Onze merken

ACCOR S.A. Verkoopvoorwaarden

ACCOR is een naamloze vennootschap en is ingeschreven bij de Franse kamer van koophandel onder nummer RCS Nanterre 602 036 444. Het hoofdkantoor is gevestigd te 82, Rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux - Frankrijk. Het intracommunautair btw-nummer is FR 93 602 036 444. Staat ingeschreven in het Franse register van reisagenten en andere touroperators onder nummer IM091100035. Borg: WHITE ROCK Insurance PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR. Verzekeraar: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Tour Opus, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense (hierna 'ACCOR S.A.').

(U kunt als volgt contact met ons opnemen: contact; telefoon: +33 (0)1 45 38 86 00)

1. Preambule

1. Alvorens diensten te bestellen, verklaren klanten staat dat de reservering van deze diensten voor eigen persoonlijk gebruik is.

2. Als consumenten hebben klanten specifieke rechten, waar vraagtekens bij geplaatst zouden kunnen worden indien de gereserveerde diensten worden gebruikt voor hun commerciële, industriële, zakelijke, beroepsmatige of landbouwkundige activiteiten.

3. Alle informatie op de Website en Mobiele services voor het reserveren van diensten is beschikbaar in het Frans en in diverse andere talen.

4. Klanten bevestigen dat zij de volledige rechtsbevoegdheid hebben om zich te binden aan deze voorwaarden.

5. Klanten stemmen in met de voorwaarden en verkoopvoorwaarden van ACCOR S.A. en de voorwaarden voor het gereserveerde tarief op het moment van reservering; zonder deze instemming is reserveren niet mogelijk.

6. Klanten hebben de mogelijkheid deze voorwaarden op te slaan en te bewerken met behulp van de standaardfuncties van hun browser of computer.

Begin pagina

1. ACCOR S.A. publiceert en beheert de hotelreserveringswebsite all.accor.com en de mobiele services van Accor.

1.1 Services van Accor

2. Via de Website en Mobiele services kunnen gebruikers kamers reserveren in de diverse hotelketens onder beheer van ACCOR S.A.

3. Andere services kunnen worden gereserveerd via de Website of Mobiele services bij partners van ACCOR S.A. Reserveringen vinden rechtstreeks plaats tussen de klant en de partners van ACCOR S.A.

4. De klant bevestigt de ontvangst van alle benodigde informatie van ACCOR S.A. op de Website of via Mobiele services.

5. Alle reserveringen via de Website of Mobiele services impliceren raadpleging en volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden en de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief.

6. De Website en Mobiele services bevatten de volgende informatie:

7. De belangrijkste kenmerken van de aangeboden accommodatie, prijzen en beschikbare data van de accommodatie worden tijdens de reservering getoond op elke hotelpagina.

Begin pagina

1.2 Partnerservices

1. ACCOR S.A. sluit partnercontracten met reiswebsites van derden. Deze samenwerkingen zijn bedoeld om de klant de mogelijkheid te geven om kamers te zoeken, te selecteren en te reserveren bij de verschillende hotelketens die worden beheerd door ACCOR S.A. door middel van partnerservices op de Websites en Mobiele services van deze partners. Hierbij wordt de interface van de Website of Mobiele services van de partner geen moment verlaten.

2. Via de Website en Mobiele services kunnen gebruikers kamers reserveren in de diverse hotelketens onder beheer van ACCOR S.A.

3. De klant bevestigt de ontvangst van alle benodigde informatie van ACCOR S.A. op de Website of via Mobiele services.

4. Een reservering van kamers bij een van de verschillende hotelketens beheerd door ACCOR S.A., hetzij via de Website hetzij via de Mobiele services van een partner, vereist raadpleging en een volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de algemene voorwaarden van deze partner, de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief en de verkoopvoorwaarden van ACCOR S.A.

5. De volgende informatie wordt vermeld tijdens de verschillende stappen van het reserveringsproces via de partnerservice op de Website of Mobiele services van elke partner:

6. De belangrijkste kenmerken van de aangeboden accommodatie, prijzen en beschikbare data van de accommodatie worden tijdens de reservering getoond op elke hotelpagina.

Begin pagina

2. Definities

De termen die in dit document worden gebruikt, worden als volgt gedefinieerd:

