Nerede olursanİz olun

ACCOR S.A. Satış hüküm ve koşulları

ACCOR, RCS Nanterre 602 036 444 numarasıyla Ticaret ve Şirketler Siciline kayıtlı olan, genel merkezi 82, Rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux, Fransa adresinde bulunan bir limited şirketidir. Ülke içi KDV numarası FR 93 602 036 444 olup IM091100035 numarasıyla Seyahat Acenteleri ve Diğer Tur Operatörleri Sicilinde kayıtlıdır. Garantör: WHITE ROCK Insurance PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA CEBELİTARIK. Sigortacı: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Tour Opus, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense (bundan sonra "ACCOR S.A." olarak anılacaktır).

(Bizimle iletişime geçmek için telefon: +33 (0)1 45 38 86 00)

1. Giriş

1. Hizmet siparişinde bulunmadan önce müşteriler bu hizmetlerin rezervasyonunun kendi kişisel amaçları için olduğunu beyan eder.

2. Müşteriler tüketici olarak çeşitli haklara sahiptir ve rezervasyon yaptırılan hizmetlerin ticari, endüstriyel, işle ilgili, mesleki veya tarımsal faaliyetler için kullanılması durumunda bu hakların geçerliliği sorgulanabilir olacaktır.

3. Web Sitesinde ve Mobil Hizmetlerde mevcut olan ve hizmetler için rezervasyon yaptırma imkanı sağlayan tüm bilgiler, Fransızca ve birkaç farklı dilde sunulmaktadır.

4. Müşteriler, bu şartlar ve koşulları yerine getirmek için tam hukuki ehliyete sahip olduklarını onaylar.

5. Müşteriler ACCOR S.A. satış hüküm ve koşulları ile rezervasyon sırasında rezerve edilen ücret üzerinden satış koşullarını kabul eder. Bu hüküm kabul edilmediği müddetçe rezervasyon yapmak mümkün değildir.

6. Müşteriler, tarayıcılarının veya bilgisayarlarının standart işlevlerini kullanarak bu şartlar ve koşulları kaydedebilir ve düzenleyebilir.

Başa dön

1. ACCOR S.A. all.accor.com otel rezervasyon web sitesini ve Accor mobil hizmetini yayınlar ve yönetir.

1.1 Accor Tarafından Sunulan Hizmetler

2. Web Sitesi ve Mobil Hizmetler, kullanıcılara ACCOR S.A. tarafından yönetilen çeşitli otel markalarında oda rezervasyonu yaptırma imkanı sunar.

3. Diğer hizmetlerin rezervasyonu Web Sitesi veya ACCOR S.A.'nın ortakları tarafından sunulan Mobil İletişim Hizmetleri aracılığıyla yapılabilir. Rezervasyonlar doğrudan müşteri ile ACCOR S.A. ortakları arasında yapılır.

4. Müşteri ACCOR S.A.'dan Web Sitesi veya Mobil İletişim Hizmetlerine ilişkin gerekli tüm bilgileri aldığını kabul eder.

5. Web Sitesi veya Mobil İletişim Hizmetleri aracılığıyla yapılan tüm rezervasyonlar, bu şartlar ve koşullar ile rezervasyon yapılan fiyata ilişkin satış koşullarının anlaşıldığı ve çekincesiz olarak kabul edildiği anlamına gelir.

6. Web Sitesi ve Mobil İletişim Hizmetleri aşağıdaki bilgileri içerir:

7. Teklif edilen konaklamanın temel özellikleri, fiyatlar ve uygun konaklama tarihleri rezervasyon işleminde her otel sayfasında gösterilir.

Başa dön

1.2 İş ortakları tarafından sunulan hizmetler

1. ACCOR S.A. üçüncü taraf web siteleriyle iş ortaklığı sözleşmeleri yapar. Bu iş ortaklıkları, müşterinin iş ortağının Web sitelerini ve Mobil Hizmetlerini kullanarak, iş ortağının Web Sitesinden ya da Mobil Hizmetlerinden ayrılmadan fakat doğrudan ACCOR S.A. ile ACCOR S.A. tarafından yönetilen çeşitli otel markalarında oda aramasına, seçmesine ve rezervasyon yaptırmasına imkan sağlamak amacını taşır.

2. Web Sitesi ve Mobil Hizmetler, kullanıcılara ACCOR S.A. tarafından yönetilen çeşitli otel markalarında oda rezervasyonu yaptırma imkanı sunar.

3. Müşteri ACCOR S.A.'dan Web Sitesi veya Mobil İletişim Hizmetlerine ilişkin gerekli tüm bilgileri aldığını kabul eder.

4. Bir İş Ortağının Web Sitesi ya da Mobil Hizmetleri aracılığıyla çeşitli ACCOR S.A. otel markalarında herhangi bir oda rezervasyonu yaptırmak için bu özel iş ortağının belirlediği hüküm ve koşulların, rezervasyon yaptırılan ücrete ilişkin satış koşullarının ve ACCOR S.A. satış hüküm ve koşullarının okunması ve tamamen, koşulsuz olarak kabul edilmesi gerekir.

5. Aşağıdaki bilgiler, her iş ortağının Web Sitesinde ya da Mobil Hizmetinde iş ortağı hizmeti aracılığıyla rezervasyon sürecinin çeşitli adımlarında belirtilir:

6. Teklif edilen konaklamanın temel özellikleri, fiyatlar ve uygun konaklama tarihleri rezervasyon işleminde her otel sayfasında gösterilir.

