ออนไลน์ที่เสนอในบริการ Welcome ดังอธิบายไว้ในวรรค 4.3 ด้านล่าง ซึ่งระบุโดยตรงในพื้นที่ที่มีให้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ (รักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL) เมื่อเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต ไม่ต้องมีช่องว่างระหว่างตัวเลข รวมถึงวันที่หมดอายุ (ระบุว่าบัตรเครดิตธนาคารที่ใช้จะต้องยังไม่หมดอายุในขณะที่เข้าพัก) และเข้ารหัสลับทางภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินที่ระบุด้านล่าง

Accor เลือกบริการชำระเงินของ OGONE/Ingenico (กล่าวคือ ผู้ให้บริการการชำระเงิน) / Cybersource / Adyen / Stripe / Banque Casino / Silkpay / Sharegroop / Asiapay / FirstData เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต บัตรเครดิตของลูกค้าได้รับการตรวจสอบโดยพันธมิตรเหล่านี้ และสามารถถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น บัตรถูกขโมยหรือถูกปิดกั้น วงเงินจำกัดเต็มแล้ว ข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ฯลฯ ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารและสถานประกอบการ หรือนิติบุคคลอื่น ๆ เพื่อยืนยันการจองบริการและวิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินออนไลน์ (บัตรเครดิต กระเป๋าเงินออนไลน์ ฯลฯ) มีให้บริการและระบุไว้ในหน้าการชำระเงินของเว็บไซต์ โดยอาจเป็นบัตร Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, Sharegroop, Banque Casino รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่มีการชำระเงินให้กับสถานประกอบการหรือนิติบุคคลอื่น ๆ สถานประกอบการแต่ละแห่งหรือนิติบุคคลอื่น ๆ อาจยอมรับวิธีการชำระเงินที่ต่างออกไป แต่ลูกค้าต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้รับประกันการจองหรือใช้เพื่อชำระเงินล่วงหน้าแก่สถานประกอบการ สถานประกอบการอาจขอให้ลูกค้าแสดงเอกสารระบุตัวตนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงด้วยบัตรเครดิต

หากลูกค้าไม่ชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ เมื่อเดินทางมาถึง สถานประกอบการอาจขอให้ลูกค้าจ่ายเงินรับประกันหรือขออนุญาตหักบัญชีบัตรเครดิต เพื่อรับประกันการชำระเงินตามจำนวนที่เกี่ยวข้องกับบริการในสถานที่นั้น

สมาชิกของโครงการบัตรสมาชิกของ Accor สามารถใช้คะแนนเพื่อจองในเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ Accor ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในโครงการบัตรสมาชิก

ในกรณีที่ "ไม่มาแสดงตน" สำหรับการจองบริการที่พัก (กล่าวคือ การจองที่ลูกค้าไม่ได้มาแสดงตัวและไม่ได้ยกเลิกการจองนั้น) ซึ่งรับประกันด้วยบัตรเครดิต สถานประกอบการจะคิดค่าบริการจากลูกค้าเป็นเงินชดเชยเทียบเท่าจำนวนเงินของคืนแรก โดยหักจากบัตรเครดิตที่ให้ไว้เพื่อรับประกันการจอง ส่วนการจองสำหรับคืนถัดไปที่อาจมี จะถูกยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษ

ในช่วงเวลาของการชำระเงินล่วงหน้า จำนวนเงินที่หักจากการจองบริการจะรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ ณ เวลาจอง (รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) และราคาบริการเสริมที่ลูกค้าเลือกไว้ (ถ้ามี) ดังอธิบายไว้ในข้อ 4.1 ข้างต้น

4.3 บริการ Welcome (เช็คอินและเช็คเอาท์ออนไลน์)

ในการใช้บริการ Welcome ลูกค้าต้องทำตามข้อตกลงที่กล่าวไว้นี้อย่างครบถ้วน

เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้การออกจากที่พักของลูกค้าเร็วขึ้น Accor จึงจัดหาบริการ Welcome ไว้ให้ ซึ่งเป็นขั้นตอนดิจิทัลเพื่อทำการเช็คอินและ/หรือเช็คเอาท์แบบดิจิทัล ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าพัก ทั้งนี้การจองของลูกค้าต้องเป็นไปตามสิทธิ์จึงจะใช้บริการนี้ได้