'ontvangstbevestiging':
E-mail die door de Website of Mobiele services van Accor naar de klant wordt verzonden met een overzicht van de reservering van de klant, als ontvangstbevestiging door de Website of Mobiele services van Accor.
Bij partnerservices wordt hiermee de e-mail bedoeld die door ACCOR S.A. wordt verstuurd aan de klant, met daarin een overzicht van de reservering gemaakt door de klant via de service op een Website of Mobiele services van een klant, als bevestiging van ontvangst door ACCOR S.A.
'verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief':
Bepaalde voorwaarden voor elke reservering gemaakt door de klant, met betrekking tot de betaling van de reservering, en of de reservering kan worden aangepast of geannuleerd.
'bevestiging van boeking':
Virtueel document met een overzicht van de door de klant gereserveerde diensten, via de Website of via de Mobiele services, eventueel met vermelding van het bankpasnummer van de klant in het kader van een voorafbetaling of garantie. Aanvaarding van de reserveringsbevestiging door de klant wordt beschouwd als een contractuele verbintenis.
'klant':
Iedere persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, zakelijke, beroepsmatige of landbouwkundige activiteiten vallen.
'e-mail':
Ieder bericht, in de vorm van tekst, spraak, geluid of beeld, dat wordt verzonden via een openbaar communicatienetwerk en opgeslagen op een netwerkserver of op het werkstation van de ontvanger tot het wordt opgehaald door de desbetreffende ontvanger.
'reserveringsaanvraag':
Verzoek om een hotelkamerreservering ingediend door de klant via de Website of Mobiele services van ACCOR S.A. of haar partners
'partners':
Serviceproviders (i) die beschikbaar zijn via de Website of Mobiele Services van Accor en/of (ii) de mogelijkheid om gebruikers toegang te verlenen via de Website of Mobiele Services via hun eigen website, mobiele services of ander hulpmiddel, inclusief in het bijzonder touroperators, autoverhuurbedrijven, aanbieders van treinkaartjes en vliegtickets en prijsvergelijkingswebsites.
'online reservering':
Reservering van hotelkamers via het reserveringsformulier op de Website of Mobiele services van ACCOR S.A. of haar partners.
'service':
Reservering van hotelkamers waarvan de voornaamste gegevens staan vermeld op de Website of Mobiele services van Accor.
'partnerservice':
Het reserveren van hotelkamers waarvan de voornaamste gegevens staan vermeld op de Website, Mobiele services en/of een ander hulpmiddel van de partners.
'Mobiele services':
Alle services en protocollen die het mogelijk maken om mobiele terminals met internet te verbinden, in het bijzonder om raadpleging en reservering van hotelservices geleverd door ACCOR S.A. te faciliteren
'website':
Elektronische service onder beheer van ACCOR S.A. op internet, beschikbaar op all.accor.com.

Begin pagina

3. Onderwerp

1. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van het extern reserveren van diensten aangeboden door ACCOR S.A. en haar partners via haar Website en Mobiele services.

2. Ze bestrijken alle stadia verplicht bij reservering en na reservering tussen de overeenkomstsluitende partijen.

3. Klanten erkennen deze verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, evenals de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, beschikbaar op de Website en Mobiele services. Deze voorwaarden omvatten eveneens het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaren klanten uitdrukkelijk in te stemmen met de bepalingen van dit beleid.

Begin pagina

4. Toepassingsgebied

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die worden gemaakt via internet, via de Website of Mobiele services van ACCOR S.A. en haar partners.

Begin pagina

5. Duur

1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur dat de services van ACCOR S.A. en haar partners beschikbaar zijn op de Website en Mobiele services.

2. ACCOR S.A. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website en/of Mobiele services of online boekingsruimte tijdelijk of definitief en zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten.

Begin pagina

6. Tegenwerpelijkheid van de voorwaarden

In alle gevallen is de bindende versie van de verkoopvoorwaarden ten tijde van het reserveren op Websites of Mobiele services van toepassing.

Begin pagina

7. Reserveringen

1. Klanten selecteren de services zoals weergegeven op de Website of de Mobiele services van Accor of haar partners.

2. Klanten bevestigen dat zij zich bewust zijn van de aard, het doel en de reserveringsmethoden van de services op de Website of Mobiele services van Accor of haar partner en hebben verzocht om alle noodzakelijke en/of aanvullende informatie die nodig is voor het maken van de reservering met volledige kennis van de feiten, en deze informatie ook ontvangen.

3. Op de Website kunnen klanten, als individuen en voor hun eigen persoonlijke behoeften, een maximum van drie (3) kamers vastleggen per reservering en met één Mobiele service een maximum van één (1) kamer. Voor reserveringen betreffende zakelijke groepen, vergaderingen, seminars, enz. dient u gebruik te maken van het gedeelte Accor PRO Solutions op de website all.accor.com.

4. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuze van services en voor de geschiktheid van de services voor hun behoeften. ACCOR S.A. kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

5. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

Begin pagina

8. Reserveringsproces

8.1 Services van Accor

1. Reserveringen door klanten worden gemaakt met behulp van het reserveringsformulier op de Website of via Mobiele services van Accor.

2. Een reservering wordt geacht te zijn geplaatst na ontvangst van het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag door ACCOR S.A., of wanneer er een online voorafbetaling per bankpas heeft plaatsgevonden.

3. Voorafgaand aan de reservering moeten klanten alle gevraagde gegevens invullen op het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag.