Başa dön

2. Tanımlar

Bu belgede kullanılan ifadeler aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

"kabul":
Accor Web Sitesi veya Mobil İletişim Hizmetleri tarafından müşteriye gönderilen, müşterinin rezervasyonunu özetleyen ve rezervasyonun Accor Web Sitesi veya Mobil İletişim Hizmetleri tarafından alındığını doğrulayan e-posta.
İş ortağı hizmetleri için bu, ACCOR S.A. tarafından müşteriye gönderilen, müşterinin iş ortağının Web Sitesinde ya da Mobil Hizmetinde mevcut hizmet aracılığıyla yaptığı rezervasyonu özetleyen ve rezervasyonun ACCOR S.A. tarafından alındığını doğrulayan e-posta anlamına gelir.
"rezervasyon yaptırılan ücrete ilişkin satış koşulları":
Müşterinin yaptığı her rezervasyona ilişkin rezervasyon ödemesiyle ve rezervasyonun değiştirilip değiştirilemeyeceği ya da iptal edilip edilemeyeceğiyle ilgili özel koşullar.
"rezervasyon onayı":
Müşteri tarafından Web Sitesinde ya da Mobil Hizmet aracılığıyla rezervasyon yaptırılan hizmetleri özetleyen ve muhtemelen ön ödeme veya garanti kapsamında müşterinin banka kredi kartı numarasını gösteren sanal belge. Rezervasyon onayının müşteri tarafından kabul edilmesi, sözleşme taahhüdü teşkil eder.
"müşteri":
Ticari, endüstriyel, işle ilgili, mesleki veya tarımsal faaliyetler kapsamına girmeyen amaçlarla hareket eden herhangi bir kişi.
"e-posta":
Bir kamusal iletişim ağından gönderilen ve ilgili alıcısı tarafından alınana kadar bir ağ sunucusunda ya da alıcının iş istasyonu ekipmanında saklanan metin, ses veya görüntü formatındaki her türlü mesaj.
"rezervasyon isteği":
Müşteri tarafından ACCOR S.A.nın veya iş ortaklarının Web Sitesi ya da Mobil Hizmetleri aracılığıyla gönderilen otel odası rezervasyonu talebi
"ortaklar":
(i) Accor Web Sitesi veya Mobil Hizmetleri üzerinden erişilebilen ve/veya (ii) kullanıcıların kendi web siteleri, mobil hizmetleri ya da diğer araçlar üzerinden Web Sitesine ya da Mobil Hizmetlere erişmesini sağlayan, tur operatörleri, araç kiralama şirketleri, tren ve uçak bileti sağlayıcıları ve fiyat karşılaştırma web siteleri dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılar.
"online rezervasyon":
ACCOR S.A.nın veya iş ortaklarının Web Siteleri ya da Mobil Hizmetlerindeki sanal rezervasyon formu aracılığıyla otel odası rezervasyonu.
"hizmet":
Temel özellikleri Accor Web Sitesinde veya Mobil Hizmetlerinde verilen otel odalarının rezervasyonu.
"iş ortağı hizmeti":
İş ortaklarının Web Sitesinde, Mobil Hizmetlerinde ve/veya herhangi bir diğer aracında mevcut olan otel listelerinde temel özellikleri verilen otel odalarının rezervasyonu.
"Mobil İletişim Hizmetleri":
Mobil terminallerin İnternete bağlanmasını mümkün kılan, özellikle de ACCOR S.A: tarafından sunulan otel hizmetleri danışmanlığı ve rezervasyonu hizmetlerine olanak sağlayan tüm hizmetler ve protokoller.
"Web Sitesi":
İnternette ACCOR S.A. tarafından yönetilen ve all.accor.com adresinde sunulan elektronik hizmet.

Başa dön

3. Konu

1. Bu hüküm ve koşullar, ACCOR S.A. ve iş ortakları tarafından Web Sitesi ve Mobil Hizmetler aracılığıyla sunulan uzaktan rezervasyon hizmetleri kapsamında tarafların haklarını ve yükümlülükleri tanımlanmaktadır.

2. Sözleşme tarafları arasında rezervasyon ve rezervasyon sonrası için gerekli olan tüm aşamalar ele alınmaktadır.

3. Müşteriler Web Sitesinde ve Mobil İletişim Hizmetlerinde bulunan bu satış şartları ve koşulları ile rezervasyon yaptırılan fiyata ilişkin satış koşullarını okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan eder. Bu şartlar ve koşullar ayrıca Müşteri Kişisel Verilerini Koruma Sözleşmesi'ni de içerir. Bu şartlar ve koşulları kabul ederek müşteriler bu Sözleşme'nin hükümlerini de açıkça kabul eder.

Başa dön

4. Uygulama kapsamı

Bu satış hüküm ve koşulları, İnternet üzerinden ACCOR S.A. ve iş ortaklarının Web Sitesi veya Mobil Hizmetleri aracılığıyla yapılan tüm rezervasyonlar için geçerlidir.

Başa dön

5. Süre

1. Bu satış hüküm ve koşulları, ACCOR S.A. hizmetlerinin ve iş ortağı hizmetlerinin, Web Sitesinde ve Mobil Hizmetlerde erişilebilir olduğu süre boyunca geçerlidir.

2. ACCOR S.A., Web Sitesi ve/veya Mobil İletişim Hizmetlerine veya online rezervasyon alanına erişimi önceden bildirimde bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak kapatma hakkını saklı tutar.

Başa dön

6. Hüküm ve Koşulların İtiraz Edilebilirlik Durumu

Her durumda, satış hüküm ve koşullarının müşteri için bağlayıcı olan sürümü, rezervasyon anında Web Sitesinde veya Mobil Hizmetlerde yürürlükte olandır.

Başa dön

7. Rezervasyonlar

1. Müşteriler, Accor veya iş ortaklarının Web Sitesinde ya da Mobil Hizmetlerinde gösterilen hizmetleri seçer.

2. Müşteriler, Accor veya iş ortağı Web Sitesinde veya Mobil Hizmetlerinde bulunan hizmetlerin özelliklerini, amacını ve bunlara ilişkin rezervasyon yöntemlerini bildiklerini ve tüm bilgilere sahip olarak rezervasyon yaptırmak için gerekli ve/veya tamamlayıcı tüm bilgileri almayı istediklerini ve bu bilgilere eriştiklerini kabul eder.

