แบรนด์ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A.

ACCOR เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในทะเบียนการค้าและบริษัทภายใต้หมายเลขทะเบียน RCS Nanterre 602 036 444 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 82, Rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux - France ซึ่งมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัทภายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปคือ FR 93 602 036 444 และจดทะเบียนในทะเบียนบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวอื่นๆ ภายใต้หมายเลขทะเบียน IM091100035 ผู้ค้ำประกัน: WHITE ROCK Insurance PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR ผู้รับประกันภัย: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Tour Opus, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense (ในที่นี้เรียกว่า "ACCOR S.A.")

(หากต้องการติดต่อเรา โปรดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข +33 (0)1 45 38 86 00)

1. บทนำ

1. ก่อนที่จะสั่งซื้อบริการ ให้ลูกค้าระบุว่าการสำรองห้องพักของบริการเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัว

2. ในฐานะผู้บริโภค ลูกค้ามีสิทธิ์เฉพาะซึ่งอาจถูกตั้งข้อสงสัยในกรณีที่ใช้บริการที่จองไว้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการค้า อุตสาหกรรม ธุรกิจ วิชาชีพ หรือเกษตรกรรม

3. ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์และบริการบนมือถือที่ใช้ในการจองบริการมีจัดทำเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆ

4. ลูกค้ายืนยันว่าตนมีสิทธิ์ทางกฎหมายอย่างครบถ้วนที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

5. ลูกค้าตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. และเงื่อนไขของการขายตามอัตราค่าห้องพักที่จองไว้ ณ เวลาที่ทำการจองห้องพัก หากไม่ตกลงยินยอมตามข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้องพักได้

6. ลูกค้ามีตัวเลือกในการบันทึกและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยใช้ฟังก์ชันมาตรฐานบนเบราเซอร์หรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

ด้านบนของหน้า

1. ACCOR S.A. ประกาศเผยแพร่และดำเนินงานเว็บไซต์การจองห้องพักของโรงแรมบน all.accor.com และบริการบนมือถือของ Accor

1.1 บริการของ Accor

2. เว็บไซต์และบริการบนมือถือนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถจองห้องพักของแบรนด์โรงแรมต่างๆ ที่บริหารจัดการโดยACCOR S.A. ได้

3. บริการอื่นๆ สามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือกับคู่ค้าของ ACCOR S.A. การสำรองห้องพักสามารถทำได้โดยตรงระหว่างลูกค้ากับคู่ค้าของ ACCOR S.A.

4. ลูกค้ายืนยันว่าได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือจาก ACCOR S.A.

5. การสำรองห้องพักทั้งหมดที่ทำผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือ หมายรวมถึงการพิจารณาและการยอมรับอย่างเต็มที่และเปิดเผยต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเงื่อนไขการขายสำหรับอัตราที่จอง

6. เว็บไซต์และบริการทางโทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

7. คุณสมบัติหลักของที่พักที่เสนอ ราคาและวันที่ที่สำรองห้องพัก จะแสดงอยู่ในหน้าห้องพักของแต่ละโรงแรมในระหว่างขั้นตอนการสำรองห้องพัก

ด้านบนของหน้า

1.2 บริการของคู่ค้าทางธุรกิจ

1. ACCOR S.A. ลงนามในสัญญาการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวอื่นๆ ของบุคคลที่สาม การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา เลือก และจองห้องพักของแบรนด์โรงแรมต่างๆ ที่บริหารจัดการโดย ACCOR S.A. ได้โดยใช้บริการของคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์และบริการบนมือถือของคู่ค้าทางธุรกิจ โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซบนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของคู่ค้าทางธุรกิจแต่เชื่อมต่อได้โดยตรงกับ ACCOR S.A.

2. เว็บไซต์และบริการบนมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถจองห้องพักของแบรนด์โรงแรมต่างๆ ที่บริหารจัดการโดย ACCOR S.A.

3. ลูกค้ายืนยันว่าได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือจาก ACCOR S.A.

4. การจองห้องพักของแบรนด์โรงแรมต่างๆ ที่บริหารจัดการโดย ACCOR S.A. ผ่านเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของคู่ค้าทางธุรกิจต้องผ่านการปรึกษาหารือและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคู่ค้าทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงนี้ เงื่อนไขของการขายตามอัตราค่าห้องพักที่จองไว้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. โดยสมบูรณ์และอย่างไม่มีเงื่อนไข

5. ข้อมูลต่อไปนี้ถูกกล่าวถึงในทุกขั้นตอนของการจองบริการผ่านบริการของคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย:

6. คุณสมบัติหลักของที่พักที่เสนอ ราคาและวันที่ที่สำรองห้องพัก จะแสดงอยู่ในหน้าห้องพักของแต่ละโรงแรมในระหว่างขั้นตอนการสำรองห้องพัก

ด้านบนของหน้า

2. คำจำกัดความ

คำที่ใช้ในเอกสารนี้จะถูกกำหนดไว้ดังนี้:

