ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ท่านต้องระบุหมายเลขบัตร ALL เมื่อกรอกใบสมัครสมาชิก Priority Pass ออนไลน์ โดยใช้ลิงก์ที่ระบุบนเว็บไซต์ ALL เพื่อรับคะแนนรางวัลสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก Priority Pass

บัตร ALL ต้องอยู่ในสถานะใช้งานได้เมื่อสมัครสมาชิก Priority Pass สำเร็จแล้ว

1. รายละเอียดการเป็นสมาชิก

เพิ่มเติมจากส่วนลดของปีแรกตามที่ปรากฏ (-10% สำหรับสมาชิกคลาสสิก, -13% สำหรับสมาชิกซิลเวอร์, -14% สำหรับสมาชิกโกลด์, -15% สมาชิกแพลทินัม และ -18% สำหรับสมาชิกไดมอนดขึ้นไป)

 • สมาชิกปีแรกระดับสแตนดาร์ด: คะแนนรางวัล 500 คะแนน
 • สมาชิกปีแรกระดับสแตนดาร์ดพลัส: คะแนนรางวัล 1,000 คะแนน
 • สมาชิกปีแรกระดับเพรสทีจ: คะแนนรางวัล 1,500 คะแนน

2. การรับคะแนนรางวัล

 • 1. หากสมาชิก ALL พบว่ายังไม่ได้รับคะแนนรางวัลภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการซื้อการเป็นสมาชิก Priority Pass ผ่านทางลิงก์ในเว็บไซต์ ALL สมาชิกสามารถทำการร้องขอได้โดยการกรอกแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ที่มีอยู่ใน all.accor.com
 • 2. สมาชิกควรระบุแผนสมาชิก Priority Pass และหมายเลขสมาชิก Priority Pass ภายในหกเดือนหลังจากเข้าร่วม Priority Pass
 • 3. สำหรับการรับคะแนนรางวัล ชื่อของผู้ถือบัตร ALL จะต้องตรงกับชื่อสมาชิก Priority Pass

3. การเข้าร่วม Priority Pass

 • 1. ท่านต้องกรอกใบสมัครสมาชิก Priority Pass ผ่านทางลิงก์ที่ระบุเฉพาะบนเว็บไซต์ ALL
 • 2. ข้อเสนอมีให้สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ Priority Pass เท่านั้น
 • 3. ผู้สมัครสมาชิก Priority Pass ต้องเป็นสมาชิกที่ถูกต้องของโปรแกรม ALL
 • 4. สมาชิกจะได้รับคะแนนรางวัลเข้าบัญชีภายในหก (6) สัปดาห์หลังจากเข้าร่วม Priority Pass เรียบร้อยแล้ว
 • 5. ค่าธรรมเนียมสมาชิก Priority Pass จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เมื่อได้รับคะแนนรางวัลเข้าบัญชีสมาชิกแล้ว
 • 6. ส่วนลดค่าธรรมเนียมสมาชิกจะมีให้เฉพาะปีแรกของการเป็นสมาชิกเท่านั้น
 • 7. สมาชิกสามารถรับคะแนนรางวัลสำหรับการเป็นสมาชิก Priority Pass ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • 8. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนรางวัลเมื่อต่ออายุการเป็นสมาชิก Priority Pass
 • 9. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนรางวัลจากค่าธรรมเนียมเข้าชมของเลานจ์
 • 10. ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานของ Priority Pass มาตรฐานมีผลบังคับใช้

Terms of use link

Conditions of use link

ปิด