Nerede olursanİz olun

Genel Hizmet Koşulları

ACCOR bir Anonim Şirkettir, Nanterre Ticaret ve Şirketler Odası'na 602 036 444 numara ile kayıtlıdır ve merkez adresi sis au 82, rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux - France olup vergi numarası FR 93 602 036 444'tür (bundan böyle « ACCOR » diye anılacaktır).

ACCOR, seyahat acenteleri ve diğer konaklama operatörleri listesinde IM091100035 numarasıyla kayıtlıdır. Garantör: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR. Sigorta şirketi: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92081, Paris, La Défense.

ACCOR https://all.accor.com (mobil sürümü de mevcuttur) web sitesini, otel rezervasyonu ve diğer tamamlayıcı hizmetler sitesi olarak yayınlar ve işletir (bundan böyle « Site » diye anılacaktır).

Bizimle iletişim kurmak için:  İletişim adresi; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

1. Giriş

Bu genel koşullar (bundan böyle « Genel Koşullar » diye anılacaktır) ACCOR'un müşterilerine (bundan böyle « Müşteri(ler) » diye anılacaktır) verdiği, rezervasyon başta olmak üzere, web sitesi ve aşağıda daha ayrıntılı olarak belirtilen unsurlardaki tüm hizmetlerden (bundan böyle « Hizmetler » diye anılacaktır) yararlanma koşullarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Öncelikle, Site'de rezervasyonu yapılan tüm Hizmetler için, Müşteri (i) kişisel amaçlar taşıdığını, ticari, endüstriyel, artizanal, liberal veya tarımsal faaliyetler kapsamında bulunmadığını ve (ii) işbu Genel Koşullar'daki tüm maddeleri yerine getirmeye yasal olarak yetkili olduğunu beyan eder.

Müşteri, Site'de sunulan Hizmetler'in rezervasyonu için önceden kabul edilmesi zorunlu olan bu Genel Koşullar'ı dikkatle okumaya davet edilmektedir. Her Müşteri'nin, tarayıcılarının ve bilgisayarlarının standart işlevlerini kullanarak işbu Genel Koşullar'ı kaydetmesi ve yazdırması önerilmektedir.

ACCOR, herhangi bir zamanda, işbu Genel Koşulların tümünü veya bir kısmını değiştirme ya da bunlara ilave maddeler getirme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Genel Koşullar'ın yeni sürümü Site'de yürürlüğe girme tarihi ile birlikte sunulacaktır. Tüm değişikliklerden haberdar olmaları için Müşteriler'in, Genel Koşullar'ı düzenli olarak incelemelerini öneririz. Her durumda, Müşteri, Genel Koşullar'ın yalnızca Hizmet rezervasyonunu yaptığı sırada yürürlükte olan sürümünden sorumlu olacaktır.

Müşteri, gereken durumlarda yalnızca Site'ye erişim sağlayan tüm teknik olanaklar için ödeme yapmakla yükümlüdür.

Başa dön

2. Hizmet Açıklamaları

2.1 Accor Hizmetleri

ACCOR Site'sinde (i) otel odası veya diğer türde konaklama rezervasyon Hizmetler'i (« Konaklama Hizmetleri ») (2.1.1) ve (ii) söz konusu Hizmetler için tamamlayıcı hizmetler (« Tamamlayıcı Hizmetler ») (2.1.2) sunmaktadır. ‎

Konaklama Hizmetleri ve Tamamlayıcı Hizmetler bundan böyle beraberce « Accor Hizmetleri » diye anılacaktır.

2.1.1 Konaklama Hizmetleri

Site ACCOR adıyla işletilen otellerde veya diğer türde konaklama tesislerinde (bundan böyle « Müesseseler » diye anılacaktır) oda rezervasyonu yapılmasına olanak tanır.

Teklif edilen Müessese için temel özellikler, uygun tarihler, fiyat, sunulan seçenekler, ödeme koşulları ve seçilen tarifeye özel satış koşulları (garanti politikaları, iptal koşulları, giriş kaydı saati, üye tarifesi koşulları vs.) aşağıdaki 3 numaralı maddede açıklanan rezervasyon yolunda sunulur.

Bu kapsamda, her Müessese'nin, Site'de de bulunan ve seçilen tarifeye mahsus geçerli kendi satış koşulları vardır (bundan böyle « Özel Koşullar » diye anılacaktır) ve bunlar rezervasyonun tamamlanmasından önce Site'de Müşteri'nin dikkatine sunulur. Bu nedenle, örneğin, giriş ve çıkış kayıtlarının saatleri, garanti politikası, iptal süresi, Wifi erişimi, çocuklar için geçerli olan özel koşullar, hayvanların müessesenin ortak alanlarına tasma veya kafeste olmak koşuluyla kabulü (hijyen nedeniyle, yemek salonlarında hayvanlara asla izin verilmemektedir) gibi konular, Özel Koşullar'da ayrıntılı olarak belirtilebilir.

Son olarak, bazı ülkelerde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Müşteri'den Müessese'ye vardığında bir polis formu doldurması istenebilir. Bunu kapsamda, polis formu doldurması gerekip gerekmediğini doğrulamak için Müşteri'den bir kimlik belgesi sunması istenecektir.

2.1.2 Tamamlayıcı Hizmetler

Site, örneğin kahvaltı, Müşteri vardığı zaman bir şişe şampanya servisi veya Konaklama Hizmetleri'ni yükseltme gibi Tamamlayıcı Hizmetler'in rezervasyonuna da olanak tanır.

