Gwarancja najniższej ceny

Znalazłeś niższą cenę w innym miejscu? Nie ma problemu!

WARUNKI OGÓLNE „GWARANCJI NAJNIŻSZEJ CENY”

ARTYKUŁ 1. DEFINICJA I ZAKRES STOSOWANIA „GWARANCJI NAJNIŻSZEJ CENY”

1.1 Warunki zastosowania „Gwarancji Najniższej Ceny”

„Gwarancja Najniższej Ceny” ma zastosowanie, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • dokonano rezerwacji pokoju (tylko pokój lub pokój ze śniadaniem w cenie) w jednym z hoteli zakwalifikowanych do „Gwarancji Najniższej Ceny” (patrz lista kwalifikowanych hoteli poniżej) bezpośrednio przez kanały sprzedaży Accor (strony internetowe, strony mobilne lub aplikacja Accor, strony internetowe marek, centralne biura rezerwacji lub bezpośrednio w hotelu),
 • wystawiono numer potwierdzenia zatwierdzający tę rezerwację,
 • i w ciągu 24 godzin od wysłania potwierdzenia rezerwacji e-mailem lub potwierdzenia rezerwacji telefonicznie i najpóźniej 48 godzin przed planowaną datą zameldowania w hotelu:
  • wyszukany zostanie ten sam hotel, z tą/tymi samą/samymi datą/datami zameldowania, na tę samą długość pobytu, z identycznymi warunkami cenowymi (tj. z możliwością lub bez możliwości zwrotu, z wymogiem przedpłaty i depozytu, sam pokój lub pokój ze śniadaniem w cenie, z warunkami anulowania lub zmiany rezerwacji), taki sam pokój (identyczna kategoria pokoju, powierzchnia, liczba łóżek, widok lub lokalizacja) i z taką samą liczbą gości w pokoju,
  • pokój jest publicznie oferowany i dostępny w rezerwacji po niższej cenie, która naliczona jest w taki sam sposób, na tej samej podstawie całkowitej kwoty za pobyt i z tymi samymi składnikami (podatki, VAT, opłata manipulacyjna),
  • na stronie internetowej, stronie mobilnej lub w aplikacji osoby trzeciej („Kanał rezerwacyjny osoby trzeciej”)

(zwana dalej „Kwalifikowaną Rezerwacją”).

W przypadku rezerwacji podlegającej promocji, potwierdzonej przez Accor na podstawie wskazanych poniżej warunków ogólnych, Accor zastosuje cenę rezerwacji strony trzeciej i zaoferuje Ci dodatkową zniżkę od ceny rezerwacji strony trzeciej na całkowity koszt zarezerwowanego pobytu. Zniżka wynosi (i) 10% w sieciach hoteli Fairmont, Raffles oraz Swissôtel lub (ii) 25% w sieciach innych marek objętych promocją.

Na przykład:

 • Jeśli w ramach Kwalifikowanej Rezerwacji dokonanej poprzez kanały Accor cena wynosi 200 euro,
 • a cena oferowana przez Kanał rezerwacyjny osoby trzeciej wynosi 180 euro,
 • w takim przypadku końcowa stawka zastosowana przez Accor w ramach programu „Gwarancja najniższej ceny” będzie wynosić 162 euro (180 - 10%) w sieciach hoteli Fairmont, Raffles i Swissôtel lub 135 euro (180 - 25%) w sieciach innych marek objętych promocją.

1.2 Przypadki wykluczenia „Najniższej Ceny”

„Gwarancją Najniższej Ceny” nie są objęte:

 • Stawka dla grup (więcej niż 7 pokoi),
 • Ceny korporacyjne
 • Ceny konferencyjne i za usługi związane z seminariami
 • Oferty promocyjne z dodatkową zniżką po dokonaniu rezerwacji (takie jak kody promocyjne otrzymane w wyniku rozpoczęcia subskrypcji newslettera)
 • Ceny członkowskie lub dostępne w programach lojalnościowych oferowane przez Kanał rezerwacyjny osoby trzeciej
 • Ceny dla partnerów grupy Accor i ich pracowników
 • Ceny dla pracowników grupy Accor
 • Ceny dostępne przez kanały dystrybucji typu opaque (tj. Hotwire i Priceline), które ujawniają nazwę i lokalizację hotelu dopiero po dokonaniu rezerwacji
 • Ceny dostępne na stronach internetowych/portalach/witrynach, pozbawione systemu rezerwacji online, takie jak strony informacyjne lub strony, które potwierdzają rezerwację po uprzednim kontakcie z hotelem (strony oferujące tzw. „rezerwacje do potwierdzenia”)
 • Ceny wchodzące w skład pakietu, na który składają się zakwaterowanie i bilet lotniczy, rejs, wynajem samochodów lub dowolna aktywność lub usługa w lub poza hotelem. „Gwarancja Najniższej Ceny” nie odnosi się do stron internetowych wymagających członkostwa, członkostwa online lub programów wymagających podania hasła i nazwy użytkownika w celu sprawdzenia cen i dostępności pokoi.

