Terms & Conditions ALL/The Bicester Village Shopping Collection

Oferty The Bicester Village Shopping Collection są adresowane wyłącznie do członków programu ALL (dalej łącznie określanymi jako „Członkowie”, a każdy z osobna jako „Członek”) i są dostarczane przez Value Retail Management Limited (zwany dalej jako „Value Retail”). Oto warunki ogólne tych ofert :

1.Kumulacja punktów Reward

Członkowie którzy w okresie promocyjnym pokażą swoją kartę członka ALL, swoją wiadomość z zaproszeniem (w stosownym przypadku) oraz paragon za artykuły, łącznie z posiłkami i napojami (określanymi dalej łącznie jako „zakupy kwalifikowane”, a każdy z osobna jako „zakuo kwalifikowany”), nabyte w Bicester Village, La Vallée Village, Las Rozas Village, La Roca Village, Kildare Village, Fidenza Village, Maasmechelen Village, Wertheim Village lub Ingolstadt Village (okesąlanych dalej łącznie jako „wioski uczestniczące”, a każda z osobna jako „wioska uczestnicząca”) otrzymają 3 punkty ALL Reward za każde wydane (1 ) euro lub każdy wydany (1) funt. Kwota przyjęta do obliczenia liczby punktów ALL zgromadzonych przez Członka to kwota łączna w euro lub funtach TTC wydana przez Członka.

Członkowie mogą składać reklamacje wyłącznie :-

  • - w recepcji i informacji lub w budce personelu odpowiedniej wioski w dniu, w którym zostały dokonane zakupy kwalifikowane; lub
  • - online w ciągu 24 godzin po dniu, w którym zostały dokonane zakupy kwalifikowane zgodnie z procedurą wyszczególnioną na kolejnej stronie :- https://www.tbvsc.com/en/legal/loyalty-programmes-tcs

Po weryfikacji karty członka ALL i paragonów za zakupy kwalifikowane punkty ALL zostaną naliczone na konto Członka w maksymalnym terminie sześciu tygodni, licząc od daty dokonania zakupów kwalifikowanych.

W przypadku nieotrzymania punktów na konto w terminie sześciu tygodni Członek powinien się skontaktować z Value Retail, przekazując swoje nazwisko, imię, numer karty członka oraz kopię paragonów na następujący adres : traveltrade@thebicestervillageshoppingcollection.com

Niniejsza oferta podlega warunkom ogólnym, z którymi można się zapoznać tutaj:- https://www.tbvsc.com/en/legal/loyalty-programmes-tcs

2.Inne zalety

2.1. Oferta Shopping Express®

Value Retail proponuje Członkom Classic, Silver i Gold 50 % obniżkę kosztów dowozu tam i z powrotem oraz darmowy dowóz Członkom o statusie Platinum, Diamond i wyższym za pośrednictwem serwisu dowozowego Shopping Express®. Z serwisu Shopping Express® można korzystać pod warunkiem dostępności i w wyznaczonych godzinach.

Aby skorzystać z tej oferty, Członkowie muszą:

1. skontaktować się z wioską, którą mają odwiedzić, aby poprosić o swój kod promocyjny, pisząc na adres e-mail podany w sekcji 2.4 z dołączeniem fotografii/skanu swojej karty członka ALL z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Obecnie serwis działa w Vallée Village, Maasmechelen Village i Fidenza Village.

2. odwiedzić witrynę internetową wioski

3. wprowadzić swój odpowiedni kod promocyjny rezerwacji usługi Shopping Express®

Serwis Shopping Express® podlega ogólnym warunko, z którymi można się zapoznać tutaj:- https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs/

2.2. Serwis zakupów z dostawą

Value Retail oferuje Członkom o statusie Platinum, Diamond lub wyższym serwis zakupowy z dostawą. Aby skorzystać z tej ofery Członkowie o statusie Platinum, Diamond lub wyższym muszą się skontaktować z recepcją i informacją albo z obsługą po przyjeździe do wioski i zaprezentowaniu karty członka ALL. Z serwisu zakupów z dostawą można skorzystać pod warunkiem dostępności i w dniach jego funkcjonowania. Z warunkami ogólnymi można się zapoznać tutaj:- https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs/

2.3. Dostęp do apartamentu lub salonu VIP

Dostęp mają wyłącznie członkowie o statusie Diamond lub wyższym i zależnie od dostępności. Aby zarezerwować dostęp do apartamentu lub Salonu VIP, członkowie muszą się skontaktować z wioską, do której planują się udać, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, korzystając z adresu podanego

w punkcie 2.4 i dołączając fotografię/skan swojej karty członka ALL:

Dostęp do Apartamentu/Salonu VIP podlega warunkom ogólnym, z którymi można się zapoznać tutaj:- https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs/

2.4. Adres e-mail wiosek

w przypadku Bicester Village, należy przesłać e-mail na adres PartnerServices@ValueRetail.com

w przypadku Kildare Village, należy wysłać e-mail na adres KVConcierge@ValueRetail.com

w przypadku La Vallée Village, należy wysłać e-mail na adres contact@LaValleeVillage.com

w przypadku Wertheim Village, należy wysłać e-mail na adres VIP@WertheimVillage.com;

w przypadku Ingolstadt Village, należy wysłać e-mail na adres TheApartment@IngolstadtVillage.com

w przypadku Maasmechelen Village, należy wysłać e-mail na adres PrivateClients@MaasmechelenVillage.com

w przypadku Fidenza Village, należy wysłać e-mail na adres PrivateServices@FidenzaVillage.com

w przypadku La Roca Village, należy wysłać e-mail na adres Concierge@LaRocaVillage.com

w przypadku Las Rozas Village, należy wysłać e-mail na adres Concierge@LasRozasVillage.com

3.Ogólne

Te oferty są dostępne tylko w wioskach uczestniczących.
Zgromadzone przez Członka punkty Reward nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.
Value Retail nie będzie odpowiadać wobec Członka za jakąkolwiek stratę finansową wynikającą z odrzucenia, anulacji lub wycofania się z oferty promocyjnej, ani za nieskorzystanie bądź brak możliwości skorzystania przez klienta z tej oferty promocyjnej.

Członkowie przyjmują do wiadomości, że Value Retail będzie gromadzić i przetwarzać ich dane osobowe (może do nich należeć imię ni nazwisko, numer członka (lub jego część), ich wydatki i transakcje, ich miejsce zamieszkania, ich płeć, ich data urodzenia, ich adres e-mail, ich kraj i/lub ich numer telefonu komórkowego oraz inne dane, które mogą być wymagane przez firmę Value Retail, jej partnerów lub sklepy uczestniczące), aby zapewnić prawidłową realizację tych ofert promocyjnych.

Korzystając z tych ofert Członkowie wyrażają zgodę na niniejsze warunki i akceptują politykę poufności Value Retail (do wglądu tutaj: TheBicesterVillageShoppingCollection.com/en/legal/privacy-policy/ ), a także warunki ogólne i politykę ochrony danych Accor (do wglądu tutaj: https://all.accor.com/fr/security-certificate/index.shtml )

Value Retail zastrzega sobie prawo do odmowy naliczenia punktów Reward w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego oszustwa.

Dostawcą tych ofert promocyjnych jest firma Value Retail Management Limited z siedzibą pod następującym adresem: Management Suite, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire,OX26 6WD, Wielka Brytania.

Fermer