Tamamlayıcı Hizmetler ayrıca seyahat paketlerini ve ilgili seyahat hizmetlerini konu alan 25 Kasım 2015 tarih ve 2015/2302 sayılı Direktif'in (AB) 3.1 maddesinde belirtilen seyahat hizmetlerini de içerir. Sözü edilen Direktif'te yer alan kriterler kapsamında, Konaklama Hizmetleri ile birlikte alınan hizmetler, bir « seyahat avantaj paketi » veya « turistik paket » meydana getirebilir. Bu bilgiler, rezervasyonun tamamlanmasından önce, her teklife mahsus Özel Koşullar'da Müşteri'ye iletilir.

2.2 İş Ortağı Hizmetleri

ACCOR, Müşteri'nin, iş ortağının web sitesinde, ACCOR tarafından kullanım hakkı verilen farklı markaları taşıyan Müessese'lerde oda aramasına, seçmesine rezervasyon yapmasına olanak tanımak amacıyla üçüncü taraf web siteleriyle (« İş Ortakları ») iş ortaklığı ve dağıtım sözleşmeleri yapar (bundan böyle « İş Ortağı Hizmetleri » diye anılacaktır).

Bu İş Ortağı Hizmetleri'nin satış koşulları, İş Ortağı'nın web sitesinde bulunabilir.

Başa dön

3. Rezervasyon yolu

Müşteri, bu amaçla hazırlanan yolu izleyerek, Site veya iş ortağı sitelerinde sunulan tüm Hizmetler'i seçebilir.

3.1 Accor Hizmetleri Rezervasyonu

Accor Hizmetleri'nin rezervasyonları Müşteri tarafından Site üzerinde gerçekleştirilir.

Rezervasyon yolu, Müşteri'nin gezinti tercihlerine ve isteklerine bağlı olmakla birlikte aşağıdaki etaplardan oluşur:

- Etap 1: Varış noktası, Müessese ve geçerli durumlarda bir veya daha fazla Tamamlayıcı Hizmet kriterinin belirlenmesi;

- Etap 2: Sonuçlar ve bir Müessese'nin, ayrıca geçerli durumlarda bir veya daha fazla Tamamlayıcı Hizmet'in seçimi;

- Etap 3: Seçilen Hizmet(ler)'in ayrıntıları ve özellikleri, bilhassa Konaklama Hizmeti varsa Konaklama özellikleri (standartlar, oda genişliği, TV, minibar vs.), konaklama süresi, sunulan seçenekler (örneğin: Kahvaltı, wifi erişimi vs.), geçerli vergilerin ayrıntıları dahil olmak üzere rezervasyonun toplam fiyatı, ilgili seyahat veya turistik paket bulunması durumunda yasal bilgi formu, ayrıca tüm geçerli Özel Koşullar (garanti politikaları, iptal koşulları, giriş kaydı saati vs.);

- Etap 4: Hizmet(ler)'in rezervasyon özeti şunları içerir:
(i) ana özellikleri (konaklama süresi, Konaklama Hizmeti'nin ve/veya Tamamlayıcı Hizmet(ler)'in özellikleri, geçerli vergilerin ayrıntıları ile birlikte toplam vergi tutarı) hatırlatma ve,
(ii) Müşteri'nin iletişim bilgileri: Mevcut bir hesapla kimlik doğrulama veya (yıldız işaretiyle belirtilen) gerekli alanların doldurulması ve bu bilgilerin Site'de ya da ACCOR tarafından önerilen sadakat programında üye hesabı oluşturmak amacıyla kaydedilmesi olanağı;

- Etap 5: Hizmet(ler)'in rezervasyonunun Müşteri tarafından tamamlanması, aşağıdaki adımları gerektirir:
(i) konaklama öncesinde rezervasyonun kısmen veya tamamen önden ödenmesi ya da Konaklama Hizmetleri rezervasyonunun garantilenmesi talebi üzerine ödeme yöntemi bilgilerinin sağlanması:
(ii) Genel Koşullar'ın ve rezervasyonla ilişkili Özel Koşullar'ın Müşteri tarafından onaylanmadan önce incelenmesi ve kabul edilmesi;

- Etap 6: ACCOR ve söz konusu Müessese tarafından Hizmet(ler)'in rezervasyon kaydının alınması;

- Etap 7 : Hizmet(ler)'in rezervasyon onayını içeren bir e-posta Müşteri'ye gönderilir. Bu e-postada şu bilgiler yer alır: Rezerve edilen Hizmet(ler), fiyat(lar), Müşteri tarafından kabul edilen Özel Koşullar, rezervasyonun geçerli olduğu tarih, satış sonrası hizmetle ilgili bilgiler ve Genel Koşullar'a erişim, ayrıca Müşteri'nin talep ve şikayetlerini iletebilmesi için Müessese'nin adresi.

Onay e-postasının Müşteri'ye ulaşmasından itibaren rezervasyon tamamlanmış sayılır.

Müşteri, en fazla 7 (yedi) odayla sınırlı olmak kaydıyla bir veya daha fazla sayıda diğer kişi adına Accor Hizmetleri rezervasyonu yapabilir. Bu durumda, Müşteri'nin yaptığı rezervasyon meetings.accor.com üzerinde bulunan ve gruplar için geçerli olan koşullara tabi hale gelir. Grup toplantıları, buluşmalar, seminerler vs. ile ilişkili rezervasyonlar için all.accor.com Site'sinde bulunan Accor Solutions PRO bölümünü ziyaret etmek gerekmektedir.