4. Klanten getuigen van de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens.

5. Het reserveringsproces omvat de volgende stappen:

 1. Stap 1: hotel zoeken, kamer kiezen, tarief kiezen.
 2. Stap 2: selectie van, indien van toepassing, één of meer aanvullende services (uitsluitend van toepassing op de Website).
 3. Stap 3: controle van de reserveringsgegevens, de totaalprijs en de toepasselijke verkoopvoorwaarden, en eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen in de selectie (kamer, tarief, aanvullende services), uitsluitend in het geval van online reserveringen.
 4. Stap 4: invulling van de gegevens van de klant.
 5. Stap 5: invoering van creditcardgegevens in het geval van borgstelling of vooruitbetaling.
 6. Stap 6: raadpleging en acceptatie van de verkoopvoorwaarden en van de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief voordat de klant de reservering bevestigt.
 7. Stap 7: bevestiging van reservering door de klant.

Begin pagina

8.2 Partnerservices

1. Reserveringen door klanten worden gemaakt via partnerservices met behulp van het reserveringsformulier op de Website of via Mobiele services van elke partner.

2. Een reservering wordt geacht te zijn geplaatst na ontvangst van het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag door ACCOR S.A., of wanneer er een online voorafbetaling per bankpas heeft plaatsgevonden.

3. Voorafgaand aan de reservering moeten klanten alle gevraagde gegevens invullen op het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag.

4. Klanten getuigen van de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens.

5. Het reserveringsproces omvat de volgende stappen:

 1. Stap 1: hotel zoeken, kamer kiezen, tarief kiezen.
 2. Stap 2: controle van de reserveringsgegevens, de totaalprijs en de toepasselijke verkoopvoorwaarden, en eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen in de selectie (kamer, tarief, aanvullende services), uitsluitend in het geval van online reserveringen.
 3. Stap 3: invulling van de gegevens van de klant.
 4. Stap 4: raadpleging en acceptatie van de verkoopvoorwaarden van ACCOR, van de specifieke verkoopvoorwaarden van de partner en van de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief voordat de klant de reservering bevestigt.
 5. Stap 5: invoering van creditcardgegevens in het geval van borgstelling of vooruitbetaling.
 6. Stap 6: bevestiging van reservering door de klant.

9. Ontvangstbevestiging reservering

1. De Website en Mobiele services van Accor of haar partners bevestigen de ontvangst van de reservering van de klant door de klant direct een e-mail te sturen op het opgegeven e-mailadres.

2. Voor online reserveringen bevat de per e-mail verzonden bevestiging van ontvangst van de reservering de volgende informatie: het contractaanbod, gereserveerde services, prijzen, de door de klant aanvaarde verkoopvoorwaarden met betrekking tot het gekozen tarief, de datum van reservering, informatie met betrekking tot de service na de verkoop en het adres van de hotelverstrekker waarnaar de klant eventuele klachten dient te sturen.

Begin pagina

10. Klantenservice

Er is een klantenservice beschikbaar om klachten over hotelreserveringen af te handelen.

Ga naar de ondersteuningssite

Schrijf ons:

Service Clientèle Réservation
2 Rue de la Mare Neuve 
91021 Evry, FRANKRIJK

Begin pagina

11. Annulering of wijziging door de klant

1. Klanten worden er aan herinnerd dat ze, in overeenstemming met artikel L. 221-28 van de Franse consumentencode, geen recht van annulering hebben volgens artikel L. 221-18 van de Franse consumentencode.

2. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering.

3. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen op geen enkele wijze worden gewijzigd en/of geannuleerd, en betaalde voorschotten als borg kunnen niet worden terugbetaald. Dit wordt vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief.

4. Indien toegestaan door de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief:
Kunnen reserveringen rechtstreeks op de Website of via Mobiele services worden geannuleerd in het gedeelte 'Uw reservering controleren of annuleren'
- Kunnen reserveringswijzigingen rechtstreeks worden afgesproken met het hotel. De telefoonnummers staan vermeld op de reserveringsbevestiging die per e-mail is verzonden.

5. Als het verblijf voortijdig wordt beëindigd door de klant, wordt desondanks de volledige overeengekomen prijs betaald. In het geval van een reservering met voorafbetaling volgt er geen restitutie om deze reden.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, moeten klanten hun kamer voor 12.00 uur 's middags op de laatste dag van de reservering verlaten. Anders wordt een extra nacht in rekening gebracht.

7. Reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval, noch gratis noch tegen een vergoeding of om commerciële doeleinden worden overgedragen aan een derde partij.

Begin pagina

12. Hotelverblijf

1. Bij toepassing van de regelgeving in bepaalde landen kunnen klanten worden gevraagd om bij aankomst in het hotel een politieregistratiekaart in te vullen. Omwille hiervan wordt klanten verzocht om een identificatiebewijs, zodat een controle kan worden uitgevoerd om te bepalen of ze de registratiekaart moeten invullen of niet.

2. Sommige hotels staan bepaalde huisdieren toe, mits aangelijnd of in een kooi in de openbare ruimtes van het hotel (om te controleren of het hotel huisdieren toestaat of niet, dienen klanten het factsheet van het hotel op de Website of Mobiele services te raadplegen). Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegestaan in eetkamers.