3. Web Sitesinde, müşteriler bireysel olarak ve kendi kişisel gereksinimleri için rezervasyon başına en fazla üç (3) adet oda ve tek bir Mobil Hizmet üzerinden en fazla bir (1) adet oda için rezervasyon yaptırabilir. İş grupları, toplantılar, seminerler vb. ile ilgili rezervasyonlar için all.accor.com Web Sitesinin Accor Profesyonel Çözümler bölümü kullanılmalıdır.

4. Müşteriler hizmet seçimlerinden ve bu hizmetlerin ihtiyaçlarına uygun olmasından münhasıran sorumludur. ACCOR.S.A. bu bağlamda sorumlu tutulamaz.

5. Rezervasyon işleminin sonunda rezervasyonun müşteri tarafından kabul edildiği varsayılır.

Başa dön

8. Rezervasyon işlemi

8.1 Accor Tarafından Sunulan Hizmetler

1. Rezervasyonlar müşteri tarafından Accor Web Sitesinde ya da Mobil Hizmetler aracılığıyla erişilebilecek sanal rezervasyon formu kullanılarak yapılır.

2. Rezervasyon formu veya rezervasyon isteği Accor S.A. tarafından alındığında veya banka kartıyla online ön ödeme yapıldığında rezervasyonun Accor S.A. tarafından kabul edilerek yapıldığı varsayılır.

3. Rezervasyonlardan önce müşterilerin rezervasyon formunda veya isteğinde gereken bilgileri tamamlamaları gerekir.

4. Müşteriler, göndermiş oldukları bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu taahhüt eder.

5. Rezervasyon işlemi aşağıdaki ana adımları içerir:

 1. Adım 1: Bir otel bulma ve bir oda ve fiyat seçme.
 2. Adım 2: Mümkünse bir veya daha fazla tamamlayıcı hizmet seçme (yalnızca Web Sitesi için geçerlidir).
 3. Adım 3: Rezervasyon ayrıntılarını, toplam fiyatı ve geçerli satış şartları ve koşullarını kontrol etme ve yalnızca online rezervasyonlarda seçimlerde gerekli değişiklikleri yapma (oda, fiyat, tamamlayıcı hizmetler).
 4. Adım 4: Müşteri bilgilerini tamamlama.
 5. Adım 5: Teminat isteği veya ön ödeme halinde kredi kartı bilgilerini girme.
 6. Adım 6: Rezervasyonu onaylamadan önce satış şartları ve koşulları ile rezervasyon yaptırılan fiyata ilişkin satış koşullarını okuma ve kabul etme.
 7. Adım 7: Rezervasyonun müşteri tarafından onaylanması.

Başa dön

8.2 İş ortakları tarafından sunulan hizmetler

1. Müşteriler tarafından iş ortakları aracılığıyla yapılan rezervasyonlar, her bir iş ortağının Web Sitesinde ya da Mobil Hizmetleri aracılığıyla erişilebilecek sanal rezervasyon formu kullanılarak yapılır.

2. Rezervasyon formu veya rezervasyon isteği Accor S.A. tarafından alındığında veya banka kartıyla online ön ödeme yapıldığında rezervasyonun Accor S.A. tarafından kabul edilerek yapıldığı varsayılır.

3. Rezervasyonlardan önce müşterilerin rezervasyon formunda veya isteğinde gereken bilgileri tamamlamaları gerekir.

4. Müşteriler, göndermiş oldukları bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu taahhüt eder.

5. Rezervasyon işlemi aşağıdaki ana adımları içerir:

 1. Adım 1: Bir otel bulma ve bir oda ve fiyat seçme.
 2. Adım 2: Rezervasyon ayrıntılarını, toplam fiyatı ve geçerli satış şartları ve koşullarını kontrol etme ve yalnızca online rezervasyonlarda seçimlerde gerekli değişiklikleri yapma (oda, fiyat, tamamlayıcı hizmetler).
 3. Adım 3: Müşteri bilgilerini tamamlama.
 4. 4. Adım: ACCOR satış hüküm ve koşulları, özel iş ortağı satış koşulları ve rezervasyon yaptırılan ücrete ilişkin satış koşullarının rezervasyon onaylanmadan önce okunması ve kabul edilmesi.
 5. Adım 5: Teminat isteği veya ön ödeme halinde kredi kartı bilgilerini girme.
 6. Adım 6: Rezervasyonun müşteri tarafından onaylanması.

9. Rezervasyon kabulü

1. Accor veya iş ortaklarının Web Sitesi veya Mobil Hizmetleri, müşterinin daha önce girmiş olduğu e-posta adresine bir e-posta göndererek müşterinin rezervasyonunu aldığını hemen onaylar.

2. Online rezervasyonlar için e-postayla gönderilen rezervasyon kabulünde sözleşme teklifi, rezervasyon yaptırılan hizmetler, fiyatlar, seçilen fiyata ilişkin olarak müşteri tarafından kabul edilen satış koşulları, rezervasyon tarihi, satış sonrası hizmete ilişkin bilgiler ve müşterinin şikayetlerini gönderebileceği otel sahibinin tesislerinin bulunduğu adres özetlenir.

Başa dön

10. Müşteri hizmeti

Müşteri Hizmetleri, otel rezervasyonlarıyla ilgili her türlü şikayetle ilgilenmeye hazırdır.

Destek bölümüne gidin

Bize yazmak için:

Service Clientèle Réservation
2 Rue de la Mare Neuve 
91021 Evry, FRANSA

Başa dön

11. Müşteri tarafından yapılan iptal veya değişiklikler

1. Müşterilere, Fransa Tüketici Kanunu'nun L. 221-18 Maddesi kapsamında vazgeçme haklarının bulunmadığı Fransa Tüketici Kanunu'nun L. 221-28 maddesi uyarınca hatırlatılır.

2. Rezervasyon yaptırılan fiyata ilişkin satış koşullarında rezervasyon iptali ve/veya değişikliğine ilişkin şartlar belirtilmektedir.