ลูกค้าจะได้รับการตอบกลับจากสถานประกอบการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการนี้ภายใน 2 วันนับจากวันที่ขอ

ในบางกรณี การเช็คอินออนไลน์สามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่ทำการเช็คเอาท์ทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการเช็คเอาท์ออนไลน์ (หรือที่เรียกว่า "เช็คเอาท์ด่วน") ซึ่งจะยกเลิกคำขอเช็คอินออนไลน์ อีกทั้งบริการ Welcome

ในกรณีที่ไม่บังคับให้เช็คเอาท์ออนไลน์ ลูกค้าสามารถเช็คอินออนไลน์ แล้วเช็คเอาท์ที่สถานประกอบการได้

การเช็คเอาท์ออนไลน์หมายรวมถึงการขออนุมัติธุรกรรม (เรียกว่า "การอนุมัติล่วงหน้า") จากธนาคารของลูกค้า ขั้นตอนนี้เป็นการรับประกันที่มีผลครอบคลุมจำนวนเงินโดยประมาณของการเข้าพัก และอนุมัติการชำระเงินให้กับสถานประกอบการตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของลูกค้า จนถึงจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ เฉพาะจำนวนจริงตามใบแจ้งหนี้เท่านั้นที่จะเรียกเก็บโดยสถานประกอบการ นับจากที่ลูกค้าสิ้นสุดการเข้าพัก โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนหรือให้การอนุมัติอีกครั้ง

จำนวนเงินในคำขออนุมัติรวมถึงจำนวนเงินการจอง (หรือจำนวนเงินที่ค้างชำระในกรณีที่ชำระล่วงหน้าบางส่วนในขณะที่จอง) และจำนวนโดยรวมเพื่อครอบคลุมการบริโภคหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของลูกค้าขณะเข้าพัก (อาหารเช้า หากไม่รวมอยู่ในราคาห้องพัก ห้องอาหาร บาร์ ภาษีนักท่องเที่ยว ฯลฯ) จำนวนโดยรวมนี้กำหนดโดยสถานประกอบการตามจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนคืนที่จองไว้

        ตัวอย่าง: 2 คืน 130 ยูโร + 40 ยูโรโดยประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม = คำขออนุมัติวงเงิน 300 ยูโร

คำขออนุมัติไม่ใช่การหักบัญชีทันที แต่สอดคล้องกับเงินสำรองสำหรับการชำระเงินภายหลัง ซึ่งได้รับอนุมัติจากธนาคารของลูกค้าซึ่งจะลดวงเงินบัตรเครดิตที่ใช้ชั่วคราว เพื่อรับประกันความเป็นไปได้ของการหักบัญชีในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีคำขออนุมัติอาจปรากฏเป็นเดบิตที่รอดำเนินการในบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัตรที่ใช้

เมื่อคำขออนุมัติได้รับการเปิดใช้งานและยืนยันจากธนาคาร เมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก สถานประกอบการจะส่งคำขอเดบิตไปยังธนาคารของลูกค้าตามจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้
• หากใบแจ้งหนี้น้อยกว่าจำนวนในคำขอการอนุมัติ การตัดบัญชีจริงของบัตรจะเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระจริง วงเงินของบัตรจึงได้รับการปรับใหม่หลังจากนั้น (ปล่อยวงเงิน) โดยธนาคารของลูกค้า โดยคำนึงถึงความแตกต่างนี้ (ระยะเวลาผันแปรซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคาร)
ตัวอย่าง: คำขอการอนุมัติ 300 ยูโร บัญชีแจ้งหนี้สุดท้าย 260 ยูโร = เดบิต 260 ยูโร และการยกเลิกคำขออนุมัติวงเงินคงเหลือ 40 ยูโร
• หากใบแจ้งหนี้มีจำนวนเงินมากกว่าในคำขอการอนุมัติ สถานประกอบการจะใช้วงเงินที่อนุมัตินั้นทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือจะเรียกเก็บเพิ่มเติมจากบัตร ดังนั้น ในบัญชีของลูกค้าจะมีการหักบัญชีสองครั้ง จำนวนที่หนึ่งจากคำขอการอนุมัติและอีกจำนวนหนึ่งคือส่วนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ลูกค้าไปที่แผนกต้อนรับเพื่อปรับยอดเงินการขออนุมัติหรือชำระเงินโดยตรง
ตัวอย่าง: คำขอการอนุมัติ 300 ยูโร บัญชีแจ้งหนี้สุดท้าย 320 ยูโร = เดบิต 300 ยูโร + เดบิต 20 ยูโร