3. Klanten stemmen in met een passende zorg voor hun kamer en handelen daar ook naar. Daarom heeft elk gedrag dat in strijd is met algemeen aanvaarde normen voor gedrag en openbare orde tot gevolg dat de hotelier de klant verzoekt het hotel te verlaten zonder vergoeding en/of restitutie als betaling reeds heeft plaatsgevonden. Indien geen betaling heeft plaatsgevonden, betaalt de klant de prijs van reeds verbleven nachten vóór het verlaten van het hotel.

4. Sommige Accor hotels hebben een huishoudelijk reglement voor klanten. Klanten stemmen in met en verbinden zich aan naleving van dit reglement. Wanneer een klant zich niet aan een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement houdt, is de hotelier verplicht de klant te vragen het hotel te verlaten zonder compensatie en/of restitutie als betaling reeds is verricht.

5. Sommige hotels bieden WiFi (al dan niet tegen betaling), zodat klanten de mogelijkheid hebben om verbinding te maken met internet. Klanten verplichten zich ervoor te zorgen dat de IT-middelen die beschikbaar worden gesteld door het hotel op geen enkele manier worden gebruikt voor de reproductie, representatie, verstrekking of communicatie richting het publiek van werken of voorwerpen die beschermd worden door wetgeving op het gebied van auteursrechten of een naburig recht, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, muzikale werken, audiovisuele werken, software of videogames, zonder toestemming van de houder van het copyright zoals gespecificeerd in boeken I en II van de Franse wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom indien deze autorisatie is vereist. Klanten die zich niet houden aan bovenstaande verplichtingen lopen het risico schuldig te worden bevonden aan schending van het auteursrecht (artikel L. 335-3 van de Franse wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom). Een dergelijke overtreding wordt bestraft met een boete van EUR 300.000 en drie jaar gevangenisstraf. Klanten dienen zich daarnaast te houden aan het beveiligingsbeleid van de internetprovider van het hotel en aan de regels voor het gebruik van beveiligingsmiddelen die zijn bedoeld om ongeoorloofd gebruik van IT-bronnen te voorkomen en zich te onthouden van iedere handeling die afbreuk zou doen aan de effectiviteit van deze middelen.

Begin pagina

13. Garanties

1. Klanten ontvangen een contractuele garantie die van toepassing is op de service.

Begin pagina

14. Verantwoordelijkheid

14.1 Algemene informatie

1. Foto's die worden weergegeven op de Website en Mobiele services van Accor of haar partners zijn voorbeelden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat foto's, grafische afbeeldingen en tekst die door hotels worden gebruikt een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de aangeboden accommodatie schetsen, kunnen er afwijkingen voorkomen, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in meubels of mogelijke renovaties.

2. ACCOR S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de reservering in geval van overmacht, onvoorspelbare of onoverkomelijke acties van derde partijen en acties van klanten, met name de niet-beschikbaarheid van het internetnetwerk, het onvermogen om toegang te krijgen tot de Website, een inbraak, computervirussen of niet-geautoriseerde voorafbetaling door de bank van de kaarthouder.

3. Hyperlinks kunnen koppelingen naar andere websites dan de Website en Mobiele services van ACCOR S.A. bevatten. ACCOR S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites of voor de services die op deze websites worden aangeboden.

4. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ineffectief, onvolledig of frauduleus is om welke reden dan ook en terug te leiden naar de klant, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd enige civiele of strafrechtelijke actie richting de klant.

Begin pagina

14.2 Partnerservices

1. Ter aanvulling op de voorgaande bepalingen zijn partners verantwoordelijk voor de promotie van de aanbiedingen van hun eigen websites, mobiele services en/of andere hulpmiddelen waarmee toegang wordt verschaft tot de website en/of mobiele services.

Begin pagina

15. Klachten

1. Klachten die betrekking hebben op de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van hotelservices moeten, om de verwerking te bevorderen, schriftelijk bekend worden gemaakt aan ACCOR S.A. binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het hotel, hetzij rechtstreeks aan het hotel of aan de klantenservice via het hierboven vermelde adres.

2. Accor hotels worden gerund door bedrijven die juridisch gescheiden zijn van ACCOR S.A. en zijn daarom volledig zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele schade richting klanten. In het geval van een geschil dienen klanten uitsluitend te communiceren met het bedrijf dat het hotel runt waarin de klant verbleef.

Begin pagina

16. Prijzen

1. Prijzen met betrekking tot het reserveren van de services worden voor en gedurende de reservering vermeld.

2. Getoonde prijzen zijn per kamer voor het geselecteerde aantal personen en de geselecteerde datum.

3. Prijzen worden bevestigd aan de klant inclusief alle belastingen in de commerciële valuta van het hotel (die in sommige gevallen kan afwijken van de lokale valuta) en zijn alleen geldig voor de periode die wordt aangegeven op de Website en Mobiele services.