"ใบเสร็จแสดงการรับทราบ":
อีเมล์ที่ส่งโดยเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor ให้กับลูกค้า ซึ่งสรุปการจองห้องพักของลูกค้าและยืนยันการรับการจองห้องพักบนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor
สำหรับบริการของคู่ค้าทางธุรกิจ ในที่นี้หมายถึงอีเมล์ที่ส่งโดย ACCOR S.A. ให้กับลูกค้า ซึ่งสรุปการจองห้องพักที่ดำเนินการโดยลูกค้าผ่านบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของคู่ค้าทางธุรกิจและยืนยันการรับการจองห้องพักโดย ACCOR S.A.
"เงื่อนไขของการขายตามอัตราค่าห้องพักที่จองไว้":
เงื่อนไขเฉพาะในการจองห้องพักแต่ละครั้งที่ดำเนินการโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับการจองห้องพัก และไม่ว่าการจองนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้หรือไม่ก็ตาม
"การยืนยันการสำรองห้องพัก":
ไฟล์เอกสารเสมือนที่สรุปบริการที่จองโดยลูกค้าบนเว็บไซต์หรือผ่านบริการบนมือถือ และระบุหมายเลขบัตรธนาคารของลูกค้าในบริบทของการชำระเงินล่วงหน้าหรือการค้ำประกัน การยอมรับการยืนยันการจองห้องพักโดยลูกค้าถือเป็นข้อผูกพันตามสัญญา
"ลูกค้า":
การดำเนินการส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่อยู่ในบริบทของการดำเนินกิจกรรมทางการค้า อุตสาหกรรม ธุรกิจ วิชาชีพ หรือเกษตรกรรม
"อีเมล์":
ข้อความใดๆ ที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร เสียงพูด เสียง หรือรูปภาพ ที่ส่งโดยเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย หรือในอุปกรณ์เวิร์คสเตชันของผู้รับจนกว่าจะถูกเรียกโดยผู้รับดังกล่าว
"คำขอสำรองห้องพัก":
คำขอจองห้องพักของโรงแรมที่ส่งโดยลูกค้าผ่านเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ ACCOR S.A. หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
"คู่ค้า":
ผู้ให้บริการ (i) ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor และ/หรือ (ii) ที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือผ่านเว็บไซต์ บริการบนมือถือหรือเครื่องมืออื่นๆ ของผู้ใช้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงบริษัทนำเที่ยว บริษัทรถเช่า ผู้ให้บริการจองตั๋วรถไฟและเครื่องบิน และเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา
"การสำรองห้องพักผ่านระบบออนไลน์":
การจองห้องพักของโรงแรมผ่านแบบฟอร์มการจองเสมือนบนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ ACCOR S.A. หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
"บริการ":
การจองห้องพักของโรงแรมที่กำหนดคุณสมบัติหลักๆ บนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor
"บริการของคู่ค้าทางธุรกิจ":
การจองห้องพักของโรงแรมที่กำหนดคุณสมบัติหลักๆ ในรายชื่อโรงแรมที่มีอยู่บนเว็บไซต์ บริการบนมือถือ และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ของคู่ค้าทางธุรกิจ
"บริการทางโทรศัพท์มือถือ":
บริการทั้งหมดและโปรโตคอลที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับอินเทอร์เน็ต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยในบริการให้คำปรึกษาและการสำรองห้องพักโรงแรมที่จัดหาโดย Accor S. A.
"เว็บไซต์":
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการโดย ACCOR S.A. บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้ได้ที่ all.accor.com

ด้านบนของหน้า

3. หัวข้อ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของคู่สัญญาภายในขอบเขตของการจองบริการทางไกลที่เสนอโดย ACCOR S.A. และคู่ค้าทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ และบริการบนมือถือ

2. ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสำรองห้องพักและหลังการสำรองห้องพักระหว่างการทำสัญญาของทั้งสองฝ่าย

3. ลูกค้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้ และเงื่อนไขการขายตามอัตราที่จองไว้ ที่มีให้บนเว็บไซต์และบริการทางโทรศัพท์มือถือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดในความตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง

ด้านบนของหน้า

4. ขอบเขตการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้มีผลกับการจองห้องพักทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ ACCOR S.A. และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

ด้านบนของหน้า

5. ระยะเวลา

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้มีผลตลอดระยะเวลาการให้บริการของ ACCOR S.A. และบริการของคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์และบริการบนมือถือ

2. ACCOR S.A. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือหรือการสำรองห้องพักทางออนไลน์ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ด้านบนของหน้า

6 . ข้อยกเว้นของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในทุกกรณี เวอร์ชั่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายที่มีผลผูกพันกับลูกค้า เป็นเวอร์ชั่นที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือ

ด้านบนของหน้า

7. การสำรองห้องพัก

1. ลูกค้าเลือกบริการที่แสดงบนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor หรือคู่ค้าทางธุรกิจ

2. ลูกค้ายืนยันว่าลูกค้ารับทราบถึงลักษณะ วัตถุประสงค์และวิธีการจองบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor หรือของคู่ค้าทางธุรกิจ และได้ร้องขอและได้รับข้อมูลที่จำเป็น และ/หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการจองบริการโดยรับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด

3. บนเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้สูงสุดสาม (3) ห้องต่อการจองห้องพักหนึ่งครั้งสำหรับการจองห้องพักส่วนบุคคลและตามความต้องการส่วนบุคคล และสามารถจองห้องพักได้สูงสุดหนึ่ง (1) ห้องต่อการจองห้องพักผ่านบริการบนมือถือหนึ่งครั้ง สำหรับการจองห้องพักที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ การประชุม การสัมมนา ฯลฯ ขอแนะนำให้ใช้บริการในส่วนของ Accor PRO Solutions บนเว็บไซต์ all.accor.com

4. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเลือกบริการและความเหมาะสมของบริการที่ตรงตามความต้องการของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ACCOR.S.A. ไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว

5. การสำรองห้องพักจะถือว่าได้รับการยอมรับโดยลูกค้าในตอนท้ายสุดของขั้นตอนการสำรองห้องพัก

ด้านบนของหน้า

8. ขั้นตอนการสำรองห้องพัก

8.1 บริการของ Accor

1. การจองห้องพักโดยลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์มการจองเสมือนผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบริการบนมือถือของ Accor

2. การสำรองห้องพักนี้ถือว่าได้มีการระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินโดย ACCOR S.A. สำหรับแบบฟอร์มการสำรองห้องพักหรือคำขอสำรองห้องพัก หรือเมื่อทำการชำระเงินล่วงหน้าบนระบบออนไลน์ด้วยบัตรของธนาคาร