3.2 İş Ortağı Hizmetleri Rezervasyonu

Müşteri tarafından İş Ortağı Hizmetleri aracılığıyla yapılan rezervasyonlar her bir İş Ortağı'nın web sitesi ve mobil hizmetleri üzerinden yapılır.

Rezervasyon, İş Ortağı'nın web sitesi ve mobil hizmet etaplarını izleyerek doğrudan Müşteri ve İş Ortakları arasında gerçekleştirilir.

Başa dön

4. Fiyat ve ödeme

4.1 Fiyat

Hizmetler'in rezervasyonu için geçerli fiyatlar rezervasyonun öncesinde, sırasında ve sonrasında belirtilir.

Konaklama Hizmetleri için, seçilen kişi sayısı ve tarihe bağlı olarak oda başına fiyatlar belirtilir.

Bir Hizmet rezervasyonunun onaylanması sırasında geçerli tüm vergileri de içeren toplam fiyat, Müessese'nin ticari para biriminde Müşteri'ye gösterilir (bazı durumlarda bu para birimi, Müessese'nin bulunduğu ülkenin yerel para biriminden farklı olabilir) ve bu fiyat yalnızca Site'de belirtilen süre boyunca geçerlidir.

Hizmet rezervasyonunun toplam fiyatı Müessese'de ödenirken rezervasyonda onaylanandan farklı bir para biriminde tahsil edilirse, döviz edinme maliyeti Müşteri'ye aittir. Rezervasyon onayında farklı döviz kurunun dönüştürülmesi suretiyle gösterilen bir tutar bulunması durumunda, rezervasyon tarihi ile Müessese'de kalınan tarih arasında gerçekleşebilecek döviz kuru değişimleri nedeniyle bu tutar sözleşme vasfı taşımaz, yalnızca bilgi amaçlıdır.

Site'de aksi belirtilmediği sürece, Hizmet rezervasyonu sırasında teklif edilmeyen seçenekler (örneğin kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon vs.) fiyata dahil değildir.

Hizmet'in rezervasyon yolunda sunulan konaklama vergisi, konaklama öncesinde tüm geçerli maliyetlerin dahil edildiği çevrimiçi bir ön ödeme yapılmadığı sürece doğrudan Müessese'ye ödenmelidir.

Fiyatlar rezervasyon günü geçerli olan KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır ve KDV oranında yapılan değişiklikler fatura tarihinde fiyata yansıtılır.

Yasalara veya yönetmeliklere dayalı olarak yetkili makamlarca vergilerin değiştirilmesi veya yeni vergiler getirilmesi durumunda, bu tutarlar fatura tarihinde belirtilen fiyata otomatik olarak yansıtılacaktır.

Son olarak, promosyon amaçlı bazı teklifler yalnızca Site'de mevcuttur, yalnızca İnternet üzerinden satılır ve Müessese'nin resepsiyonunda hiçbir şekilde satılmaz.

4.2 Ödeme

Müşteri, ödeme bilgilerini (i) konaklama öncesinde rezervasyonu önceden ödemek, (ii) rezervasyonu garanti altına almak ya da (iii) aşağıdaki 4.3 sayılı paragrafta belirtildiği şekilde, Welcome Hizmeti'nde belirtilen çevrimiçi otelden çıkış prosedürü kapsamında verir. Bu bilgiler doğrudan bu amaçla sunulan bir alanda (SSL şifrelemesi ile güvenli giriş) verilir. Ön ödeme kapsamında, kredi kartları için kredi kartı numarası sayılar arasında boşluk vermeden girilir, kartın geçerli olduğu son tarih belirtilir (kullanılan kredi kartı, konaklama sırasında geçerli olmalıdır) ve güvenlik kodu sağlanır. Aşağıdaki ödeme platformları kullanılır.

ACCOR OGONE / Ingenico Payment Services (diğer bir deyişle Ödeme Hizmeti Sağlayıcı) / Cybersource / Adyen / Stripe / Banque Casino / Silkpay / Sharegroop / Asiapay / FirstData şirketlerini çevrimiçi kredi kartı ödemelerini güvence altına almak için seçmiştir. Müşterinin ödeme için kullandığı kartın geçerliliği, iş ortakları tarafından incelenir ve pek çok nedenle reddedilebilir: Kayıp veya bloke edilmiş kart, limit aşımı, yazım hatası vs. Sorunla karşılaşılması durumunda, Hizmet rezervasyonunun ve ödeme yönteminin onaylanması için Müşteri bir yandan bankası, diğer yandan Müessese ile temas kurmalıdır.

Site'deki ödeme sayfasında kullanılabilen ve adı geçen çevrimiçi ödeme yöntemleri (kartlar, cüzdan, vs.) şunlar olabilir: Visa ve Mastercard, American Express, JCB, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, Sharegroop, Banque Casino. Bu liste değişebilir.

Müessese'ye veya farklı bir tüzel kişiliğe ödeme yapılması durumunda, her Müessese veya diğer tüzel kişilikler farklı ödeme yöntemlerini kabul edebilirler. Ancak Müşteri, rezervasyon garantisi sağlayan veya ön ödeme gerçekleştirdiği kredi kartını Müessese'ye sunmak zorundadır. Müessese, kredi kartı sahteciliğini önleme amacıyla Müşteri'den kimlik belgesi göstermesini talep edebilir.