4. Als de betaling aan het hotel plaatsvindt in een andere valuta dan de valuta die is bevestigd op de reservering, is de klant aansprakelijk voor de wisselkosten.

5. Alle reserveringen, ongeacht waar deze zijn gedaan, moeten worden betaald in de lokale valuta van het hotel, tenzij specifiek anders vermeld door het hotel.

6. Tenzij anders aangegeven op de Website, zijn extra services (ontbijt, halfpension, volpension, enz.) niet inbegrepen in de prijs. Tenzij anders is aangegeven op Mobiele services, is het ontbijt niet inbegrepen in de prijs.

7. Toeristenbelasting, aangegeven op de tarievenpagina, moet rechtstreeks aan het hotel worden betaald, met uitzondering van online aanbetalingen, waarin dit bedrag mogelijk is inbegrepen.

8. Prijzen zijn inclusief btw zoals van toepassing op de dag van de reservering en elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijzen op de datum van facturering.

9. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde overheden wordt automatisch doorberekend in de prijzen op de datum van facturering.

10. Omrekening in vreemde valuta wordt gezien als een indicatie en is niet bindend. Alleen de valuta die is bevestigd bij reservering is gegarandeerd (als deze valuta afwijkt van de valuta van het hotel, komen mogelijke wisselkosten voor rekening van de klant).

11. Indien bij een tarief wordt vermeld dat betaling dient te geschieden bij aankomst in of vertrek uit het hotel, en de valuta van de klant niet hetzelfde is als die van het hotel, kan het tarief dat wordt afgeschreven door het hotel afwijken van het bedrag dat werd aangegeven op het moment van reservering. Dit houdt verband met een mogelijk verschil tussen de wisselkoers op de datum van reservering en de wisselkoers tijdens de verblijfsdata in het hotel.

12. Wanneer de reservering van de klant wordt bevestigd, vermeldt ACCOR S.A. het totaalbedrag van de bestelling.

13. Tarieven kunnen worden verhoogd door verschillende belastingen die worden opgelegd door steden/landen. Klanten dienen de diverse belastingen te betalen zonder een klacht in te dienen bij ACCOR S.A.

14. Bepaalde speciale aanbiedingen op internet worden uitsluitend verkocht op internet, dat wil zeggen op afstand en onder geen enkele omstandigheid bij de receptie van het hotel.

Begin pagina

17. Betaling

1. Klanten verstrekken hun bankgegevens als borg voor de reservering, behalve bij speciale omstandigheden of tarieven, met behulp van een creditcard of betaalpas (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, enz.) afhankelijk van het gekozen hotel. Ze voeren in het speciaal daarvoor bestemde gedeelte (beveiligd door SSL-codering) het nummer van de kaart (zonder spaties), de vervaldatum en de beveiligingscode in, als vooruitbetaling via het platform van Ogone/Ingenico Payment Services of de betaalplatforms van Cybersource.Het hotel kan ook om identificatiebewijs vragen om bankpasfraude te voorkomen.

2. De betaling wordt afgeschreven in het hotel tijdens uw verblijf, behalve bij speciale omstandigheden of tarieven, waarbij de betaling plaatsvindt op het moment van reserveren (online voorafbetaling bij bepaalde tarieven). Deze voorafbetaling dient als aanbetaling. In het geval een tarief niet online wordt voorafbetaald, kan het hotel de klant bij aankomst vragen om een aanbetaling of een machtiging tot automatische incasso van de creditcard, als garantie voor de betaling van de bedragen die overeenstemmen met de door het hotel aangeboden services.

3. Leden van het loyaliteitsprogramma van ACCOR S.A. kunnen hun punten gebruiken om hun gehele verblijf of een deel ervan te reserveren op de Website of Mobiele services van Accor, op voorwaarde dat:

Punten van ALL die op deze wijze worden gebruikt, worden gedebiteerd van de rekening op het moment van reserveren. Gebruikte punten kunnen uitsluitend weer worden bijgeschreven op geldige kaarten als een tarief is gereserveerd dat kan worden geannuleerd of gewijzigd, en indien de annulering of wijziging is doorgevoerd vóór de datum van aankomst bij het hotel.
Er kunnen geen punten weer worden bijgeschreven in geval van een vooraf betaald tarief, een tarief dat niet kan worden gewijzigd of geannuleerd en/of dat niet kan worden terugbetaald.
Alleen het deel van de reservering dat is betaald met een creditcard kan gecrediteerd worden met punten. 
Het gebruik van punten zal niet leiden tot een monetaire tegenhanger, met inbegrip van het geven van wisselgeld.
Voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van de punten om een verblijf in een hotel te reserveren, moeten klanten gebruikmaken van het desbetreffende klachtenformulier in het gedeelte 'Hulp en services' van de Website en Mobiele services.