3. ก่อนการสำรองห้องพัก ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสำรองห้องพักหรือคำขอสำรองห้องพัก

4. ลูกค้ายืนยันความจริงและความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งมา

5. ขั้นตอนการสำรองห้องพักประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้:

 1. ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาโรงแรมและเลือกห้องและอัตราค่าห้อง
 2. ขั้นตอนที่ 2: เลือกบริการเสริม หนึ่งบริการหรือมากกว่านั้น (ใช้กับเว็บไซต์เท่านั้น)
 3. ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบรายละเอียดการสำรองห้องพัก ราคารวม และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายที่ใช้ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการเลือก (ห้องพัก อัตรา บริการเสริม) ในกรณีของการสำรองห้องพักทางออนไลน์เท่านั้น
 4. ขั้นตอนที่ 4: กรอกรายละเอียดของลูกค้า
 5. ขั้นตอนที่ 5: ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตในกรณีที่รับประกันคำขอหรือชำระเงินล่วงหน้า
 6. ขั้นตอนที่ 6: ขอคำปรึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และเงื่อนไขของการขายสำหรับอัตราที่จองไว้ก่อนจะได้รับการยืนยันการสำรองห้องพัก
 7. ขั้นตอนที่ 7: ยืนยันการสำรองห้องพักโดยลูกค้า

ด้านบนของหน้า

8.2 บริการของคู่ค้าทางธุรกิจ

1. การจองห้องพักโดยลูกค้าที่ดำเนินการผ่านบริการของคู่ค้าทางธุรกิจ โดยใช้แบบฟอร์มการจองเสมือนผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์และบริการบนมือถือของคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย

2. การสำรองห้องพักนี้ถือว่าได้มีการระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินโดย ACCOR S.A. สำหรับแบบฟอร์มการสำรองห้องพักหรือคำขอสำรองห้องพัก หรือเมื่อทำการชำระเงินล่วงหน้าบนระบบออนไลน์ด้วยบัตรของธนาคาร

3. ก่อนการสำรองห้องพัก ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสำรองห้องพักหรือคำขอสำรองห้องพัก

4. ลูกค้ายืนยันความจริงและความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งมา

5. ขั้นตอนการสำรองห้องพักประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้:

 1. ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาโรงแรมและเลือกห้องและอัตราค่าห้อง
 2. ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรายละเอียดการสำรองห้องพัก ราคารวม และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายที่ใช้ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการเลือก (ห้องพัก อัตรา บริการเสริม) ในกรณีของการสำรองห้องพักทางออนไลน์เท่านั้น
 3. ขั้นตอนที่ 3: กรอกรายละเอียดของลูกค้า
 4. ขั้นตอนที่ 4: การปรึกษาหารือและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR เงื่อนไขของการขายของคู่ค้าทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง และเงื่อนไขของการขายตามอัตราค่าห้องพักที่จองไว้ก่อนยืนยันการจองห้องพัก
 5. ขั้นตอนที่ 5: ป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตในกรณีที่รับประกันคำขอหรือชำระเงินล่วงหน้า
 6. ขั้นตอนที่ 6: ยืนยันการสำรองห้องพักโดยลูกค้า

9. ใบเสร็จแสดงการรับทราบการสำรองห้องพัก

1. เว็บไซต์และบริการบนมือถือของ Accor หรือคู่ค้าทางธุรกิจ รับทราบว่าได้รับการจองห้องพักของลูกค้าโดยส่งอีเมล์ยืนยันให้กับลูกค้าทันทีตามที่อยู่อีเมล์ที่ลูกค้าระบุไว้ก่อนหน้านี้

2. สำหรับการสำรองห้องพักแบบออนไลน์ ใบเสร็จแสดงการรับทราบการสำรองห้องพักที่ส่งทางอีเมล์จะสรุปข้อเสนอสัญญา บริการที่จองไว้ ราคา เงื่อนไขการขายที่ยอมรับโดยลูกค้าตามอัตราราคาที่เลือก วันที่สำรองห้องพัก ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการหลังการขาย และที่อยู่ที่ทำการของผู้ให้บริการโรงแรม ที่ลูกค้าสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้

ด้านบนของหน้า

10. บริการลูกค้า

มีส่วนบริการลูกค้าเพื่อจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจองที่พักในโรงแรม

ไปที่ส่วนสนับสนุน

หากต้องการเขียนถึงเรา:

Service Clientèle Réservation
2 Rue de la Mare Neuve 
91021 Evry, FRANCE

ด้านบนของหน้า

11. การยกเลิกหรือการปรับเปลี่ยนโดยลูกค้า

1. ลูกค้าได้รับการเตือนว่า ตามมาตรา L. 221-28 ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของฝรั่งเศส ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เพิกถอนตามที่ระบุไว้ในมาตรา L. 221-18 ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของฝรั่งเศส

2. เงื่อนไขการขายสำหรับอัตราที่จองไว้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับการยกเลิกและ/หรือการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก

3. การสำรองห้องพักที่ชำระเงินล่วงหน้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และไม่สามารถคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้าได้ ซึ่งได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการขายสำหรับอัตราการจองแล้ว

4. เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการขายสำหรับอัตราที่จองไว้:
การสำรองห้องพักจะถูกยกเลิกได้โดยตรงบนเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือใต้หัวข้อ "การทบทวนหรือยกเลิกการสำรองห้องพักของคุณ"
– การเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักสามารถทำได้โดยตรงกับโรงแรม ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ไว้บนจดหมายยืนยันการสำรองห้องพักที่ส่งมาทางอีเมล์

5. หากลูกค้ายกเลิกการเข้าพักก่อนระยะเวลาที่จองห้องพักไว้ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมห้องพักเต็มจำนวนตามที่ตกลงไว้ ในกรณีที่ทำการจองห้องพักแบบชำระเงินล่วงหน้าจะไม่มีการคืนเงินในกรณีนี้

6. เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน มิฉะนั้นลูกค้าจะต้องออกจากห้องพักก่อนเที่ยงวันในวันสุดท้ายของการสำรองห้องพัก การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจทำให้ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกหนึ่งคืน

7. การจองห้องพักเป็นการดำเนินการส่วนบุคคล และไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่าย คิดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าก็ตาม

ด้านบนของหน้า

12. การเข้าพักในโรงแรม

1. ในการบังคับใช้กฎระเบียบในบางประเทศ ลูกค้าอาจได้รับการร้องขอเมื่อมาถึงโรงแรมให้กรอกข้อมูลบัตรลงทะเบียนไว้กับตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์นี้ ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ เพื่อใช้ตัดสินใจว่า ลูกค้าจะต้องกรอกบัตรลงทะเบียนหรือไม่

2. โรงแรมบางแห่งยอมรับสัตว์เลี้ยงโดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีสายจูงหรือเก็บไว้ในกรงในพื้นที่สาธารณะของโรงแรม (ถ้าต้องการตรวจสอบว่าโรงแรมอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาหรือไม่ ลูกค้าควรดูเอกสารข้อมูลของโรงแรมบนเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือ) ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยจึงไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องอาหาร

3. ลูกค้ายอมรับและจะใช้ห้องอย่างมีความรับผิดชอบ ดังนั้น การดำเนินการใดที่ขัดกับพฤติกรรมมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและหลักเกณฑ์สาธารณะจะส่งผลให้ทางโรงแรมขอให้ลูกค้าออกจากโรงแรมได้โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยและ/หรือการคืนเงินหากลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าห้องของคืนที่พักไปแล้วก่อนที่จะออกจากโรงแรม

4. โรงแรมของแอคคอร์บางแห่งมีระเบียบข้อบังคับภายในสำหรับลูกค้า ลูกค้าต้องยอมรับและเคารพกฎระเบียบเหล่านี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งในระเบียบข้อบังคับ ทางโรงแรมต้องขอให้ลูกค้าออกจากโรงแรมโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยและ/หรือการคืนเงินหากลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

5. บางโรงแรมมีบริการ WiFi (อาจคิดค่าบริการหรือไม่ก็ตาม) เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าต้องดูแลทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงแรมจัดให้ลูกค้า ไม่ให้ถูกนำไปใช้งานในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ การเป็นตัวแทน การจัดหา หรือการสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับงานหรือวัตถุที่มีการป้องกันตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย งานเพลง งานโสตทัศนูปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือวิดีโอเกม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศสในหนังสือเล่มที่ I และ II เมื่อต้องได้รับอนุญาต ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นอาจเสี่ยงต่อการถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา L. 335-3 ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส) โดยอาจต้องโทษปรับเงินเป็นจำนวน 300,000 ยูโรและจำคุก 3 ปี ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงแรมด้วย รวมถึงกฎในการใช้ทรัพยากรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย และเพื่อระงับการกระทำที่อาจทำลายประสิทธิภาพของทรัพยากรเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

13. การรับประกัน

1. ลูกค้าจะได้รับการรับประกันตามสัญญาที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการ

ด้านบนของหน้า

14. ความรับผิดชอบ

14.1 ข้อมูลทั่วไป

1. ภาพถ่ายที่แสดงบนเว็บไซต์และบริการบนมือถือของ Accor หรือคู่ค้าทางธุรกิจเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อชี้แจงเท่านั้น แม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้มั่นใจว่าภาพถ่าย ภาพกราฟิกและข้อความที่ใช้อธิบายโรงแรมนั้นสื่อถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำของที่พักที่นำเสนอมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็อาจมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือปรับปรุงที่พักใหม่

2. ACCOR S.A. ไม่รับผิดชอบต่อการไม่ตอบรับหรือตอบรับการจองห้องพักที่ไม่เพียงพอในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยในการดำเนินการของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการของลูกค้าที่ไม่อาจคาดการณ์หรือไม่สามารถจัดการได้ โดยเฉพาะเมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน การไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ การแทรกแซงจากภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการชำระเงินล่วงหน้าที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยธนาคารของผู้ถือบัตร

3. ไฮเปอร์ลิงค์อาจลิงค์ไปยังไซต์อื่นที่ไม่ใช่ เว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือของ ACCOR S.A. ได้ ACCOR S.A.จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือบริการที่เสนอให้ในเว็บไซต์เหล่านี้

4. การสำรองห้องพักหรือการชำระเงินที่ไม่เป็นไปตามปกติ ไม่มีผล ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นการฉ้อโกงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอันเนื่องมาจากลูกค้า จะส่งผลให้มีการยกเลิกการสั่งซื้อโดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยไม่มีผลลบล้างใดๆ ต่อการดำเนินคดีในทางแพ่งหรืออาญาต่อลูกค้า

ด้านบนของหน้า

14.2 บริการของคู่ค้าทางธุรกิจ

1. นอกจากข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น โปรดทราบว่าคู่ค้าทางธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของข้อเสนอที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ บริการบนมือถือ และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือบริการบนมือถือของตน

ด้านบนของหน้า

15. การร้องเรียน

1. การร้องเรียนเกี่ยวกับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือการดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพของบริการของโรงแรมต้องแจ้งให้ ACCOR S.A. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในแปดวันนับจากวันที่ออกจากโรงแรม โดยแจ้งโดยตรงไปยังโรงแรมหรือไปยังแผนกบริการลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

2. โรงแรม Accor ดำเนินงานโดยบริษัทที่แยกกันกับ ACCOR S.A. ตามกฎหมาย ดังนั้นลูกค้าจึงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป ลูกค้าจะต้องดำเนินคดีกับบริษัทที่บริหารโรงแรมที่ลูกค้าเข้าพักเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