Müşteri konaklaması için ön ödeme yapmadıysa, Müessese'ye vardığında Müşteri'den bir garanti depozitosu veya tesiste yapılacak tüketimlerin ödenmesi için garanti olarak kredi kartından çekim yapma yetkisi talep edilebilir.

ACCOR sadakat programı üyeleri, sadakat programlarında belirtilen koşullara uygun bir Accor Hizmeti rezervasyonunun tamamını veya bir kısmını karşılamak için puanlarını Site'de kullanabilirler.

Bir Konaklama Hizmeti rezervasyonuna « gelmeme » durumunda (örn. Müşteri'nin iptal edilmemiş bir rezervasyona riayet etmemesi) Müessese kredi kartı garantisinden yararlanarak götürü tazminatı kapsamında Müşteri'den tahsilat yapar. Özel Koşullar'da aksi belirtilmediği sürece rezervasyon garantisi olarak sunulan ilk gecenin ücreti tahsil edilir, diğer geceler ücretsiz iptal edilir.

Ön ödeme anında, Hizmet rezervasyonu esnasında tahsil edilen tutar, rezervasyon sırasında belirtilen toplam tutarı (buna tüm geçerli vergiler dahildir) ve belirli durumlarda, yukarıdaki 4.1 numaralı maddede ifade edildiği üzere, Müşteri tarafından tercih edilen seçeneklerin fiyatını içerir.

4.3 Welcome Hizmeti (çevrimiçi otele giriş ve otelden çıkış)

Welcome hizmetini kullanabilmek için, Müşteri'nin bu maddede sözü edilen kurallara tümüyle uygun davranması gerekir.

Müşteri'nin Müessese'den ayrılışını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ACCOR Welcome Hizmet'ini uygulamaya almıştır. Bu dijital prosedür, rezervasyonun bu hizmete uygun olması koşuluyla, otele giriş (check-in) ve otelden çıkış (check-out) işlemlerinin konaklama öncesinde dijital olarak gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Müşteri talebinin ardından 2 gün içinde Müessese'den bu hizmetten yararlanmasının mümkün olup olmadığı konusunda yanıt alır.

Bazı durumlarda çevrimiçi otele giriş, ancak otelden çıkış da çevrimiçi gerçekleştirilirse mümkün olabilir. Bu durumda Müşteri (« fast check-out » olarak da anılan) çevrimiçi otelden çıkışı reddetme hakkına sahiptir ve bu tercih, çevrimiçi otele giriş talebinin yanı sıra, daha geniş kapsamda Welcome Hizmeti'ni de iptal eder.

Çevrimiçi otelden çıkışın mecburi olmadığı durumlarda Müşteri otele girişi çevrimiçi, otelden çıkışı ise Müessese'de gerçekleştirebilir.

Çevrimiçi otelden çıkışta Müşteri'nin bankasından yetki talep edilir (buna « ön yetkilendirme » de denir). Bu prosedür, konaklama için öngörülen bir tutar kapsamında geçerli garanti sağlar ve Müessese'ye, yetkilendirilen tutarı aşmamak kaydıyla Müşteri'nin gerçekleştirdiği harcamalara karşılık ödeme alma yetkisi tanır. Konaklamasının sonunda, Müşteri'nin fiziksel olarak bulunmasına veya yeni bir onay vermesine gerek duyulmaksızın, yalnızca yapılan harcamaların tutarı Müessese tarafından Müşteri'den tahsil edilir.

Yetkilendirme talep edilen tutar, rezervasyon tutarını (veya rezervasyon sırasında kısmi ön ödeme yapıldıysa kalan tutarı) ve Müşteri'nin Müessese'de yapacağı tüketim ve harcamaları karşılamaya yetecek bir götürü tazminatını (tarifede bulunmuyorsa kahvaltı, restoran, bar, geçerli durumlarda konaklama vergisi vs.) içerir. Bu götürü tazminatı Müessese tarafından, kişi ve rezerve edilen gece sayısı dikkate alınarak belirlenir.

        Örnek: 130 avrodan 2 gece + ekstralar için öngörülen 40 avro = 300 avro yetkilendirme talep edilir.

Yetkilendirme talebinde hemen tahsilat yapılmaz ama daha sonra ödeme alınabilmesi için Müşteri'nin bankası tarafından ayrılan tutar, daha sonra yapılacak ödeme için garanti olarak sağlanan kredi kartının limitinden geçici olarak düşülür. Ancak bazı durumlarda, yetkilendirme talebi, kullanılan kredi kartının bağlı olduğu banka hesabında bekleyen ödeme olarak görünebilir.

Yetkilendirme talebi banka tarafından etkinleştirilip onaylandığında, konaklamanın sonunda Müessese, Müşteri'nin bankasına fatura tutarında ödeme talebi iletir:
• Fatura tutarı, yetkilendirme talep edilen tutardan azsa karttan alınan ödeme Müşteri'nin yaptığı harcamalara eşit tutarda olacaktır. Ardından kart limiti Müşteri'nin bankası tarafından (bankalar arasında farklı gecikme süreleri olabilmekle birlikte) bu farka dayalı olarak yeniden düzenlenir (serbest bırakılır);
Örnek: Yetkilendirme talebi 300 avro, nihai fatura 260 avro = 260 avro ödeme alınır ve yetkilendirme talebinin kalan 40 avrosu iptal edilir.
• Fatura tutarı, yetkilendirme talep edilen tutardan fazlaysa, Müessese yetkilendirmeyi tümüyle kullanır. Kalan harcamalar aynı karta ek olarak yansıtılır. Böylece Müşteri'nin hesabından iki ödeme alınır. Biri yetkilendirme talep edilen tutar kadar, diğeri ise kalan tutar kadardır. Ancak Müşteri'nin yetkilendirme talebini düzenlemek veya doğrudan ödeme yapmak için resepsiyonu ziyaret etmesi tavsiye edilir.
Örnek: Yetkilendirme talebi 300 avro, Nihai fatura 320 avro = 300 avro ödeme + 20 avro ödeme.