ARTYKUŁ 2. HOTELE I KRAJE OBJĘTE „GWARANCJĄ NAJNIŻSZEJ CENY”

„Gwarancja najniższej Ceny” dotyczy następujących hoteli:

 • Wszystkie hotele grupy Accor (Fairmont, Raffles, Swissôtel, Sofitel, So Sofitel, Sofitel Legend, Pullman, MGallery, Mövenpick, Grand Mercure, The Sebel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, Adagio Access, Jo&Joe, Ibis, Ibis Styles, Ibis budget, HotelF1, hotele Orbis, 21C Museum Hotel, Orient Express),
 • i hotele niektórych partnerów tj. Mama Shelter, Hypark by Adagio) dostępne poprzez kanały rezerwacji Accor, w przypadku, gdy wyświetlają poniższy piktogram
 • na karcie hotelu.

Nie są objęte „Gwarancją Najniższej Ceny”:

25Hours, Angsana, ArtSeries, BanyanTree, BreakFree, Cassia, Delano, Dhawa, Elan, Greet, Hanting, Hi inn, Hyde, Ji, Mantis, Mantra, Manxin, Mondrian, Onefinestay, PepperS, Rixos, Sbe, SLS, Starway, The House Of Originals, Tribe.

„Gwarancja Najniższej Ceny” nie dotyczy hoteli w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau.

ARTYKUŁ 3. RÓŻNICE WALUTOWE I CENOWE

W przypadku, gdy cena dostępna w Kanale rezerwacyjnym osoby trzeciej podana jest w walucie innej niż cena Kwalifikowanej Rezerwacji:

 • dział obsługi klienta Accor przeliczy tę cenę na walutę Kwalifikowanej Rezerwacji; zostanie zastosowany kurs wymiany obowiązujący w Kanałach rezerwacji Accor podczas dokonywania Kwalifikowanej Rezerwacji;
 • -         „Gwarancja Najniższej Ceny” dotyczy wyłącznie sytuacji, w których cena w Kanale rezerwacyjnym osoby trzeciej jest przynajmniej o pięć procent (5%) lub 5 euro niższa od kwoty Kwalifikowanej Rezerwacji, przy czym zostanie przyjęta wyższa z kwot.

Na przykład:

 • Jeśli w ramach Kwalifikowanej Rezerwacji dokonanej poprzez kanały Accor cena wynosi 200 euro,
  • cena oferowana musi być niższa przynajmniej o 5 euro: 195 euro,
  • LUB cena oferowana musi być niższa przynajmniej o pięć procent (5%): 190 euro;
 • Jeśli cena oferowana w Kanale rezerwacyjnym osoby trzeciej wynosi 192 euro, to zastanie zastosowana „Gwarancja Najniższej ceny”.

Różnice cenowe wynikające z wahania kursu lub różnice w kursie wymiany nie będą brane pod uwagę w ramach „Gwarancji Najniższej Ceny”.

ARTYKUŁ 4. SPOSÓB POSTĘPOWANIA, ABY SKORZYSTAĆ Z „GWARANCJI NAJNIŻSZEJ CENY”

4.1 Formularz zgłoszeniowy

Aby skorzystać z „Gwarancji Najniższej Ceny”, należy (i) spełnić wszystkie warunki podane w artykule 1 powyżej i (ii) wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola obowiązkowe w formularzu zgłoszeniowym (tak jak oznaczono w formularzu zgłoszeniowym). Klient gwarantuje, że informacje podane w formularzu są prawdziwe i kompletne. Accor nie poniesie odpowiedzialności w przypadku błędnych lub niekompletnych informacji podanych przez Klienta i gdy z tego powodu Accor nie będzie mógł zastosować „Gwarancji Najniższej Ceny” na warunkach przewidzianych w niniejszych warunkach ogólnych.