16. ราคา

1. ราคาที่เกี่ยวข้องกับการจองบริการจะถูกระบุไว้ก่อนและระหว่างการจอง

2. ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อห้องสำหรับจำนวนบุคคลและวันที่ที่เลือกไว้

3. ราคาที่ยืนยันกับลูกค้านั้น รวมภาษีทั้งหมดโดยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการพาณิชย์ของโรงแรม (ซึ่งในบางกรณีอาจแตกต่างกันตามสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรม) และใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

4. ถ้าการจ่ายเงินให้กับโรงแรมใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ยืนยันไว้ในการสำรองห้องพัก ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน

5. การสำรองห้องพักทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มา ให้สามารถชำระเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมได้ เว้นแต่โรงแรมระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นพิเศษ

6. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ บริการเพิ่มเติม (อาหารเช้า อาหารสองมื้อ อาหารสามมื้อ ฯลฯ) จะไม่รวมอยู่ในราคา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนบริการทางโทรศัพท์มือถือ อาหารเช้าจะไม่รวมอยู่ในราคา

7. ภาษีท่องเที่ยวที่ระบุบนหน้าอัตรา ต้องชำระให้กับโรงแรมโดยตรง โดยมีข้อยกเว้นกรณีชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ ซึ่งอาจรวมเงินจำนวนนี้ไว้แล้ว

8. ราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีผลบังคับใช้ในวันที่มีการสำรองห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่บังคับใช้ จะแสดงโดยอัตโนมัติในราคาที่แสดงไว้ในวันที่เรียกเก็บเงิน

9. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภาษีใหม่ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏโดยอัตโนมัติในราคาที่แสดงไว้ในวันที่เรียกเก็บเงิน

10. การให้ข้อมูลการแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศถือเป็นการให้ข้อมูลบ่งชี้เท่านั้น และไม่ได้อยู่ในสัญญา เฉพาะสกุลเงินที่ได้รับการยืนยันในขณะที่ทำการสำรองห้องพักเท่านั้นที่จะมีการรับประกัน (หากเป็นสกุลเงินที่แตกต่างจากที่ใช้ในโรงแรม อาจเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเสียค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน)

11. ถ้าอัตราระบุว่าให้มีการชำระเงินเมื่อลูกค้ามาถึงหรือออกเดินทางจากโรงแรม และสกุลเงินของลูกค้าไม่ตรงกับสกุลเงินของโรงแรม อัตราที่โรงแรมหักเงินอาจแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในขณะที่สำรองห้องพัก ตามความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่สำรองห้องพักและวันที่เข้าพักในโรงแรม

12. เมื่อยืนยันการสำรองห้องพักของลูกค้า ACCOR S.A. จะระบุยอดเงินรวมของการสั่งซื้อ

13. อัตราสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามภาษีที่แตกต่างกันไปตามเมือง/ประเทศ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีต่างๆ โดยไม่มีการร้องเรียนไปยัง Accor S. A.

14. การส่งเสริมการขายบางรายการที่มีบนอินเทอร์เน็ตจะจำหน่ายเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กล่าวคือ เป็นการจำหน่ายจากระยะไกลและในไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะไม่จำหน่ายที่ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม

ด้านบนของหน้า

17. การชำระเงิน

1. ลูกค้าให้รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารเป็นการรับประกันการสำรองห้องพัก ยกเว้นในกรณีที่ใช้เงื่อนไขหรืออัตราค่าบริการพิเศษ โดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรชาร์จ (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club ฯลฯ) กับโรงแรมที่เลือก ระบุข้อมูลบัตรโดยตรงในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ (การเข้าใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL) ทั้งหมายเลขบัตรโดยไม่ต้องเว้นวรรค รวมถึงวันหมดอายุและรหัสความปลอดภัยของบัตร เพื่อเป็นการชำระเงินล่วงหน้าผ่านบริการชำระเงิน Ogone/Ingenico หรือช่องทางชำระเงิน Cybersourceโรงแรมสามารถขอเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงบัตรธนาคารได้

2. การชำระเงินจะถูกหักที่โรงแรมในระหว่างการเข้าพัก ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขหรืออัตราพิเศษเมื่อทำการชำระเงินในช่วงเวลาที่ทำการสำรองห้องพัก (การชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ในบางอัตรา) การชำระเงินล่วงหน้านี้ทำหน้าที่เป็นเงินฝาก ในกรณีที่ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ตามอัตรา เมื่อลูกค้ามาถึง โรงแรมอาจขอให้ลูกค้าฝากเงินหรืออนุญาตให้หักบัตรเครดิต เพื่อรับประกันการชำระเงินตามจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการที่จัดหาให้โดยโรงแรม

3. สมาชิกในโปรแกรมสมาชิกของโรงแรมของ ACCOR S.A. สามารถใช้คะแนนสะสมในการจองห้องพักทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์ Accor หรือบริการบนมือถือ ในกรณีที่:

คะแนน ALL ที่ใช้ด้วยวิธีนี้จะถูกหักออกจากบัญชีผู้ใช้เมื่อทำการสำรองห้องพัก คะแนนที่ใช้จะสามารถถูกโอนกลับเข้าบัญชีบัตรที่ใช้ได้ เฉพาะในกรณีที่การสำรองห้องพักเป็นอัตราที่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ และถ้าทำการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก่อนวันที่มาถึงโรงแรมเท่านั้น
ไม่สามารถโอนคะแนนได้ในกรณีที่เป็นอัตราการชำระล่วงหน้า ไม่สามารถยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนได้ และ/หรือไม่สามารถขอคืนเงินได้
เฉพาะส่วนของการสำรองห้องพักที่โดยชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่สามารถหักคะแนนได้ 
การใช้คะแนนจะไม่เกี่ยวข้องกับบริการแลกเปลี่ยนสินค้าใดๆ รวมถึงการให้สับเปลี่ยน
สำหรับคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้คะแนนเพื่อสำรองห้องพักโรงแรม ลูกค้าควรใช้แบบฟอร์มการร้องเรียนในหัวข้อ "วิธีใช้และบริการ" ของเว็บไซต์และบริการทางโทรศัพท์มือถือ