Opgemerkt dient te worden dat het gebruik van hotelcheques, in het bijzonder uitgegeven door het loyaliteitsprogramma van ACCOR S.A., is beperkt tot uitgaven op het terrein van het hotel. Deze hotelcheques mogen onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt om een verblijf geheel of gedeeltelijk vooraf te betalen, noch om een reservering te garanderen.

4. In het geval van niet opdagen (reservering is niet geannuleerd - klant komt niet) bij een reservering waarbij de borgstelling is geregeld via een creditcard, brengt het hotel een compenserend forfaitair bedrag in rekening, gelijk aan het bedrag van de eerste nacht. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de creditcard die als borgstelling voor de reservering is verstrekt. Eventuele aanvullende gereserveerde nachten worden kosteloos geannuleerd, tenzij anders vermeld in de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief.

5. ACCOR S.A. heeft gekozen voor Ogone/Ingenico Payment Services (betalingsprovider) en Cybersource voor veilige online betalingen met een creditcard. De geldigheid van de kaart van de klant wordt gecontroleerd door Ogone/Ingenico Payment Services en Cybersource. Betaalkaarten kunnen worden geweigerd om verschillende redenen: gestolen of geblokkeerde kaart, de limiet van de creditcard is bereikt, invoerfout, enzovoort. In geval van een probleem dienen klanten contact op te nemen met zowel hun bank als het hotel om de reservering en de betalingsmethode te bevestigen.

6. Als een klant bijvoorbeeld verschillende kamers reserveert maar voorafbetaling slechts voor één van deze kamers is vereist, kan de betaalkaart die wordt gebruikt via het platform van Ogone/Ingenico Payment Services of platforms van Cybersource de kamer in kwestie vooraf betalen en dient deze betaalkaart als borg voor de andere kamers. Deze paragraaf is niet van toepassing op Mobiele services.

7. Op het moment van voorafbetaling is het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de reservering inclusief de prijs van de accommodatie, belastingen met betrekking tot de accommodatie, de prijs van de maaltijden als ontbijt is geselecteerd, belastingen met betrekking tot maaltijden en andere aanvullende services die door de klant zijn gekozen (zoals vermeld bij punt 15.6).

8. In het geval van een tarief waarbij voorafbetaling online is vereist, wordt het vooraf betaalde bedrag, namelijk de borgsom, afgeschreven op het moment van reservering.

9. Sommige hotels kunnen elektronische facturen/rekeningen genereren. Het oorspronkelijke bestand wordt gecertificeerd en online beschikbaar gesteld via het e-mailadres zoals doorgegeven door het hotel.

Begin pagina

18. Behoud - archivering

1. ACCOR S.A. garandeert de archivering van het geschreven document met de bevestiging van een contract van een bedrag dat groter is of gelijk is aan honderdtwintig (120) euro, vanaf het moment dat het contract is gesloten en tot de services zijn geleverd, gedurende een periode van tien (10) jaar, en garandeert op elk moment tijdens deze periode toegang tot dit document.

2. Contractuele documenten worden elektronisch of fysiek gearchiveerd.

Begin pagina

19. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

1. ACCOR S.A. verwerkt persoonlijke gegevens en is hier verantwoordelijk voor.

2. Klanten worden op elk formulier met persoonlijke gegevens over het verplichte of optionele karakter van antwoorden geïnformeerd via gebruik van een asterisk.

3. Indien als verplicht gemarkeerde gegevens niet worden verstrekt, kan ACCOR S.A. de reservering niet registreren, deelname van de klant aan het loyaliteitsprogramma niet beheren en klachten van de klant niet in behandeling nemen.

4. De gegevens die worden verwerkt, zijn bedoeld voor ACCOR S.A., de groep met bijbehorende entiteiten, partners, serviceproviders (met name aanbieders van online betaalsystemen) en hotels.

5. Serviceprovider-entiteiten enHotels kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn. De gegevens die ACCOR S.A. verzamelt (identificatiegegevens, contactgegevens, persoonlijke en beroepsmatige gegevens, economische en financiële gegevens) kunnen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie, die geen adequaat beschermingsniveau hebben. De gegevens kunnen worden overgedragen aan partners die zich in landen over de hele wereld bevinden om de services te leveren waar de klant gebruik van wenst te maken, indien deze overdracht nodig is om de contractuele relaties tussen ACCOR S.A. en de klant uit te voeren, of de contractuele relaties tussen ACCOR S.A. en een derde partij in het belang van de klant.

6. In het kader van precontractuele maatregelen voor de reservering of de uitvoering van het hotelreserveringscontract kunnen deze elk, in zoverre van toepassing, de ontvanger zijn van de identificatiegegevens, persoonlijke en professionele gegevens en economische en financiële gegevens, met name voor doeleinden zoals hotelreserveringen, beheer van het loyaliteitsprogramma en klachtenafhandeling.