ในสถานประกอบการณ์บางแห่ง สกุลเงินที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้อาจแตกต่างจากที่ใช้ในการขออนุมัติ ในกรณีนี้ จำนวนเงินที่เรียกเก็บจริงอาจแตกต่างจากจำนวนในคำขออนุมัติ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ขอการอนุมัติและวันที่ใบแจ้งหนี้

ในบางกรณี คำขออนุมัติอาจส่งผลให้ธนาคารของลูกค้าทำการตัดบัญชีก่อนที่การเดบิตจริงจะมีผล ในกรณีนี้ จะไม่ได้หมายถึงการตัดยอดเงินสองครั้ง หากยอดคงเหลือเป็นค่าบวก ธนาคารจะทำการโอนกลับเข้าบัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ตามข้อเสนอของสถานประกอบการ หากลูกค้าพึงพอใจที่จะชำระเงินค่าเข้าพักทั้งหมดล่วงหน้าเมื่อมาถึง ลูกค้าจะสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นใดภายในสถานประกอบการไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายห้องพักและต้องชำระเงินโดยตรงเมื่อมีการใช้บริการ

หากการจองถูกยกเลิกหลังจากมีการเปิดใช้งานการขออนุมัติ จะมีการส่งคำขอยกเลิกธุรกรรมไปยังธนาคารของผู้ถือบัตรโดยอัตโนมัติ ในบางกรณี การยกเลิกนี้อาจปรากฏเป็นการคืนเงิน

โปรดทราบว่าการยกเลิกการชำระเงินล่วงหน้า (หรือคืนเงิน) โดยปกติแล้วใช้เวลายี่สิบสี่ (24) ถึงสี่สิบแปด (48) ชั่วโมง อย่างไรก็ตามระยะเวลานี้อาจนานถึงเจ็ด (7) วันทำการหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ให้บริการ

ในการเปิดใช้งานคำขออนุมัติ ลูกค้าต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้บริการ ลูกค้าได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะคำขอการอนุมัติและการขออนุมัติจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ายินยอมแล้วเท่านั้น ข้อมูลบัตรเครดิตจะเก็บไว้โดยผู้ให้บริการชำระเงินของ Accor เท่านั้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลธนาคารที่เข้มงวด

หากลูกค้าให้รายละเอียดบัตรเครดิตเพื่อรับประกันการจอง:
• ลูกค้าจะต้องใช้บัตรเดียวกันเพื่อเปิดใช้งานการขออนุมัติ โดยในกรณีนี้ลูกค้าเพียงแค่ยอมรับเพื่อเปิดใช้งานและระบุรหัสภาพ
• ลูกค้าสามารถเลือกบัตรใบอื่นแทนเพื่อการขออนุมัติ ซึ่งในกรณีนั้น ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลบัตรใบใหม่

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์การรับประกันการจอง แต่ได้เปิดใช้งานการขออนุมัติและการอนุมัตินี้ยืนยันแล้ว การจองนั้นจะกลายเป็นการจองที่มีการรับประกันจากบัตรที่ใช้สำหรับการขออนุมัติไปโดยปริยาย