โปรดทราบว่าการใช้เช็คของโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกโดยโปรแกรมสมาชิกของโรงแรมของ ACCOR S.A. จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ชำระในโรงแรมเท่านั้น เช็คของโรงแรมนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าห้องพักล่วงหน้าได้ในทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือค้ำประกันการจองห้องพักก็ตาม

4. ในกรณีที่ ไม่แสดงตัว (ไม่ได้ยกเลิกการสำรองห้องพัก แต่ลูกค้าไม่มา) เมื่อมีการรับประกันการสำรองห้องพักด้วยบัตรเครดิต โรงแรมจะหักค่าชดเชยในอัตราคงที่เทียบเท่ากับจำนวนเงินค่าเข้าพักคืนแรก จากบัตรเครดิตของลูกค้าที่ให้ไว้เพื่อรับประกันการสำรองห้องพัก การสำรองห้องในคืนต่อไปจะถูกยกเลิกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการขายสำหรับอัตราที่สำรองห้องพัก

5. ACCOR S.A.ได้เลือกบริการชำระเงิน Ogone/Ingenico (ผู้ให้บริการชำระเงิน) และ Cybersource ในการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบออนไลน์ การมีผลบังคับใช้ของบัตรชำระเงินของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบโดยบริการชำระเงิน Ogone/Ingenico และ Cybersource การชำระเงินโดยใช้บัตรอาจถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วยกันคือ บัตรถูกขโมยหรือถูกบล็อก บัตรใช้เงินถึงวงเงินที่จำกัดไว้ การป้อนข้อมูลผิดพลาด ฯลฯ ในกรณีที่เกิดปัญหา ลูกค้าจะต้องติดต่อทั้งธนาคารของตนและโรงแรมเพื่อยืนยันการสำรองห้องพักและวิธีการชำระเงิน

6. หากลูกค้าสำรองห้องพักหลายห้อง แต่กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับห้องเดียว เป็นต้น บัตรชำระเงินที่ใช้บนบริการชำระเงิน Ogone/Ingenico หรือช่องทาง Cybersource จะทำให้ห้องที่เป็นประเด็นได้รับการชำระล่วงหน้า และบัตรชำระเงินที่ระบุไว้จะทำหน้าที่เป็นตัวรับประกันสำหรับห้องอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ใช้ย่อหน้านี้กับบริการทางโทรศัพท์มือถือ

7. เมื่อทำการชำระเงินล่วงหน้า จำนวนเงินที่หักเพื่อเป็นค่าสำรองห้องพักจะรวมค่าที่พัก ภาษีที่เกี่ยวกับที่พัก ราคาอาหารหากเลือกรวมอาหารเช้า ภาษีที่เกี่ยวกับอาหารและบริการเสริมอื่นๆ ที่ลูกค้าเลือก (ดังที่กล่าวถึงในข้อ 15.6)

8. ในกรณีที่อัตราขึ้นอยู่กับการชำระเงินล่วงหน้าแบบออนไลน์ จำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าซึ่งถือว่าเป็นเงินฝาก จะถูกหักในช่วงที่ทำการสำรองห้องพัก

9. โรงแรมบางแห่งสามารถจัดทำใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไฟล์เดิมจะได้รับการรับรองและหาได้ทางออนไลน์จากอีเมล์แอดเดรสที่ใช้สื่อสารของโรงแรม

ด้านบนของหน้า

18. การเก็บรักษา - การจัดเก็บข้อมูลเก่า

1. ACCOR S.A. ดำเนินการให้มั่นใจว่าการจัดเก็บเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันสรุปข้อสัญญาใดๆ ที่มีจำนวนเงินสูงกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) ยูโร นับจากเวลาที่สรุปสัญญาและจนถึงการให้บริการเสร็จสิ้นเป็นระยะเวลาสิบ (10) ปี และรับรองการเข้าถึงเอกสารนี้ได้ตลอดเวลาในระหว่างระยะเวลานี้

2. เอกสารสัญญาจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบเอกสาร

ด้านบนของหน้า

19. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ACCOR S.A. ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรับผิดชอบ

2. ลูกค้าจะได้รับแจ้งในแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลทุกฟอร์ม เกี่ยวกับคำตอบที่จำเป็นหรือที่เลือกไม่ตอบได้โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน

3. หากไม่ระบุข้อมูลในฟิลด์ที่ต้องใส่ข้อมูล ACCOR S.A. อาจไม่สามารถลงทะเบียนการสำรองห้องพัก จัดการการเข้าร่วมของลูกค้าในโปรแกรมความภักดีของลูกค้า หรือจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

4. ข้อมูลที่ประมวลผลจะถูกใช้สำหรับ ACCOR S.A., กลุ่มบริษัท คู่ค้า ผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์) และโรงแรม

5. นิติบุคคลผู้ให้บริการและโรงแรม อาจตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป มีการระบุว่าข้อมูลที่ ACCOR S.A. เก็บรวบรวม (ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลสัญญา ข้อมูลส่วนบุคคลและวิชาชีพ ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน) อาจถูกส่งข้ามประเทศไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปซึ่งอาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูลอาจถูกสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศใดๆ ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เมื่อจำเป็นต้องส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่าง ACCOR S.A. กับลูกค้าหรือความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่าง ACCOR S.A. กับบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