3. Ön ödeme yapılan rezervasyonlar hiçbir şekilde değiştirilemez ve/veya iptal edilemez ve önceden depozito olarak ödenen tutar iade edilemez. Bu durum, ilgili fiyatın satış koşullarında belirtilmiştir.

4. Rezervasyon yaptırılan fiyata ilişkin satış koşullarında izin verilmişse:
Rezervasyonlar doğrudan Web Sitesinden veya Mobil İletişim Hizmetlerinden "Rezervasyonunuzu gözden geçirin veya iptal edin" bölümü ile iptal edilebilir
- Rezervasyon değişiklikleri, e-postayla gönderilen rezervasyon onayında belirtilen telefon numaralarından doğrudan otel ile iletişime geçilerek yapılabilir.

5. Konaklama müşteri tarafından erken sonlandırılırsa kabul edilen fiyatın tamamı ödenir. Ön ödemeli rezervasyon yapılmışsa bu nedenle para iadesi yapılmaz.

6. Aksi açıkça belirtilmediği sürece müşteriler, son rezervasyon günü gün ortasında odalarını boşaltmalıdır. Odanın zamanında boşaltılmaması halinde ek konaklama ücreti ödenir.

7. Rezervasyonlar kişiseldir ve ister ücretsiz ister bir ücret karşılığında ya da ticari amaçlarla olsun, hiçbir durumda üçüncü bir tarafa devredilemez.

Başa dön

12. Otelde konaklama

1. Belirli ülkelerdeki düzenlemelerin uygulanması sırasında müşterilerden otele varış sırasında bir emniyet sicil kaydı doldurmaları istenebilir. Bu amaçla müşterilerden sicil kaydı doldurmalarının gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla kontrol yapılabilmesi için kimlik kartı talep edilebilir.

2. Bazı oteller, otelin herkese açık alanlarında tasmayla veya kafeste taşınmaları halinde belirli evcil hayvanları kabul eder (otelin evcil hayvan kabul edip etmediğini kontrol etmek için müşteriler Web Sitesinde veya Mobil İletişim Hizmetlerinde bulunan otel bilgileri sayfasını kontrol etmelidir). Hijyen nedeniyle evcil hayvanlar yemek odalarına kabul edilmemektedir.

3. Müşteriler odalarını sorumlu bir şekilde kullanmaları gerektiğini kabul eder ve bu şekilde kullanmayı taahhüt eder. Dolayısıyla, kabul edilen davranış standartlarına veya kamu düzenine uygun olmayan tüm davranışlar, otel sahibinin müşteriden hiçbir tazminat ve/veya önceden ödeme yapılmışsa hiçbir iade olmaksızın otelden ayrılmasını istemesine neden olabilir. Ödeme yapılmamışsa müşterinin otelden ayrılmadan önce kalmış olduğu günlere ait konaklama ücretini ödemesi gerekir.

4. Bazı Accor otellerinde müşterilere ilişkin İç Düzenlemeler bulunur. Müşteriler bu düzenlemeleri kabul der ve bunlara uymayı taahhüt eder. Bir müşterinin İç Düzenlemelerin hükümlerinden herhangi birine uymaması halinde otel sahibi, müşteriden hiçbir tazminat ve/veya önceden ödeme yapılmışsa hiçbir iade olmaksızın otelden ayrılmasını istemekle yükümlüdür.

5. Bazı oteller müşterilerin internete bağlanabilmesi için WiFi erişimi (ücretli veya ücretsiz) sunar. Müşteriler, otel tarafından kendilerine sunulan bilgisayar kaynaklarını, Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu'nun I. ve II. Bölümlerinde belirtilen telif hakkı sahibinin izninin gerekli olduğu durumlarda izin almaksızın metin, görüntü, fotoğraf, müzik eseri, görsel işitsel eser, yazılım veya video oyunu gibi telif hakkıyla veya ilgili bir hakla korunan eserlerin veya nesnelerin kopyalanması, temsili, sunulması ve kamuya iletilmesi amacıyla kullanmamayı taahhüt eder. Yukarıdaki yükümlülüklere uymayan müşteriler telif hakkı ihlalinden suçlu bulunma (Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L. 335-3 Maddesi), 300.000 EUR ve üç yıl hapisle cezalandırılma riskini göze alır. Müşteriler ayrıca bilgisayar kaynaklarının yasadışı kullanımını önlemeyi amaçlayan otelin Internet hizmet sağlayıcısının güvenlik kurallarına ve güvenlik kaynaklarının kullanımına ilişkin kurallara uymak ve bu kaynakların etkililiğine zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınmak zorundadır.

Başa dön

13. Garantiler

1. Müşteriler, hizmet için geçerli olan bir sözleşme garantisi alacaktır.

Başa dön

14. Sorumluluk

14.1 Genel bilgiler

1. Accor veya iş ortaklarının Web Sitesinde ve Mobil Hizmetlerinde gösterilen fotoğraflar yalnızca temsilidir. Otelleri tanıtmak için kullanılan fotoğrafların, grafik görüntülerin ve metinlerin teklif edilen konaklamanın mümkün olduğunca doğru bir izlenimini sunmasını sağlamak için her türlü çaba sarf edilmekle birlikte, özellikle de mobilya değişiklikleri veya olası yenilemeler nedeniyle farklılıklar olabilir.

2. ACCOR S.A.; mücbir sebep, üçüncü tarafların tahmin edilemez ya da telafi edilemez eylemleri veya müşterilerin eylemleri nedeniyle, özellikle de İnternet ağının olmaması, Web Sitesine erişilememesi, dışarıdan müdahale, bilgisayar virüsleri veya kart sahibinin bankasının ön ödeme yetkisi vermemesi gibi nedenlerle rezervasyonun yapılamamasından ya da eksik yapılmasından sorumlu tutulamaz.