Bazı Müessese'lerde, Müessese tarafından fatura için kullanılan para birimi, yetkilendirme talebi için kullanılan para biriminden farklı olabilir. Bu durumda, yetkilendirme talebinin tarihi ile fatura tarihi arasında yaşanabilecek döviz kuru değişimlerine bağlı olarak, tahsil edilen nihai tutar, yetkilendirme talebindeki tutardan farklı olabilir.

Nadir durumlarda, gerçek bir ödeme alınmadığı halde yetkilendirme talebi Müşteri'nin bankasından tahsilat yapılmasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda, iki kez tahsilat yapılmaz. Müşteri'nin lehine olması durumunda kalan tutar Müşteri'nin bankasına otomatik olarak iade edilir.

Müşteri, Müessese'nin önerisi üzerine konaklama ücretinin tamamını tesise vardığında önden ödemeyi arzu ettiyse Müessese'deki ek harcamalar oda hesabına eklenemez ve tüketim anında doğrudan ödenmelidir.

Yetkilendirme talebinin etkinleştirilmesinden sonra rezervasyon iptal edilirse, yetkilendirme talebinin iptaline yönelik bir talep, kullanılan kartın sahibinin bankasına otomatik olarak iletilir. Nadir durumlarda bu iptal, kayıtlarda iade gibi görünebilir.

Önceden yetkilendirilen tutarın hesapta serbest bırakılmasının (veya iade edilmesinin) genellikle yirmi dört (24) ila kırk sekiz (48) saat arasında gerçekleştiğini ama kart sahibinin bankasına bağlı olarak yedi (7) iş günü ya da daha uzun da sürebildiğini lütfen unutmayın.

Bir yetkilendirme talebinin etkinleştirilmesi için Müşteri, Hizmet aboneliği kapsamında kredi kartı bilgilerini vermeye davet edilir. Müşteri, yetkilendirme talebinin özellikleri hakkında önden bilgilendirilir ve yetkilendirme talebi, ancak kendisinin onayı üzerine etkinleştirilir. Kredi kartı bilgileri yalnızca ACCOR'un ödeme sağlayıcısı tarafından, kredi kartı güvenliğine yönelik titiz politikalar kapsamında saklanır.

Müşteri kredi kartı bilgilerini bir rezervasyon garantisi kapsamında verdiyse:
• Yetkilendirme talebini etkinleştirmek için aynı kredi kartını kullanmaya davet edilir ve bu durumda, etkinleştirme için onay verip güvenlik kodunu girmesi yeterlidir.
• Yetkilendirme talebi için farklı bir kredi kartı girmekte serbest olur ve bu durumda, seçtiği yeni kartın bilgilerini sağlamaya davet edilir.

Müşteri'nin garantili rezervasyon yapmadığı ama yetkilendirme talebini etkinleştirdiği ve talebin kabul edildiği durumlarda, rezervasyonu, kart kullanarak yetkilendirme talebi verilmiş garantili rezervasyon haline gelir.

Bankanın yetkilendirme talebini reddetmesi veya teknik bir aksaklığın yetkilendirme talebinin etkinleştirmesine olanak tanımaması durumunda, rezervasyon ilk durumunda kalır (seçilen kartla garantili rezervasyon ya da garantisiz rezervasyon).

Müşteri'nin bankası, « 3D Secure » adındaki güvenlik sistemini kullanıyorsa, banka tarafından Müşteri'ye, Müşteri'nin hesabından ödeme alındığını belirten bir SMS gönderilebilir. Bu, anında alınan bir ödeme olmayacaktır.

Başa dön

5. Hizmet rezervasyonunun iptali veya değiştirilmesi

Konaklama Hizmetleri için (bir Müessese'de veya diğer tür konaklama tesislerinde oda rezervasyonu), Müşteri'ye Tüketici Kanunu'nun L. 221-18 maddesindeki cayma hakkının verilmediği hatırlatılır. Tüketici Kanunu'nun L. 221-28 maddesinin 12'nci bendi, belirli bir tarih veya periyodda sağlanacak konaklama hizmetlerinin sunulmasına yönelik sözleşmelerde bu hakkın tanınmadığını ifade eder.

Her Hizmet rezervasyonu için, Özel Koşullar rezervasyonun iptal ve/veya değiştirme yolunu belirler.

Ön ödeme yapılan rezervasyonlarda hiçbir değişiklik ve/veya iptal gerçekleştirilemez. Depozito (önden yapılan ödeme tutarı) iadeye konu olamaz. Bu durum Özel Koşullar'da belirtilir.

Özel Koşullar'da izin verilmesi durumunda:
• Bir Hizmet rezervasyonunun iptali doğrudan Site üzerinde, « Rezervasyonunuzu görüntüleyin veya iptal edin » bölümünde gerçekleştirilir;
• Bir Hizmet rezervasyonundaki değişiklikler için başta telefon numarası olmak üzere iletişim bilgileri e-posta yoluyla gönderilen rezervasyon onayında belirtilen Müessese ile doğrudan temas kurulmalıdır.