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการขออนุมัติหรือมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่เป็นผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานการขออนุมัติได้ การจองจะยังอยู่ในสถานะเริ่มต้น (การรับประกันการจองด้วยบัตรที่เลือกในขณะที่ทำการจองหรือเป็นการจองที่ไม่ได้รับประกัน)

เมื่อธนาคารของลูกค้าใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า "3D Secure" ธนาคารอาจส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งที่เกี่ยวข้องกับเงินธุรกรรมในบัญชีของไปให้ลูกค้า ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่กรณีการหักบัญชีทันที

ด้านบนของหน้า

5. การยกเลิกหรือแก้ไขการจองบริการ

สำหรับบริการจองห้องพัก (การจองที่พักภายในสถานประกอบการหรือที่พักประเภทอื่น ๆ) ลูกค้าได้รับการแจ้งให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์ในการถอดถอน ตามระบุไว้ในมาตรา L. 221-18 ของประมวลกฎหมายผู้บริโภค และเป็นไปตามมาตรา L. 221-28 วรรคที่ 12 ของประมวลกฎหมายผู้บริโภค ซึ่งไม่รวมสิทธิ์นี้สำหรับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่พักซึ่งต้องจัดให้มีตามวันที่หรือช่วงเวลาแน่นอน

สำหรับการจองบริการแต่ละครั้ง มีเงื่อนไขพิเศษที่ระบุขั้นตอนการยกเลิก และ/หรือการแก้ไขการจอง

การจองที่ชำระเงินล่วงหน้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกเงินฝาก (เงินที่ชำระล่วงหน้า) จะไม่ได้รับเงินคืน ซึ่งในกรณีนี้ มีระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ

เมื่ออนุญาตตามเงื่อนไขพิเศษ:
• การยกเลิกการจองบริการสามารถทำได้โดยตรงในเว็บไซต์ผ่านหัวข้อ "เข้าดูหรือยกเลิกการจองของคุณ"
• การปรับเปลี่ยนการจองบริการสามารถทำได้โดยตรงกับสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลติดต่อโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มีระบุไว้ในการยืนยันการสำจองที่ส่งถึงทางอีเมล

ในกรณีที่ต้องระงับบริการด้วยเหตุอันเกิดจากลูกค้า สถานประกอบการจะเรียกเก็บจำนวนเงินทั้งหมดตามอัตราราคา ในกรณีการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าก่อนเข้าพัก จะสงวนสิทธิ์การคืนเงิน

ในการบริการที่พัก ยกเว้นข้อกำหนดอื่นที่อาจไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขพิเศษ ลูกค้าต้องออกจากห้องพักของสถานประกอบการก่อนเวลาที่ระบุ โดยปกติแล้วคือ 12.00 นาฬิกาของวันสุดท้ายที่จองไว้ มิฉะนั้นลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกหนึ่งคืน

ด้านบนของหน้า

6. ข้อตกลงและความรับผิดชอบของลูกค้า

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเลือกใช้บริการในเว็บไซต์และความเหมาะสมของบริการต่อความความต้องการของลูกค้า โดย Accor จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในเรื่องนี้ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อข้อมูลที่ให้ไว้ ณ เวลาที่สร้างบัญชีและ/หรือการจองบริการในแต่ละครั้ง Accor จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการสื่อสารที่เป็นเท็จโดยลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อการใช้งานบัญชีและการจองใด ๆ ในนามของลูกค้าเองและเพื่อบุคคลที่สาม รวมถึงผู้เยาว์ ยกเว้นเพื่อบ่งชี้การใช้งานที่เป็นเท็จว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้า ในส่วนนี้ Accor จะต้องได้รับแจ้งทันทีเมื่อมีการเบี่ยงเบนหรือการใช้อีเมลเท็จแก่ฝ่ายบริการลูกค้า โดยระบุรายละเอียดไว้ในข้อที่ 9