3. Köprüler ACCOR S.A. Web Sitesi veya Mobil İletişim Hizmetleri haricindeki sitelere bağlanabilir. ACCOR S.A. bu web sitelerinin içeriği veya bu sitelerde sunulan hizmetler konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4. Müşteriye atfedilebilir herhangi bir nedenle düzensiz, etkisiz, eksik veya sahte olan her türlü rezervasyon veya ödeme, müşteri aleyhine açılabilecek herhangi bir hukuk veya ceza davasını etkilemeksizin masrafları müşteriye ait olacak şekilde rezervasyon iptaliyle sonuçlanabilir.

Başa dön

14.2 İş ortakları tarafından sunulan hizmetler

1. Yukarıdaki hükümlere ek olarak, iş ortaklarının kendi web sitelerinde, mobil hizmetlerinde ve/veya web sitesine ve/veya mobil hizmetlere erişmek için kullanılan herhangi bir diğer araçta sunulan teklif promosyonlarından sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Başa dön

15. Şikayetler

1. Otel hizmetlerinin sunulamaması veya yetersiz şekilde sunulmasıyla ilgili şikayetler, işleme almayı kolaylaştırmak adına otelden ayrıldıktan sonra sekiz gün içinde doğrudan otele ya da yukarıda belirtilen Müşteri Hizmetleri adresine yazılı olarak iletilmek suretiyle ACCOR S.A.ya bildirilmelidir.

2. Accor otelleri, yasal olarak ACCOR S.A.'dan ayrı şirketler tarafından yönetilir; bu nedenle olası zararlardan tamamen bu oteller sorumludur. Bu nedenle, dava açılması halinde müşteriler, yalnızca kaldıkları oteli işleten şirketle muhatap olmak durumundadır.

Başa dön

16. Ücretler

1. Hizmetlerin rezervasyonuna ilişkin fiyatlar rezervasyon öncesinde ve sırasında belirtilmektedir.

2. Gösterilen fiyatlar, seçilen kişi sayısına ve seçilen tarihe göre oda başına fiyatlardır.

3. Fiyatlar, otelin ticari para biriminde (bazı durumlarda otelin yerel para biriminden farklı olabilir) tüm vergiler dahil olarak müşteriye gösterilir ve yalnızca Web Sitesinde veya Mobil İletişim Hizmetlerinde belirtilen dönem boyunca geçerlidir.

4. Rezervasyonda kabul edilen para birimi haricinde bir para birimiyle otele ödeme yapılması halinde kur ücretlerinden müşteri sorumludur.

5. Otelde aksi özel olarak belirtilmediği sürece tüm rezervasyonlar kaynaklarından bağımsız olarak otelin yerel para biriminde ödenir.

6. Web Sitesinde aksi belirtilmediği müddetçe ek hizmetler (kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon vb.) fiyata dahil değildir. Mobil İletişim Hizmetlerinde aksi belirtilmediği sürece kahvaltı fiyata dahil değildir.

7. Fiyatlar sayfasında belirtilen turistik vergi, bu tutarın dahil edilmiş olabileceği online ön ödemeler hariç olmak kaydıyla doğrudan otele ödenmelidir.

8. Fiyatlara rezervasyon tarihinde geçerli olan KDV dahildir ve geçerli KDV fiyatlarında yapılacak her türlü değişiklik, fatura tarihinde gösterilen fiyatlara otomatik olarak yansıtılacaktır.

9. Yetkili makamlarca yasa veya düzenleme gereği yeni bir vergi uygulanması veya vergilerde değişiklik yapılması durumunda değişiklikler fatura tarihinde gösterilen fiyatlara otomatik olarak yansıtılacaktır.

10. Yabancı para birimi karşılığı yalnızca bilgi amaçlı verilir ve sözleşme kapsamında değildir. Yalnızca rezervasyon sırasında onaylanan para birimi garanti edilir (bu para birimi otelde kullanılan para biriminden farklıysa olası kur ücretleri müşterinin sorumluluğunda olacaktır).

11. Bir fiyatta ödemenin otele varış veya otelden çıkış sırasında yapılması gerektiği belirtiliyorsa ve müşterinin para birimi otelin para birimiyle aynı değilse rezervasyon tarihindeki döviz kuru ile otelde konaklama tarihlerindeki döviz kuru arasındaki muhtemel fark nedeniyle otel tarafından alınan ücret, rezervasyon sırasında belirtilen ücretten farklı olabilir.

12. Müşterinin rezervasyonunu onaylarken ACCOR S.A. toplam rezervasyon tutarını belirtecektir.

13. Fiyatlar şehirlere/ülkelere göre farklı vergiler nedeniyle artabilir. Müşteriler, ACCOR S.A.'ya şikayette bulunmaksızın çeşitli vergileri ödemeyi kabul eder.

14. Internette mevcut olan belirli promosyon teklifleri yalnızca İnternetten, yani uzaktan satılmakta olup hiçbir durumda otelin ön bürosunda satılmamaktadır.

Başa dön

17. Ödeme

1. Müşteriler Ogone/Ingenico Ödeme Hizmetleri veya Cybersource ödeme platformları aracılığıyla ön ödeme olarak boşluksuz kart numarasını, son geçerlilik tarihini ve kartın güvenlik kodunu bu amaçla verilen alanda doğrudan belirterek (SSL şifrelemesi ile güvenli giriş) seçilen otele bağlı olarak kredi kartı veya banka kartı ile (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club vb.) özel koşulların veya fiyatların geçerli olduğu durumlar haricinde rezervasyonlarını garanti altına almak için banka bilgilerini verir.Otel ayrıca banka kartı sahtekarlığını önlemek için kimlik belgesi talep eder.

2. Ödemenin rezervasyon sırasında yapıldığı özel koşullar veya fiyatlar haricinde (belirli fiyatlarda online ön ödeme) ödeme konaklama sırasında otelde tutulur. Bu ödeme, depozito olarak kabul edilir. Bir ücretin online olarak ödenmemesi durumunda otel, otel tarafından sağlanan hizmetlere karşılık gelen tutarların ödenmesini garanti altına almak için müşteriden otele varış sırasında depozito veya kredi kartından provizyon alma izni isteyebilir.