Bir Hizmet'in Müşteri tarafından durdurulması durumunda, üzerinde anlaşılan tutarın tamamı tahsil edilir. Konaklama öncesinde ön ödeme yapılması durumunda iade gerçekleştirilmeyecektir.

Bir Konaklama Hizmeti'nde, Özel Koşullar'da aksi belirtilmediği sürece, Müşteri, Müessese'deki odasını Müessese tarafından belirlenen saatte, genellikle rezervasyonun sona erdiği gün saat 12:00'da boşaltmak zorundadır. Aksi takdirde ek bir gece ücreti alınır.

Başa dön

6. Müşteri'nin taahhüt ve yükümlülükleri

Site üzerinde Hizmet seçimi ve bu seçimin ihtiyaçlarına uygunluğunu belirlemek yalnızca Müşteri'nin sorumluluğudur, ACCOR bu konuda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hesabının ve/veya Hizmet rezervasyonunun oluşturulması sırasında verilen bilgiler de yalnızca Müşteri'ye ait bir sorumluluktur. Müşteri tarafından yanlış veya sahte bilgi verilmesi durumunda ACCOR sorumlu tutulamaz. Ek olarak, hesabının kullanımından ve kendi veya küçük yaştaki kimseler dahil olmak üzere üçüncü taraflar adına yapılan rezervasyondan yalnızca müşteri sorumludur. Bu durumun istisnası, kendi hatası ya da ihmalinden kaynaklanmayan bir sahtecilik yaşandığını kanıtlamasıdır. Bu durumda, Müşteri'nin e-posta adresinin yanıltıcı veya sahtecilik için kullanıldığı konusunda, iletişim bilgileri madde 9'da belirtilen müşteri hizmetleri aracılığıyla ACCOR hemen bilgilendirilmelidir.

Müşteri, Site'yi ve sunulan Hizmetleri geçerli yasal mevzuat ve işbu Genel Koşullar'a uygun biçimde kullanmakla yükümlüdür. İşbu Genel Koşullar'daki yükümlülüklerine uymaması durumunda Müşteri, ACCOR'un veya üçüncü tarafların kendisi tarafından uğratıldığı zararlardan sorumlu tutulur. Bu kapsamda, Müşteri tüm şikayet, eylem ve müracaatlardan kaynaklanabilecek tüm zarar, ceza ve tazminatların sorumluluğunu üstlenme garantisini ACCOR'a vermeyi kabul eder.

Müşteri, bilhassa bir Hizmet'in nihai rezervasyonunu gerçekleştirmek, bunun fiyatını ödemek ve söz konusu Özel Koşullar'a uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla:
- Müşteri'ye atfedilebilecek herhangi bir nedenden kaynaklı olarak düzensiz, çalışmayan, eksik ya da sahte olan herhangi bir rezervasyon ya da ödeme, ACOR'un bu duruma karşı herhangi bir yaptırım veya eylemine halel getirmeksizin, Müşteri'nin aleyhine Hizmet rezervasyonunun iptali ile sonuçlanacaktır;
- Müessese'de ahlaki ve kamu düzenine aykırı davranışların yanı sıra Müessese'nin Dahili Kurallarına uyulmaması durumunda, Müessese'nin ve/veya diğer Hizmet sağlayıcıların yöneticileri Müşteri'den tesisi terk etmesini isteyebilir. Müşteri herhangi bir tazminat talep edemez ve/veya önceden ödeme yapılmışsa herhangi bir para iadesi alamaz. Ödemenin yapılmadığı durumlarda, Müşteri, tesisi terk etmeden önce tüketilen Hizmetler'in ücretini ödemelidir;
- Müşteri, Müessese tarafından kullanıma sunulan (başta WiFi ağı olmak üzere) bilgi teknolojisi kaynaklarını; metin, resim, fotoğraf, müzik eserleri, görsel-işitsel eserler, yazılım ve video oyunları gibi, telif hakkı veya ilgili haklarla korunan kamuya ait eserlerin ya da nesnelerin, kitaplar ve diğer fikri mülkiyet için kanunlarda gerektiği belirtilen izinler alınmaksızın çoğaltılması, sunulması, sağlanması veya iletilmesi amacıyla kullanılmamasını da taahhüt eder. Müşteri, bilgi teknolojisi kaynaklarının yasa dışı kullanımlarını önlemek amacıyla koyulan güvenlik kuralları dahil olmak üzere Müessese'nin internet servis sağlayıcısının güvenlik politikalarına uymakla ve bu önlemlerin etkisini ortadan kaldıracak her türlü eylemden kaçınmakla da yükümlüdür.

Başa dön

7. ACCOR'un taahhüt ve yükümlülükleri

ACCOR olanak sunma zorunluluğu kapsamında, Site'ye ve sunulan Hizmetler'e Genel Koşullar uyarınca erişim sağlamakla, ayrıca dikkatine sunulan her türlü arıza ve kesintiyi çözüme kavuşturmak için özen ve uzmanlıkla harekete geçip makul sınırlar içinde her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür.

Bununla birlikte ACCOR, başta teknik bakım olmak üzere çeşitli nedenlerle Site'yi önceden haber vermeksizin geçici olarak kullanıma kapatmak zorunda kalabilir ve bu durum, yükümlülüklerini ihlal ettiği anlamına gelmez.