ลูกค้าตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และบริการที่ได้เสนอไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้และเงื่อนไขทั่วไป ในกรณีที่มีการละเมิดฝ่าฝืนพันธกรณีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่Accor หรือบุคคลที่สาม ในการนี้ ลูกค้าตกลงที่จะรับประกัน Accor จากการเรียกร้องสิทธิ์ การดำเนินการ หรือคำแก้ต่างทั้งปวง ซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าชดเชยใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าตกลงที่จะจองบริการแน่นอน พร้อมทั้งชำระเงินและเคารพเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริง:
- ทุกการจองหรือการชำระเงินที่ผิดปกติ ไม่ได้ผล ไม่สมบูรณ์ หรือฉ้อโกง ด้วยสาเหตุจากลูกค้าจะส่งผลให้มีการยกเลิกการจองบริการของลูกค้า โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการกระทำใด ๆ ที่ Accor อาจนำมาใช้ภายหลัง
- พฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะภายในสถานประกอบการ รวมถึงการไม่เคารพข้อกำหนดภายในของสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานประกอบการและ/หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของบริการจะเชิญให้ลูกค้าออกจากสถานที่โดยไม่มีค่าตอบแทนและ/หรือไม่มีการคืนเงินใด ๆ หากชำระเงินไปแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ลูกค้าต้องชำระราคาของบริการที่ใช้ไป ก่อนออกจากสถานที่
- ลูกค้าตกลงด้วยเช่นกันว่าทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สถานประกอบการมีให้บริการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย) ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำซ้ำ การเป็นตัวแทน การเผยแพร่สู่สาธารณะ ต่อวัตถุที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์เกี่ยวพัน เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย ผลงานดนตรี ผลงานโสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรม และวิดีโอเกม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองสิทธิ์ที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 แห่งประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อจำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการ รวมถึงกฎการใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่บั่นทอนประสิทธิภาพของวิธีการเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

7. ข้อตกลงและความรับผิดชอบของ Accor

Accor ดำเนินการภายใต้พันธกรณีของวิธีการ ในการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการที่เสนอโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป และในการดำเนินการด้วยความสามารถและศักยภาพ และใช้ความพยายามทุกวิถีทางภายในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม Accor อาจถูกบังคับให้ต้องระงับเว็บไซต์ชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหตุผลทางเทคนิคในการบำรุงรักษา หากไม่เป็นตามนี้จะมีการรับผิดชอบ

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า Accor อาจไม่สามารถรับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือความเสียหายใด ๆ ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต หากไม่ได้อยู่ในรายการนี้ถือว่าสมบูรณ์
- การรับส่งข้อมูลที่ไม่ดีและ/หรือการรับข้อมูลใด ๆ และ/หรือข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
- ความล้มเหลวของอุปกรณ์รับสัญญาณหรือเส้นทางสื่อสาร
- ความผิดปกติใด ๆ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ขัดขวางการทำงานที่ดีของเว็บไซต์และ/หรือการจองบริการ

เว็บไซต์อาจเชื่อมโยงไปยังลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่แก้ไขและจัดการโดยบุคคลที่สามซึ่ง Accor จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์และบริการที่เสนอของเว็บไซต์เหล่านี้ ในการนี้ ระบุไว้ว่าพันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมข้อเสนอที่สื่อสารในเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะศึกษาเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองทั้งสิ้น

Accor เป็นสื่อกลางระหว่างสถานประกอบการแต่ละแห่งและลูกค้า ซึ่งลูกค้ารับรู้และยอมรับอย่างชัดแจ้ง ดังนั้น Accor จึงมีอำนาจในการเจรจา การฝึกอบรม และการพาณิชย์ของบริการจาก Accor ภายในสถานประกอบการ มีการระบุไว้ว่าสถานประกอบการดำเนินการโดยบริษัทตามกฎหมาย ซึ่งแยกต่างหากจากบริษัท Accor

ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทและ/หรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักในสถานประกอบการหรือการจองบริการของ Accor ลูกค้าตกลงที่จะร้องเรียนเฉพาะกับบริษัทที่ดำเนินกิจการของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และในการนี้ ลูกค้าไม่สามารถทวงความรับผิดชอบต่อ Accor หรือบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม Accor ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากสถานประกอบการ

ด้านบนของหน้า

8. เหตุสุดวิสัย

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย มีการตกลงกันอย่างชัดแจ้งว่าเหตุสุดวิสัยจะระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง กรณีที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยคือกรณีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปตามการพิจารณาทางกฎหมายของศาลฎีกา หากเหตุสุดวิสัยมีระยะเวลาเกินกว่าสามสิบ (30) วันนับจากการเกิดขึ้น เงื่อนไขทั่วไปนี้อาจถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายได้

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์พิเศษอื่น ๆ ที่ขัดขวางการให้บริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ไม่สามารถใช้ห้องพักของสถานประกอบการที่ลูกค้าจองไว้ สถานประกอบการอาจสงวนความเป็นไปได้ในการให้ลูกค้าเข้าพักทั้งหมดหรือบางส่วนในสถานประกอบการประเภทเดียวกันหรือให้บริการในลักษณะเดียวกัน โดยได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า

ด้านบนของหน้า

9. ฝ่ายบริการลูกค้าและการร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองบริการในเว็บไซต์ ฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ไปที่หัวข้อ ความช่วยเหลือ
หากต้องการเขียนถึงเรา:
Service Clientèle Réservation
2 rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANCE

เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลการร้องเรียน ขอแนะนำให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังฝ่ายบริการลูกค้า เกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพหรือการทำงานที่ไม่เหมาะสมของบริการ โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายในแปด (8) วันหลังจากวันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ด้านบนของหน้า

10. การเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการจอง ACCOR S.A. และหน่วยงานของกลุ่มบริษัท Accor จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน "กฎบัตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

ดังนั้น ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในการจองของคุณมีไว้สำหรับ ACCOR S.A. รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด พันธมิตร ผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์) และโรงแรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจอง หรือใช้มาตรการก่อนทำสัญญา เมื่อการรับประกันตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้นำมาใช้แล้ว ข้อมูลของคุณอาจถ่ายโอนจากยุโรปไปยังประเทศที่ไม่ได้รับประกันการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เทียบเท่าจากมุมมองของสหภาพยุโรป

เพื่อรักษาความปลอดภัยธุรกรรมการชำระเงิน หน่วยงานของกลุ่มบริษัท Accor เจาะจงดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ในการนี้ ACCOR S.A. และโรงแรมสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท Accor ในการปรับแต่งการวิเคราะห์ กลุ่มบริษัท Accor อาจใช้มาตรการด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ที่ดำเนินการ โดยเฉพาะการขอให้ลูกค้าใช้ช่องทางการจองอื่นหรือการชำระเงินรูปแบบอื่น มาตรการเหล่านี้จะมีผลให้เกิดการระงับการดำเนินการจอง หรือให้ยกเลิก หากผลการวิเคราะห์ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของคำสั่งซื้อ การใช้วิธีการชำระเงินโดยฉ้อฉลซึ่งก่อให้เกิดการผิดนัดในการชำระเงินอาจทำให้เกิดการลงทะเบียนของลูกค้าในไฟล์เหตุการณ์ของกลุ่มบริษัท Accor ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบริษัท Accor ระงับการชำระเงินในอนาคตหรือดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม

ลูกค้าใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาตามข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์นี้มีระบุไว้ใน "นโยบายส่วนบุคคล"

ด้านบนของหน้า

11. อื่น ๆ

การป้อนข้อมูลธนาคารที่จำเป็นรวมถึงการยอมรับเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีค่าเทียบเท่าเป็นหลักฐานระหว่างทั้งสองฝ่ายของการจองบริการ และการที่ต้องชำระยอดเงินสืบเนื่องจากการจองนั้น

เงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษที่บังคับใช้แสดงถึงพันธกรณีทั้งหมดของคู่สัญญา ไม่สามารถนับรวมเงื่อนไขอื่นใดที่สื่อสารโดยลูกค้า