3. ACCOR S.A. otelleri sadakat programı üyeleri, aşağıdaki şartlara tabi olmak kaydıyla Accor Web Sitesinde veya Mobil Hizmetlerde konaklamalarının tamamının ya da bir kısmının rezervasyonu için puanlarını kullanabilirler:

Bu şekilde kullanılan ALL puanları, rezervasyon yaptırıldığında hesaptan alınır. Yalnızca rezervasyonun iptal edilebilir veya değiştirilebilir bir fiyata ilişkin olması ve iptalin veya değişikliğin otele varış tarihinden önce yapılması durumunda kullanılan puanlar geçerli kartlara geri yüklenebilir.
Ön ödemesi yapılan, iptal edilemeyen veya değişiklik yapılamayan ve/veya iade edilemeyen oranlar için puanlar karta geri yüklenemez.
Rezervasyonun yalnızca kredi kartıyla ödenen kısmına puan verilebilir. 
Puan kullanımı, para üstü verilmesi dahil hiçbir türde hiçbir para karşılığını içeremez.
Bir otelde konaklama rezervasyonu için puan kullanımı hakkında tüm sorular için müşteriler, Web Sitesinin ve Mobil İletişim Hizmetlerinin "Yardım ve hizmetler" bölümündeki ilgili şikayet formunu kullanabilir.

Özellikle ACCOR S.A. otelleri müşteri sadakat programı tarafından sunulan otel çeklerinin kullanımının yalnızca otel tesisinde ödenen harcamalarla sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Bu otel çekleri hiçbir durumda bir otelde konaklamaya ilişkin tam veya kısmi ön ödeme yapmak için veya bir rezervasyon garantisi olarak kullanılamaz.

4. Rezervasyonun kredi kartıyla garanti altına alınmış olması ancak müşterinin rezervasyonu kullanmama bedeli (rezervasyonun iptal edilmemesi ancak müşterinin gelmemesi) durumunda otel, müşterinin rezervasyonu garanti altına almak için vermiş olduğu kredi katından bir gecelik konaklamaya eşdeğer tutarı telafi ücreti olarak alır. Rezervasyon yaptırılan ek günler, rezervasyon yaptırılan fiyata ilişkin satış koşullarında aksi belirtilmediği sürece ücretsiz iptal edilir.

5. ACCOR S.A., online kredi kartı ödemelerini güvenli hale getirmek için Ogone/Ingenico Ödeme Hizmetlerini (ödeme hizmeti sağlayıcısı) ve Cybersource’u tercih etmektedir. Müşterinin ödeme kartının geçerliliği Ogone/Ingenico Ödeme Hizmetleri ve Cybersource tarafından doğrulanır. Ödeme kartları çeşitli nedenlerle reddedilebilir: çalınmış veya bloke edilmiş kart, kredi limitinin aşılması, giriş hatası vb. Bir sorun olması durumunda müşterilerin rezervasyonu ve ödeme yöntemini doğrulamak için bankalarıyla ve otelle iletişime geçmesi gerekir.

6. Örneğin bir müşteri birden fazla oda için rezervasyon yaptırırken bu odalardan yalnızca biri için ön ödeme gerekliyse Ogone/Ingenico Ödeme Hizmetleri veya Cybersource platformları söz konusu oda için ön ödeme yapılmasını sağlar ve belirtilen kredi kartı diğer odalar için teminat olarak kullanılır. Bu paragraf, Mobil İletişim Hizmetleri için geçerli değildir.

7. Ön ödeme sırasında rezervasyon için alınan tutara konaklama ücreti, konaklamaya ilişkin vergiler, kahvaltı seçilmişse yemek fiyatları, yemeklere ilişkin vergiler ve müşteri tarafından seçilen diğer tamamlayıcı hizmetler (15.6 maddede belirtildiği şekilde) dahildir.

8. Online ön ödemeye tabi bir fiyata ilişkin olarak önceden ödenen tutar, yani depozito, rezervasyon sırasında alınır.

9. Bazı oteller faturaları/fişleri elektronik yöntemlerle oluşturabilir. Orijinal dosya onaylanır ve otel tarafından sağlanan e-posta adresinden online olarak bu dosyaya erişilebilir.

Başa dön

18. Saklama - Arşivleme

1. ACCOR S.A. Yüz yirmi (120) EUR veya daha yüksek tutardaki tüm sözleşmelerin akdini onaylayan yazılı belgeleri, sözleşmenin akdedilme tarihinden hizmetlerin sağlandığı tarihe kadar, on (10) yıl süreyle arşivlemeyi taahhüt eder ve bu süre içinde istendiği zaman bu belgelere erişim sunmayı garanti eder.

2. Sözleşme belgeleri, elektronik formatta ya da kağıt formatında arşivlenecektir.

Başa dön

19. Gizlilikve kişisel verilerin korunması

1. ACCOR S.A. sorumlu olduğu kişisel verileri işler.

2. Her kişisel veri formunda yıldız işareti kullanılarak yanıtların zorunlu veya isteğe bağlı olma durumları müşterilere açıklanır.

3. Zorunlu olduğu belirtilen bilgilerin verilmemesi halinde ACCOR S.A. rezervasyonu kaydedemeyebilir, müşterinin müşteri sadakat programına katılımını yönetemeyebilir veya müşteri tarafından yapılan şikayetleri yönetemeyebilir.

4. Bilgiler ACCOR S.A., grup şirketleri, ortaklar, hizmet sağlayıcılar (özellikle online ödeme sağlayıcılar) ve oteller için işlenir.

5. Hizmet sağlayıcıkuruluşlar veOteller Avrupa Birliği dışında kurulmuş olabilir. ACCOR S.A.nın topladığı verilerin (kimlik tanımlama verileri, irtibat bilgileri, kişisel ve mesleki veriler, ekonomik ve finansal bilgiler); eşit derecede veri korumasının sağlanamayabileceği, AB üyesi olmayan ülkelere aktarıma tabi olabileceği belirtilmiştir. Veriler; ACCOR S.A. ile müşteri arasındaki sözleşme ilişkilerinin veya ACCOR S.A. ile bir üçüncü taraf arasındaki müşteri yararına olan sözleşme ilişkilerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli olduğu durumlarda, müşterinin yararlanmak istediği hizmetleri sağlamak amacıyla dünyanın herhangi bir ülkesinde kurulu iş ortaklarına iletilebilir.