Müşteri, aşağıdaki maddelerle sınırlı olmamak kaydıyla İnternet ağının kullanımından kaynaklanan herhangi bir aksaklık veya zarar için ACCOR'un sorumlu tutulamayacağını bilir ve kabul eder:
- Veri ve/veya bilgilerin İnternette hatalı iletimi ve/veya alımı;
- Alıcı donanımın veya iletişim hatlarının çalışmaması;
- İnternet ağının çalışmaması durumunda Site'nin ve/veya Hizmet rezervasyon mekanizmasının işlememesi.

Site üçüncü taraflarca düzenlenen ve yönetilen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. ACCOR bu web sitelerinin içeriği ve bunlarda sunulan hizmetler konusunda her türlü sorumluluğu reddeder. Bu kapsamda, kendi web sitelerindeki tekliflerin promosyonundan iş ortaklarının sorumlu olduğu belirtilir. Bu nedenle, üçüncü taraf web sitelerine başvurma kararı tümüyle Müşteri'nin sorumluluk alanındadır.

ACCOR Müessese'ler ve Müşteri için bir aracı rolü üstlenir. Müşteri bunu bilir ve zımnen kabul eder. Bu kapsamda, ACCOR, Accor Hizmetleri'nin Müessese'lerle pazarlık edilmesi, eğitiminin verilmesi ve ticari hale getirilmesi konularında haklara sahiptir. Müessese'lerin ACCOR dışındaki yasal şirketler tarafından işletildiği belirtilir.

Bir Müessese'de konaklama ya da ACCOR Hizmeti rezervasyonuyla ilgili yasal süreç ve/veya şikayet bulunması durumunda Müşteri, ACCOR'un yalnızca Müessese'yi işleten şirketle muhatap olduğunu ve bu çerçevede, Müessese'ye atfedilebilecek hatalardan dolayı ACCOR'u veya ACCOR grubu şirketlerini sorumlu tutamayacağını bilir ve kabul eder.

Başa dön

8. Mücbir Sebepler

Mücbir sebeplerden dolayı sorumlulukların yerine getirilememesi durumunda her iki taraf da sorumlu tutulamaz. Mücbir sebeplerin tarafların karşılıklı yükümlülüklerini askıya aldığı ve her iki tarafın da bu durumdan kaynaklanan maliyetleri üstleneceği zımnen kabul edilir. Mücbir sebep olarak bilinen durumlar genellikle Fransız Anayasa Mahkemesi tarafından tanınır. Mücbir sebep durumu başlangıcından itibaren otuz (30) günden fazla sürerse, taraflardan herhangi biri işbu Genel Koşullar'ı feshedebilir ve hiçbiri, uğradığı zarardan dolayı tazminat talep edemez.

Hizmetin verilmesine engel olan bir mücbir sebep ortaya çıkar veya olağanüstü durum yaşanırsa, bilhassa Müessese'de Müşteri'ye oda hazırlamakta sorunla karşılaşılırsa, Müessese, Müşteri'nin rızasına bağlı olarak, Müşteri'yi denk bir Müessese'de tamamen ya da kısmen ağırlama veya aynı türde bir Hizmet sunma olasılığını değerlendirebilir.

Başa dön

9. Müşteri hizmetleri ve şikayetler

Site'deki bir Hizmet rezervasyonuyla ilgili tüm şikayetleriniz için müşteri hizmetlerine başvurabilirsiniz.

Şu bölümü ziyaret edin: Yardım sayfası
Posta adresimiz:
Rezervasyon Müşteri Hizmetleri
2 rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANCE

Şikayet süreçlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak için, Hizmetler'in sunulmaması veya kötü sunulması hakkındaki şikayetlerin, Hizmet'in tamamlanmasından sonraki sekiz (8) gün içinde müşteri hizmetlerine yazılı olarak bildirilmesini tavsiye ederiz.

Başa dön

10. ÖZEL YAŞAMA VE KİŞİSEL VERİLERE SAYGI

Sitelerimizi veya mobil Hizmetlerimizi kullanan bir müşteri, özellikle de rezervasyon yaparken, ACCOR S.A. ve Accor Grubu'na bağlı şirketler kişisel verileri « Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi'nde» belirtilen koşullar çerçevesinde işler.

Dolayısıyla, rezervasyonunuz kapsamındaki bu bilgiler ACCOR S.A., bağlı şirketleri, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları (çevrimiçi ödeme hizmet sağlayıcıları dahildir) ve otellerin rezervasyonları gerçekleştirmesi veya sözleşme öncesi düzenlemeleri yapabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Geçerli kurallara uyulduğu yönünde garantiler sağlandıktan sonra verileriniz, Avrupa Birliği'nin bakış açısına göre, Avrupa ile aynı düzeyde veri koruma garantisi sunmayan ülkelere aktarılabilir.

Ödeme operasyonlarını güvence altına almak amacıyla Accor Grubu'na bağlı şirketler her işlemdeki sahtekarlık riski düzeyini belirlemek üzere kişisel verileri özellikle işler. Bu durumda, ACCOR S.A. ve oteller analizlerini daha ayrıntılı hale getirmek için Accor Grubu'nun risk önleme hizmeti sağlayıcısından destek alabilir. Gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Accor Grubu, müşteriden farklı bir rezervasyon kanalı veya ödeme yöntemi kullanmasını istemek başta olmak üzere güvenlik önlemlerine başvurabilir. Bu önlemler kapsamında rezervasyonun yürürlüğe girmesi askıya alınabilir veya analiz sonucunda sipariş güvenliği garanti edilemezse rezervasyon tümüyle iptal edilebilir. Bir ödeme yönteminin sahtekarlık amacıyla kullanılması, ödemenin alınamamasına neden olursa, müşteri Accor Grubu'nun olay dosyasına kaydedilebilir. Accor Grubu bu müşterinin gelecekteki ödemelerini engelleyebilir veya ek kontroller gerçekleştirebilir.