4.2 Zrzut z ekranu

Do zgłoszenia należy dołączyć zrzut ekranu z widoczną jego datą i niższą ceną dostępną poprzez Kanał sprzedaży osoby trzeciej, przypisane warunki sprzedaży oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą posłużyć jako dowód uzasadniający zgłoszenie. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo lub zawierające niewymagane lub niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane. Na zrzucie ekranu widoczne muszą być czytelne data, nazwa hotelu, warunki sprzedaży, liczba osób w pokoju oraz ceny oferowane w Kanale sprzedaży osoby trzeciej.

Zgłoszenia powinny być nadesłane w ciągu 24 godzin po dokonaniu Kwalifikowanej Rezerwacji i najpóźniej 48 godzin przed zaplanowanym zameldowaniem w hotelu. Należy kierować się informacjami odnośnie do godzin i dat dostępnymi w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.

ARTYKUŁ 5. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

Po dokonaniu weryfikacji przez dział obsługi klienta Accor zostanie uznana „Gwarancja Najniższej Ceny”, jeśli zgłoszenie spełnia wszelkie wyżej wymienione warunki. Najpóźniej tydzień po wysłaniu reklamacji dział obsługi klienta Accor prześle na adres wpisany w formularzu wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie Kwalifikowanej Rezerwacji wraz z nową odpowiednią ceną.

Jeśli zgłoszenie nie spełnia warunków „Gwarancji Najniższej Ceny”, dział obsługi klienta Accor prześle wiadomość e-mail informującą o niezastosowaniu „Gwarancji Najniższej Ceny” wraz z podaniem przyczyn.

W przypadku chęci anulowania Kwalifikowanej Rezerwacji i rezygnacji z „Gwarancji Najniższej Ceny”, należy zapoznać się z warunkami anulowania Kwalifikowanej Rezerwacji podanymi w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Kwalifikowanej Rezerwacji.

ARTYKUŁ 6. PŁATNOŚĆ W HOTELU PRZY WYMELDOWANIU

W przypadku Kwalifikowanej Rezerwacji i przy braku przedpłaty, cena potwierdzona przez dział obsługi klienta Accor na warunkach przewidzianych w poprzednim artykule zostanie zafakturowana przez hotel przy wymeldowaniu wraz z usługami niezawartymi w cenie rezerwacji (restauracja, bar, itp.).

Jeśli Kwalifikowana Rezerwacja została przedpłacona podczas dokonywania rezerwacji online więcej niż 30 dni przed zameldowaniem, zwrot zostanie dokonany na tę samą kartę kredytową.

Jeśli Kwalifikowana Rezerwacja została przedpłacona podczas dokonywania rezerwacji online mniej niż 30 dni przed zameldowaniem, zwrot zostanie dokonany przez hotel przy wymeldowaniu.

Należność za usługi niewliczone w cenę rezerwacji (restauracja, bar itp.) zostaną zafakturowane przez hotel przy wymeldowaniu.

ARTYKUŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Accor nie ma żadnej kontroli nad Kanałem sprzedaży osoby trzeciej i z tego względu uchyla się od odpowiedzialności za wszelkie koszty związane z anulowaniem rezerwacji w przypadku jakiejkolwiek rezerwacji dokonanej przez Kanał rezerwacji osoby trzeciej.

ARTYKUŁ 8. ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH

Accor zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili niniejszych warunków ogólnych. Zmienione warunki ogólne będą obowiązywać od daty ich publikacji online na stronie internetowej i będą mieć zastosowanie do każdego zgłoszenia na stronie po dacie ich zamieszczenia.

Klient powinien uważnie przeczytać niniejsze warunki ogólne przed każdym zgłoszeniem, ponieważ mogą one ulec zmianie. Przy każdym zgłoszeniu wymagane jest wcześniejsze zapoznanie się i akceptacja niniejszych warunków ogólnych poprzez zakreślenie pola przewidzianego w tym celu, które zawiera link hipertekstowy odsyłający do niniejszych warunków ogólnych.

Accor zastrzega sobie również prawo do zakończenia w każdej chwili oferty „Gwarancji Najniższej Ceny”, przy czym zgłoszenia przesłane przed zakończeniem oferty „Gwarancji Najniższej Ceny” zostaną rozpatrzone przez Accor na warunkach przewidzianych w niniejszych warunkach ogólnych.

Wersja z 6 listopada 2019 roku

Back