6. ในกรอบงานของมาตรการก่อนทำสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองห้องพักหรือการดำเนินการทำสัญญาสำรองห้องพักโรงแรม กรอบงานแต่ละข้อนี้จะเป็นตัวรับข้อมูลระบุตัวบุคคล ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านอาชีพ และข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เช่นการสำรองห้องพักโรงแรม การจัดการโปรแกรมความภักดีของลูกค้า และการจัดการข้อร้องเรียน

7. ACCOR S.A. ได้รับอนุญาตจาก CNIL (Commission Nationale de l ' Informatique et des Libertés) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการปกป้องข้อมูลของฝรั่งเศส) (Decision DF-2014-345 ของวันที่ 4 มิถุนายน 2014) อนุญาตให้ ACCOR S.A. ถ่ายโอนข้อมูลประเภทที่กล่าวมาข้างต้นในทุกประเทศที่บริษัทสาขา ผู้ให้บริการ และโรงแรมผู้ซื้อแฟรนไชส์ของ ACCOR S.A. ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ การสำรองห้องพัก ความต้องการของลูกค้า และการจัดการด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย

8. ลูกค้าอาจอนุญาตให้ ACCOR S.A. สื่อสารข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามโดยปฏิบัติตามกฎบัตรว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

9. ในระหว่างการชำระเงินออนไลน์ รายละเอียดธนาคารของลูกค้าต้องได้รับการถ่ายโอนโดยผู้ให้บริการชำระเงิน (บริการชำระเงิน Ogone/Ingenico หรือ Cybersource) มายังธนาคารของโรงแรม เพื่อดำเนินการทำสัญญาสำรองห้องพักโรงแรม ลูกค้าจะได้รับแจ้งให้ทราบว่า การถ่ายโอนข้อมูลนี้อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศที่ไม่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอ ตามที่เข้าใจโดยกฎหมายการปกป้องข้อมูลของฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสำรองห้องพักของลูกค้า บริการชำระเงิน Ogone/Ingenico และ Cybersource เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญได้ให้คำมั่นกับ ACCOR S.A. ที่จะดำเนินมาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบที่ทำได้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการรักษาความลับของข้อมูลในการถ่ายโอนดังกล่าวข้างต้น

10. ลูกค้ามีสิทธิ์คัดค้านบนพื้นฐานของเหตุผลอันชอบธรรม เพื่อสอบถาม เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของตนเองโดยเขียนถึง data.privacy@accor.com ในกรณีนี้ ACCOR S.A. อาจส่งจดหมายข่าว ข้อเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเข้าพักในโรงแรมไปยังลูกค้าทางอีเมล์ พร้อมแนบลิงก์ให้ลูกค้าระบุหากไม่ต้องการรับข่าวสารที่ด้านล่างของอีเมล์เพื่อการตลาดทั้งหมด

11. โรงแรม Accor บางแห่งประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและบุคคล และเพื่อจัดการกับหนี้ค้างชำระ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ โรงแรมอาจตัดสินใจที่จะรวมข้อมูลในหมวดหมู่ "บัญชีดำ" ไว้ด้วย กล่าวคือลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในลักษณะต่อไปนี้ ก้าวร้าวและหยาบคาย ไม่ปฏิบัติตามสัญญาของโรงแรม ไม่ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัย ลักขโมย สร้างความเสียหายและมีพฤติกรรมป่าเถื่อน หรือมีปัญหาการชำระเงิน ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น สถานะบัญชีดำอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โรงแรมที่จัดทำบัญชีดำนี้ปฏิเสธการสำรองห้องพักของลูกค้า เมื่อเขา/เธอจะกลับไปพักที่โรงแรมเดิมอีกครั้ง โดยขึ้นอยู่กับเหตุผล ในช่วงเวลาหนึ่งตั้งแต่ 122 หรือ 450 วัน (ในกรณีที่แสดงความก้าวร้าวต่อพนักงานและ/หรือลูกค้า ชกต่อยภายในบริเวณโรงแรม ดูหมิ่น คุกคาม หรือแสดงพฤติกรรมข่มขู่พนักงานและ/หรือลูกค้า มีพฤติกรรมส่งเสียงดังรบกวนลูกค้ารายอื่นๆ สร้างความเสียหายต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยและ/หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ดึงไกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยโดยไม่จำเป็น หรือดำเนินการอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อพนักงานและ/หรือลูกค้า) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการระบุตัวบุคคลและสถานะบัญชีดำของลูกค้าจะถูกใช้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตในโรงแรมที่จัดทำรายชื่อไว้แล้วเท่านั้น รวมทั้งสำหรับ ACCOR S.A. และผู้ให้บริการสำรองห้องพักโรงแรมที่อาจอยู่นอกสหภาพยุโรป ในโมร็อกโก ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองเทียบเท่ากัน หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา การส่งข้อมูลไปยังโมร็อกโกจะมีสัญญาข้อบังคับที่ควบคุมโดยข้อสัญญามาตรฐานระหว่างผู้จัดการกับผู้รับเหมารายย่อยที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป การส่งข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการกับบริษัทที่อยู่ใต้กฎหมาย Safe Harbor

12. นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัวสามารถดูได้ใน "ความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า"

ด้านบนของหน้า

20. ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักฐาน

1. การให้ข้อมูลรายละเอียดธนาคารที่จำเป็น และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขของการขายตามอัตราค่าห้องพักที่จองไว้ แบบฟอร์มหรือคำขอจองห้องพัก และเงื่อนไขเฉพาะของ ACCOR ทางอีเมล์ถือเป็นการลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนลายเซ็นจริง บนเอกสารระหว่างคู่สัญญา

2. บันทึกระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ในระบบไอทีของ ACCOR S.A. จะถูกเก็บไว้ในระดับการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล และจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักฐานการสื่อสาร การสั่งซื้อ และการชำระเงินระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