7. ACCOR S.A. heeft toestemming verkregen van de CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés - Franse autoriteit op het gebied van gegevensbescherming) (besluit DF-2014-345 van 4 juni 2014) waardoor ACCOR S.A. de hierboven genoemde gegevenscategorieën mag overdragen aan alle landen waar dochterondernemingen, serviceproviders en franchisehotels van ACCOR S.A. zijn gevestigd, met als doel het beheer van klantrelaties, reserveringen, klantvoorkeuren en het beheer van marketing en acties.

8. Klanten kunnen ACCOR S.A. toestemming geven om hun persoonlijke gegevens over te dragen aan derde partijen in overeenkomst met het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens.

9. Tijdens online betalingen in het bijzonder dienen de bankgegevens van de klant te worden doorgegeven door de betaalserviceprovider (Ogone/Ingenico Payment Services of Cybersource) aan de bank van het hotel voor het uitvoeren van het reserveringscontract met het hotel. Klanten worden ervan in kennis gesteld dat deze overdracht van gegevens derhalve kan plaatsvinden in andere landen waarin geen afdoende bescherming van persoonlijke gegevens in de zin van de Franse wet inzake gegevensbescherming bestaat. Toestemming van de klant voor deze overdracht is echter noodzakelijk om te reserveren. In hun professionele hoedanigheid hebben Ogone/Ingenico Payment Services en Cybersource zich verplicht ten opzichte van ACCOR S.A. om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens bij de eerder genoemde overdrachten wordt gerespecteerd.

10. Klanten hebben het recht van verzet om gegronde redenen, om vragen te stellen bij, toegang te vragen tot en correcties uit te voeren van hun gegevens door een schriftelijk bericht te sturen naar data.privacy@accor.com. ACCOR S.A. kan met name klanten haar nieuwsbrief sturen per e-mail, evenals aanbiedingen en tevredenheidsenquêtes na een verblijf in het hotel. Een koppeling waarmee klanten zich kunnen afmelden, vindt u onder aan alle commerciële marketing-e-mails.

11. Sommige Accor hotels verwerken persoonlijke gegevens met het oog op de preventie en de veiligheid van goederen en personen, en als antwoord op openstaande schulden. Om deze redenen kan het hotel besluiten om gasten op een 'zwarte lijst' te plaatsen. Daarop worden alle klanten geplaatst waarvan het gedrag ongepast is geweest in de volgende opzichten: agressie en onbeleefdheid, schending van het hotelcontract, schending van veiligheidsvoorschriften, diefstal, beschadiging en vandalisme, of betalingsproblemen. Deze gegevens zijn verplicht. De status van zwarte lijsten kan ertoe leiden dat het hotel vanwaar deze vermelding afkomstig is, weigert de reservering van een klant te accepteren als hij/zij terugkeert naar hetzelfde hotel, tijdens een bepaalde periode, afhankelijk van de redenen, gedurende 122 of 450 dagen (in geval van agressie richting medewerkers en/of gasten, gevechten op het hotelterrein, beledigingen, bedreigingen of bedreigend gedrag voor medewerkers en/of gasten, luidruchtig gedrag dat storend is voor andere gasten, beschadiging van beveiligings- en/of de veiligheidsuitrusting, het onnodig laten afgaan van de veiligheidsvoorzieningen of andere acties waardoor veiligheidsrisico's voor medewerkers en/of gasten optreden). Gegevens met betrekking tot de identiteit en status van de gast op de zwarte lijst zijn bedoeld voor bevoegd personeel in het hotel vanwaar de lijst afkomstig is, alsmede voor ACCOR S.A. en haar serviceproviders voor hotelreservering die zich buiten de Europese Unie, in Marokko, een land zonder gelijkwaardige bescherming, of in de Verenigde Staten bevinden. Gegevensstromen naar Marokko zijn contractueel geregeld door standaard contractuele manager-naar-onderaannemer-clausules, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie. Gegevensstromen naar de Verenigde Staten worden gericht aan instanties die zijn aangesloten bij Safe Harbor.

12. Het privacybeleid voor persoonsgegevens kan worden geraadpleegd in het 'privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens'

Begin pagina

20. Bewijskracht

1. Bij de invoer van benodigde bankgegevens, evenals bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief, het indienen van een reserveringsformulier of verzoek evenals specifieke ACCOR-voorwaarden per e-mail, is een elektronische handtekening vereist die even wettig is als een fysieke handtekening op papier tussen de partijen.

2. De gedigitaliseerde gegevens in de IT-systemen van ACCOR S.A. worden bewaard onder een redelijke mate van beveiliging en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

3. Klanten worden er bij deze van in kennis gesteld dat hun IP-adres wordt geregistreerd op het moment van reservering.

Begin pagina

21. Verplaatsing

In het geval het gekozen hotel niet beschikbaar is, of in gevallen van overmacht, behoudt het hotel zich de mogelijkheid voor om de klant geheel of gedeeltelijk in een hotel van dezelfde categorie met dezelfde soort services onder te brengen. Eventuele extra kosten van de kamer, vervoer tussen de twee hotels of telefoontjes blijven de verantwoordelijkheid van het gekozen hotel.