6. Rezervasyon veya otel rezervasyon sözleşmesinin imzalanması amacıyla sözleşme öncesi önlemler çerçevesinde bunların her biri, ilgili olduğu kadarıyla özellikle de otel rezervasyonu, müşteri sadakat programının yönetilmesi ve şikayet yönetimi gibi amaçlar için verilerin, kişisel ve profesyonel verilerin ve ekonomik ve finansal bilgilerin alıcısı olabilir.

7. ACCOR S.A., CNIL'den (Commission nationale de l'informatique et des libertés - Fransa veri koruma komisyonu) (DF-2014-345 sayılı 04 Haziran 2014 tarihli Karar) müşteri ilişkileri yönetimi, rezervasyonlar, müşteri tercihleri ve pazarlama ile promosyonların yönetimi amaçları için yukarıda belirtilen kategorilerdeki verileri ACCOR S.A. bağlı kuruluşlarının, hizmet sağlayıcılarının ve franchise otellerinin kurulmuş olduğu tüm ülkelere aktarmasına izin veren bir yetki almıştır.

8. Müşteriler, ACCOR S.A.ya kişisel verilerini Müşterilerin Kişisel Verilerini Koruma Sözleşmesi'ne uygun şekilde üçüncü taraflara iletme yetkisi verebilir.

9. Özelikle online ödeme sırasında müşterinin banka bilgileri otel rezervasyon sözleşmesinin yapılabilmesi için ödeme hizmet sağlayıcısı Ogone/Ingenico Ödeme Hizmetleri veya Cybersource tarafından otelin bankasına iletilmelidir. Müşterilere, bu veri aktarımının Fransa Veri Koruma Kanunu çerçevesinde anlaşıldığı şekilde yeterli kişisel veri korumasının bulunmadığı yabancı ülkelerde gerçekleştirilebileceği hakkında bilgi verilir. Ancak müşteriler rezervasyonlarının yapılması için gerekli olan bu aktarımı onaylar. Ogone/Ingenico Ödeme Hizmetleri ve Cybersource profesyonel bir şirket olarak yukarıda belirtilen aktarımlarda veri gizliliğine uyulmasını sağlamak üzere mümkün olan her türlü önlemi alacağını ACCOR S.A.'ya taahhüt etmiş bulunmaktadır.

10. Müşteriler data.privacy@accor.com adresine yazarak verilerine yasal gerekçelerle itiraz etme, erişme, verilerini sorgulama ve düzeltme hakkına sahiptir. ACCOR S.A. bir otel konaklamasının ardından müşterilere haber bültenleri, promosyon teklifleri ve memnuniyet anketleri göndermek için özellikle e-postayla iletişime geçebilir. Ticari pazarlama e-postalarının altında müşterilerin abonelikten çıkmasını sağlayan bir bağlantı bulunur.

11. Bazı Accor otelleri can ve mal güvenliğini korumak için ve kalan borçlara cevap olarak kişisel verileri işler. Bu nedenlerle otel, davranışları aşağıdaki şekillerde uygun olmayan müşterileri "kara listeye alınan" müşteriler kategorisine dahil etmeye karar verebilir: agresiflik ve kabalık, otel sözleşmesine uymama, güvenlik kurallarına uymama, hırsızlık, zarar verme ve vandalizm veya ödeme sorunları. Bu veriler zorunludur. Kara listeye alınma durumu, bu listenin oluşturulduğu otelin nedenlere bağlı olarak 122 veya 450 gün süreyle (personele ve/veya müşterilere agresif davranma, otel sınırları içinde personel ve/veya müşterilerle kavga, personele ve/veya müşterilere hakaret, tehdit veya tehditkar davranışlar, diğer müşterileri rahatsız edecek şekilde gürültülü davranışlar, güvenlik ve/veya emniyet ekipmanlarına zarar verme, güvenlik ekipmanlarını gereksiz kullanma veya personele ve/veya müşterilere karşı güvenlik riski teşkil eden diğer eylemler) müşterinin aynı otele tekrar gelmesi halinde rezervasyon yapmayı reddetmesine neden olabilir. Müşterinin kimliğine ve kara listeye alınma durumuna ilişkin veriler, listenin oluşturulduğu oteldeki yetkili personel ve ayrıca ACCOR S.A. ile Avrupa Birliği dışında, Fas'ta veya eşdeğer korumaya sahip olmayan bir ülkede veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunabilecek otel rezervasyon hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılabilir. Fas'a veri akışları, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan standart sözleşmelerin yöneticiden alt yükleniciye veri akışı maddeleri ile düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ne veri akışları, Güvenli Liman kapsamındaki şirketlere yapılır.

12. Kişisel verileri koruma kurallarına "Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi"nden erişilebilir

Başa dön

20. Kanıtlar Üzerinde Mutabakat

1. Gerekli banka bilgilerinin girilmesi ve bu hüküm ve koşulların, rezervasyon yaptırılan ücrete ilişkin koşulların ve rezervasyon formunun veya talebinin, ayrıca diğer özel ACCOR koşullarının e-postayla kabul edilmesi; taraflar arasında kağıt üzerinde imzaya eşdeğer elektronik imza niteliği teşkil eder.

2. Accor S.A.'nın BT sistemlerinde saklanan bilgisayar kayıtları makul düzeyde koruma altında tutulacak ve taraflar arasındaki iletişimler, siparişler ve ödemelere ilişkin kanıt teşkil edecektir.