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขพิเศษและเงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขพิเศษจะเป็นเพียงเงื่อนไขเดียวที่จะสามารถใช้ได้สำหรับพันธกรณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขทั่วไปไม่ว่าในลักษณะใดของพันธมิตร และเงื่อนไขทั่วไปฉบับปัจจุบันนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขฉบับปัจจุบันจะเป็นเงื่อนไขเดียวที่จะสามารถใช้ได้สำหรับพันธกรณี

หากข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือมากกว่าของเงื่อนไขทั่วไปถูกพิจารณาให้เป็นโมฆะหรือประกาศให้เป็นโมฆะตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือการตัดสินใจโดยอำนาจของศาลที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ภาษาที่ใช้พิจารณาตัดสินคือภาษาฝรั่งเศส หากเงื่อนไขทั่วไปได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศสจะถือว่าเหนือกว่าการแปลอื่นใดในกรณีที่มีข้อพิพาท การฟ้องร้อง ความยากลำบากในการตีความ หรือการดำเนินการตามเงื่อนไขทั่วฉบับปัจจุบัน หรือที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า Accor อาจกำหนดเงื่อนไขทั่วไปรวมถึงสิทธิ์และพันธกรณีทั้งหมดที่แนบไว้ให้กับบุคคลที่สามทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากลูกค้า ลูกค้าตกลงว่าการมอบให้ดังกล่าวจะให้อิสระแก่ Accor ในอนาคต ลูกค้าไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขทั่วไปหรือสิทธิ์ และภาระผูกพันพันธกรณีที่ได้แนบไว้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Accor

ด้านบนของหน้า

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

เงื่อนไขทั่วไปอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ขัดขวางข้อกำหนดการคุ้มครองที่บังคับใช้ ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในประเทศที่พำนักของผู้บริโภค

ลูกค้าได้รับแจ้งจาก Accor ว่ามีความเป็นไปได้ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้ ว่าสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั่วไปหรือวิธีการอื่น ๆ ในการระงับข้อพิพาทภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 1 ของหนังสือเล่มที่ 6 แห่งประมวลกฎหมายการบริโภค

หลังจากการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือสถานประกอบการเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยรอมชอม และในกรณีคำตอบเชิงลบหรือไม่มีการตอบกลับภายในหกสิบ (60) วันจากการติดต่อ ลูกค้าสามารถเข้าสู่กระบวนการผู้ไกล่เกลี่ยด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง: Médiateur du Tourisme et du Voyage - BP 80303 - 75823 Paris Cedex 17 สำหรับโรงแรมในเครือและบริหารจัดการของกลุ่ม Accor และสำหรับโรงแรมแฟรนไชส์ที่ตัดสินใจขอความอนุเคราะห์จากผู้ไกล่เกลี่ยด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง
• ขั้นตอนการติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยและรายละเอียดการติดต่อมีอยู่โดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ https://all.accor.com/th/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml ในส่วนของการจองห้องพักที่แถบ "ช่วยเหลือและสนับสนุน" หรือในเว็บไซต์ www.mtv.travel
• การติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยสามารถทำได้ภายในสิบสอง (12) เดือน หลังจากการร้องเรียนครั้งแรก
• แบบฟอร์มการติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://ww5.eudonet.com/V7/app/specif/EUDO_03874/FormDossierLitige/FormulaireDossierLitiges/index.aspx.

ในกรณีที่มีข้อพิพาทภายในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในประเทศโปรตุเกส ซึ่งไม่สามารถตัดสินโดยสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง หรือฝ่ายบริการลูกค้า ลูกค้าต้องดำเนินการร้องเรียนในแพลตฟอร์มการร้องเรียนที่จัดไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ โดยมีอยู่ในหน้าภาพรวมของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงได้จากลิงก์ต่อไปนี้ www.livroreclamacoes.pt

Accor แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในยุโรป ("RLL") ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ ลูกค้าสามารถเข้าได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ด้านบนของหน้า


ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2562