Begin pagina

22. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorspelbare en onoverkomelijke gebeurtenis die buiten de wil van de Partijen ligt, waardoor de Klant of het Hotel niet kan voldoen aan alle of een deel van de verplichtingen die in het contract zijn uiteengezet. Gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden zijn gebeurtenissen die doorgaans als zodanig worden erkend door de rechtspraak van Franse rechtbanken en tribunalen.

2. Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor de andere partij in het geval van het niet-nakomen van diens verplichtingen ten gevolge van een geval van overmacht. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht, voor de partijen, de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de resulterende kosten draagt.

Begin pagina

23. Beslechting van geschillen

1. In het geval van een geschil met betrekking tot deze voorwaarden, worden klanten geïnformeerd door ACCOR S.A. over de mogelijkheid van een conventionele bemiddelingsprocedure of enigerlei andere wijzen van geschillenbeslechting onder de voorwaarden zoals aangegeven in Titel 1 van Boek VI van de Franse consumentencode.

2. Gasten dienen contact op te nemen met de klantenservice of het hotel om het geschil op vriendschappelijke wijze op te lossen. Indien het resultaat niet naar wens is of indien er na zestig (60) dagen nog geen reactie is ontvangen, kunnen gasten contact opnemen met het contactpunt van de hotelketens van ACCOR Group, hotels beheerd door de Accor Group of ketens die gebruikmaken van het contactpunt. U vindt de contactgegevens voor dit contactpunt en meer informatie over het indienen van een klacht op het tabblad 'Support'. U dient binnen twaalf (12) maanden na de eerste klacht contact op te nemen met het contactpunt.

3. ACCOR S.A. informeert klanten over een Europese Onlinegeschillenbeslechting. Klanten kunnen via de volgende link toegang krijgen tot dit platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Begin pagina

24. Toepasselijk recht

Op de algemene verkoopvoorwaarden van ACCOR S.A. is het Franse recht van toepassing, zonder obstructie van de verplichte beschermende bepalingen die mogelijk van toepassing zijn in het land waarin de Consument woonachtig is.

Begin pagina

25. Volledige overeenkomst

25.1 Algemene informatie

1. De verkoopvoorwaarden, verkoopvoorwaarden voor het door de klant gereserveerde tarief en het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag van ACCOR S.A. vormen de verplichtingen van partijen in hun geheel.

2. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde zoals gecommuniceerd door de klant kan worden opgenomen in deze voorwaarden.

3. De documenten waaruit de contractuele verplichtingen tussen de partijen bestaan, zijn in afnemende volgorde van belangrijkheid, het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag (met de specifieke voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze voorwaarden.

4. In geval van tegenstrijdigheid tussen het reserveringsformulier en de voorwaarden, gelden uitsluitend de bepalingen van het reserveringsformulier voor de betrokken verplichting.

Begin pagina

25.2 Partnerservices

1. Indien de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor het gebruik van de Website of Mobiele services elkaar tegenspreken, of de verkoopvoorwaarden van een partner en deze verkoopvoorwaarden van ACCOR S.A., zullen alleen de bepalingen hiervan van toepassing zijn op de verplichting in kwestie.

Begin pagina

26. Nietigheid

1. Indien een of meerdere voorwaarden van de verkoopvoorwaarden van ACCOR S.A. ongeldig blijken te zijn, in strijd zijn met de wet of een overheidsbesluit, of nog in afwachting zijn van een definitief besluit door de rechtbank van het betreffende rechtsgebied, zullen de overige voorwaarden hun geldigheid behouden.

Begin pagina

27. Taal

1. De oorspronkelijke taal is Frans.

2. Als de verkoopvoorwaarden van ACCOR S.A. worden vertaald naar een andere taal, zal in het geval van een geschil, onenigheid, problemen met de interpretatie of uitvoer van deze algemene voorwaarden altijd de voorkeur worden gegeven aan de Franse tekst, in het algemeen met betrekking tot de bestaande relaties tussen de partijen.

Begin pagina

28. Ontwikkeling/aanpassing van voorwaarden voor online verkoop

Deze voorwaarden voor online verkoop kunnen op elk gegeven moment worden gewijzigd en/of aangevuld door ACCOR S.A. In dit geval zal de nieuwe versie van de voorwaarden voor online verkoop door ACCOR S.A. online worden gepubliceerd en zullen ze automatisch met directe ingang van toepassing zijn op alle klanten, met uitzondering van reserveringen die gemaakt zijn vóór de datum waarop de voorwaarden online werden gepubliceerd. In deze gevallen is de vorige geaccepteerde versie van de voorwaarden van toepassing.

Klanten dienen ook de aanvullende verkoopvoorwaarden te raadplegen met betrekking tot elke prijs, kamertype of servicetype zoals weergegeven op de prijslijst.

Verkoopvoorwaarden voor thalassotherapiepakketten

Begin pagina