3. Müşterilere IP adreslerinin rezervasyon sırasında kaydedildiği burada belirtilmiştir.

Başa dön

21. Yer tayin etme

Seçilen otelin uygun olmaması veya bir mücbir sebebin oluşması halinde otel, müşteriyi aynı hizmet türlerine eşdeğer kategorideki bir otelde tam veya kısmi süreli olarak konaklatma hakkını saklı tutar. Her türlü ek oda, iki otel arasında ulaşım veya telefon aramaları seçilen otelin sorumluluğunda olacaktır.

Başa dön

22. Mücbir sebep

1. Mücbir sebep; Müşterinin ya da Otelin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin tamamını ya da bir kısmını yerine getirmesini engelleyen, öngörülemez ve aşılamaz nitelikteki, Tarafların kontrolü dışında gerçekleşen herhangi bir olay olarak anlaşılır. Mücbir sebep veya beklenmedik olaylar genellikle Fransız mahkemeleri tarafından tanınan olaylar olarak değerlendirilir.

2. Taraflardan hiçbiri, bir mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini ihlal etmesi sonucunda diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebebin tarafların karşılıklı yükümlülüklerini askıya aldığı ve tarafların ortaya çıkan maliyetlerin yükünü karşılayacağı konusunda açıkça anlaşmaya varılmıştır.

Başa dön

23. Anlaşmazlıkların çözümü

1. Bu hüküm ve koşullara ilişkin herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, ACCOR S.A. tarafından müşterilere Fransa Tüketici Yasası'nın 5. Bölüm, 1. Konu altında verilen koşullar çerçevesinde geleneksel arabuluculuk prosedürüne veya alternatif bir anlaşmazlık çözümleme yöntemine başvurma imkanı konusunda bilgi verilir.

2. Konuklar öncelikle anlaşmazlığı dostane yollarla çözümlemek amacıyla müşteri hizmetleriyle ya da otelle irtibata geçmelidir. Yanıtın olumsuz olması veya altmış (60) gün içinde yanıt verilmemesi halinde konuklar, ACCOR Group otelleri, Accor Group tarafından yönetilen oteller veya Seyahat ve Turizm Arabulucusuna başvurmayı kabul etmiş franchise oteller için Seyahat ve Turizm Arabulucusu ile doğrudan irtibata geçebilir. Seyahat ve Turizm Arabulucusu ile ilgili irtibat ve talep bilgileri "Destek" sekmesinde yer almaktadır. Konuklar, ilk taleplerinin ardından on iki (12) ay içinde Arabulucu ile irtibata geçebilirler.

3. ACCOR S.A. ayrıca müşterilerin kullanabileceği bir Avrupa Online Anlaşmazlık Çözümü (ODR) platformu olduğunu bildirir. Müşteriler bu platforma şu bağlantıdan erişebilirler: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Başa dön

24. Geçerli kanun

ACCOR S.A. satış hüküm ve koşulları tüketicinin ikamet ettiği ülkede geçerli olabilecek zorunlu koruyucu hükümlere engel olmaksızın Fransa yasalarına tabidir.

Başa dön

25. Sözleşmenin bütünlüğü

1. Bu ACCOR S.A. satış hüküm ve koşullarında, müşteri tarafından rezervasyon yaptırılan ücrete ilişkin satış koşullarında ve rezervasyon formu veya talebinde tarafların tüm yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir.

2. Müşteri tarafından iletilen hiçbir genel veya özel koşul, bu şartlar ve koşullara dahil edilemez.

3. Taraflar arasındaki sözleşme yükümlülüklerini teşkil eden belgeler önem sırasına göre azalan şekilde rezervasyon formu veya isteği (rezervasyon yaptırılan orana ilişkin özel koşulları içeren) ile bu şartlar ve koşullardır.

4. Rezervasyon formu ile bu şartlar ve koşullar arasında bir uyuşmazlık olması halinde söz konusu yükümlülükle ilgili olarak yalnızca rezervasyon formundaki hükümler geçerli olacaktır.

Başa dön

25.2 İş ortakları tarafından sunulan hizmetler

1. Genel hüküm ve koşullar ile Web Sitesinin ya da Mobil Hizmetlerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar arasında veya bir iş ortağının satış hüküm ve koşulları ile bu ACCOR S.A. satış hüküm ve koşulları arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, söz konusu yükümlülük için yalnızca işburadaki hükümler geçerli olacaktır.

Başa dön

26. Hükümsüzlük

1. ACCOR S.A. satış hüküm ve koşullarının herhangi bir şartının geçersiz olması veya geçerli bir kanun ya da düzenlemenin uygulanmasıyla veya uygun yargı yetkisine sahip bir mahkemenin kesin kararı sonucunda geçersiz kılınması halinde diğer şartların geçerliliği ve kapsamı korunur.

Başa dön

27. Dil

1. Özgün dil Fransızcadır.

2. ACCOR S.A. satış hüküm ve koşulları başka bir dile tercüme edilmişse bir anlaşmazlık olduğunda, dava açıldığında, yorumlama zorlukları ya da bu hüküm ve koşulların uygulanmasında zorluklar olması durumunda ve genel olarak taraflar arasındaki ilişkiye yönelik olarak Fransızca dilindeki sürüm üstün kabul edilecektir.

Başa dön

28. Online satış hüküm ve koşullarının geliştirilmesi/değiştirilmesi

Bu online satış hüküm ve koşulları ACCOR S.A. tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve/veya bunlara eklemeler yapılabilir. Bu durumda, online satış hüküm ve koşullarının yeni sürümü ACCOR S.A. tarafından online olarak yayınlanır ve tüm müşteriler için otomatik olarak geçerli olur. Ancak koşulların online olarak yayınlandığı tarihten önce yapılan rezervasyonlar hariçtir; bunlar için daha önce kabul edilmiş olan hüküm ve koşullar sürümü geçerli olmaya devam eder.

Müşteriler, fiyat listesinde gösterilen her fiyat, oda türü veya hizmet türü ile ilgili olarak ek satış şartları ve koşullarına da başvurmalıdır.

Thalasso terapi paketlerine ilişkin satış koşulları

Başa dön