Müşteri, kişisel verilerin korunması mevzuatında yer alan haklarını istediği zaman kullanabilir. Bu amaca yönelik tüm bilgiler, «Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi'nde » belirtilmiştir.

Başa dön

11. Muhtelif

Gerekli banka bilgilerinin alınması ve işbu Genel Koşullar ile Özel Koşullar'ın elektronik ortamda kabul edilmesi, taraflar arasında elektronik bir sözleşme teşkil eder. Bu da taraflar arasında Hizmet rezervasyonunun ve söz konusu rezervasyonun gerçekleştirilmesiyle ortaya çık tutarların ödenebilirliğinin kanıtını oluşturur..

Genel Koşullar ve geçerli Özel Koşullar, tarafların yükümlülüklerinin tamamını ifade eder. Müşteri'nin gündeme getireceği hiçbir koşul bunlara eklenmeyecektir.

Özel Koşullar ile Genel Koşullar arasında çelişki bulunması durumunda, yalnızca Özel Koşullar geçerli yükümlülük olarak kabul edilecektir. Her ne türde olursa olsun bir iş ortağının genel koşulları ile işbu Genel Koşullar arasında çelişki bulunması durumunda, yalnızca bu Genel Koşullar'ın maddeleri geçerli yükümlülük olarak kabul edilecektir.

Genel Koşullar'ın bir veya daha fazla maddesi geçersiz kılınır ya da bir yasaya, mevzuata veya yetkili bir mahkemenin içtihadına aykırı olduğu ilan edilirse, diğer maddeler yaptırım gücünü ve geçerliliğini koruyacaktır.

Sözleşmenin esas dili Fransızcadır. Genel Koşullar yabancı bir dile tercüme edilecek olursa, anlaşmazlık durumunda Fransızca metin diğer tüm tercümelere karşı geçerli kabul edilir. Herhangi bir yasal işlemde, bu koşulları yorumlamakta veya uygulamakta zorlanılması durumunda ve daha da genel olarak, taraflar arasındaki ilişkilerin tesisinde bu ilke geçerlidir.

Müşteri, ACCOR'un bu Genel Koşullar'ı ve buna bağlı haklar ile yükümlülükleri, Müşteri'nin önceden yazılı onayı olmaksızın, tüm üçüncü taraflara aktarabileceğini bilir ve kabul eder. Müşteri, bu aktarımın gelecek dönem için ACCOR'un sorumluluklarını kaldıracağını kabul eder. Müşteri, Genel Koşullar'ı ve buna bağlı haklar ile yükümlülükleri ACCOR'un önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara aktaramaz.

Başa dön

12. Geçerli kanunlar ve anlaşmazlıkların çözümü

Genel Kurallar, tüketicilerin ikamet ettiği ülkelerde geçerli zorunlu koruyucu hükümleri engellemeksizin Fransız kanunlarına tabidir.

Müşteri, bu Genel Koşullar'la ilgili bir anlaşmazlık durumunda Tüketici Kanunu Cilt VI, Madde 1'de yer alan koşullar uyarınca, diğer alternatif anlaşmazlık çözümü usulleri yerine geleneksel arabuluculuk prosedürüne başvurma olasılığı konusunda ACCOR tarafından bilgilendirilir.

Sorunun karşılıklı anlaşma yoluyla çözülmesi için müşteri hizmetleri veya Müessese ile temas kurulmasından sonra olumsuz yanıt alınır ya da başvurunun ardından altmış (60) gün boyunca yanıt alınamazsa Müşteri, Groupe ACCOR'un iştiraki olan ve bizzat yönettiği oteller ile franchise oteller konusunda çözüm üretmek için Médiateur du Tourisme et du Voyage – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 adresindeki Turizm ve Seyahat Arabuluculuğu makamı ile temas kurabilir.
• Arabulucu'nun başvuru koşullarına ve iletişim bilgilerine şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://all.accor.com/tr/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml. İlgili bilgilere « aide et assistance » (« yardım ve destek ») bölümündeki Rezervasyon alanından veya www.mtv.travel sitesinden ulaşılabilir.
• Arabulucu başvurusunun tamamlanması, ilk şikayetin ardından on iki (12) aya kadar sürebilir.
• Arabulucu başvuru formuna şu adresten ulaşabilirsiniz: http://ww5.eudonet.com/V7/app/specif/EUDO_03874/FormDossierLitige/FormulaireDossierLitiges/index.aspx.

Portekiz'de bulunan bir Müessese ile yaşanan anlaşmazlığa söz konusu Müessese veya müşteri hizmetleri ile çözüm bulunamazsa Müşteri, bu amaçla sağlanan, Müessese'nin sunum sayfasında bulunabilen ve şu adresten erişilebilen şikayet platformunda şikayet kaydı oluşturmaya davet edilir: www.livroreclamacoes.pt.

ACCOR, Müşteri'yi Avrupa'daki Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözme Platformu'nun (« RLL ») varlığından haberdar eder ve bu kuruma başvurabileceği konusunda bilgilendirir. Müşteri bu platforma şu adresten ulaşabilir: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Başa dön


Sürüm: 15 Mart 2019