3. ลูกค้าจะได้รับแจ้งว่า IP แอดเดรสของพวกเขาจะถูกบันทึกในช่วงเวลาที่ทำการสำรองห้องพัก

ด้านบนของหน้า

21. การย้ายสถานที่

ในกรณีโรงแรมที่เลือกไม่พร้อมให้บริการหรือในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหาที่พักให้แก่ลูกค้าในโรงแรมที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือให้บริการเหมือนกัน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าห้อง การรับส่งระหว่างสองโรงแรม หรือค่าโทรศัพท์ยังคงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของโรงแรมที่เลือก

ด้านบนของหน้า

22. เหตุสุดวิสัย

1. เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของทุกฝ่าย อันเนื่องจากลักษณะที่ไม่อาจคาดการณ์ได้และไม่อาจจัดการได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าหรือโรงแรมไม่สามารถให้บริการตามภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ เหตุสุดวิสัยหรือเหตุบังเอิญถือเป็นเหตุที่ยอมรับได้ตามหลักกฎหมายของศาลฝรั่งเศส

2. แต่ละฝ่ายของคู่สัญญาจะไม่รับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เป็นที่ตกลงกันโดยชัดแจ้งว่า เหตุสุดวิสัยส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามภาระผูกพันที่มีต่อกันได้ และแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

ด้านบนของหน้า

23. การตกลงข้อพิพาท

1. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งจาก ACCOR S.A. เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยทั่วไปหรือใช้วิธีอื่นในการตกลงข้อพิพาท ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ I ของมาตรา VI ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของฝรั่งเศส

2. ผู้เข้าพักควรติดต่อแผนกบริการลูกค้าหรือโรงแรมเป็นอันดับแรกเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทร่วมกัน หากไม่เป็นผลหรือไม่มีการตอบกลับภายในหกสิบ (60) วัน ผู้เข้าพักสามารถติดต่อตัวแทนไกล่เกลี่ยด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของโรงแรมในกลุ่ม ACCOR โรงแรมที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม Accor หรือโรงแรมภายใต้แฟรนไชส์ที่ตัดสินใจเข้าไกล่เกลี่ยกับตัวแทนไกล่เกลี่ยด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ข้อมูลติดต่อตัวแทนไกล่เกลี่ยด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวและรายละเอียดการร้องเรียนมีอยู่ในแท็บ "สนับสนุน" ผู้เข้าพักสามารถติดต่อตัวแทนไกล่เกลี่ยด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากการร้องเรียนครั้งแรก

3. นอกจากนี้ ACCOR S.A. ยังแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทออนไลน์ในยุโรป (European Online Dispute Resolution (ODR)) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ได้ ลูกค้าสามารถเข้าดูกระบวนการนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ด้านบนของหน้า

24. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดการคุ้มครองที่มีผลบังคับใช้ในประเทศถิ่นพำนักของผู้บริโภค

ด้านบนของหน้า

25. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อตกลง

25.1 ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. เงื่อนไขของการขายตามอัตราค่าห้องพักที่จองไว้โดยลูกค้า และแบบฟอร์มหรือคำขอจองห้องพักถือเป็นภาระผูกพันของคู่สัญญาโดยชัดแจ้ง

2. ไม่มีเงื่อนไขทั่วไปหรือเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งโดยลูกค้า ที่สามารถนำมารวมเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

3. เอกสารประกอบที่เป็นข้อผูกพันตามสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเรียงตามลำดับความสำคัญสูงสุดคือ แบบฟอร์มการสำรองห้องพักหรือคำขอสำรองห้องพัก (ซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขของของอัตราที่ทำการสำรองห้องพัก) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

4. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างแบบฟอร์มการสำรองห้องพักและข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้นำข้อกำหนดในแบบฟอร์มการสำรองห้องพักไปใช้กับภาระผูกพันที่เกิดประเด็น

ด้านบนของหน้า

25.2 บริการของคู่ค้าทางธุรกิจ

1. ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์หรือบริการบนมือถือ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของคู่ค้าทางธุรกิจ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. เหล่านี้ ให้ยึดถือตามข้อกำหนดในที่นี้ที่มีผลผูกพัน

ด้านบนของหน้า

26. การเป็นโมฆะ

1. หากข้อกำหนดหนึ่งข้อหรือมากกว่าในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. ไม่มีผลบังคับใช้หรือพบว่าไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบหรือภายหลังการตัดสินของศาลในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

27. ภาษา

1. ภาษาต้นฉบับคือ ภาษาฝรั่งเศส

2. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายของ ACCOR S.A. ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้ถือตามภาษาฝรั่งเศสต้นฉบับ ในกรณีที่มีข้อพิพาท การดำเนินคดี ปัญหาการตีความหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในประเด็นทั่วไป

ด้านบนของหน้า

28. การจัดทำ/การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายแบบออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายแบบออนไลน์เหล่านี้อาจได้รับการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดย ACCOR S.A. ในกรณีนี้ เวอร์ชั่นใหม่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายแบบออนไลน์จะเผยแพร่ทางออนไลน์โดย ACCOR S.A. และจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติทันทีกับลูกค้าทุกราย ยกเว้นสำหรับการจองห้องพักที่ดำเนินการก่อนวันที่เผยแพร่เงื่อนไขแบบออนไลน์ ในกรณีนี้ให้ยึดตามเวอร์ชั่นก่อนหน้าของข้อกำหนดและเงื่อนไข

นอกจากนี้ ลูกค้าควรดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอัตรา ประเภทห้องหรือประเภทบริการที่แสดงไว้ในรายการราคา

เงื่อนไขการขายแพคเกจ Thalassotherapy

ด้านบนของหน้า