ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Giltedge Africa

1.คำอธิบายข้อเสนอ

สมาชิกของโปรแกรมสามารถรับคะแนนรางวัลจากแพ็กเกจการเดินทางที่จองโดยตรงผ่าน Giltedge Africa ได้ ภายในกรอบการทำงานของพันธมิตรระหว่าง ALL – Accor Live Limitless และ Giltedge Africa
ในการรับคะแนนรางวัลเข้าสู่บัญชี สมาชิกโปรแกรม ALL ต้องระบุหมายเลขบัตร ALL เมื่อจอง บัตร ALL ต้องไม่หมดอายุและชื่อบนบัตรต้องตรงกับชื่อลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจการเดินทางที่มีสิทธิ์ผ่าน Giltedge Africa

2.การรับคะแนนรางวัลจากแพ็กเกจการเดินทางที่จองผ่าน Giltedge Africa

สมาชิกโปรแกรม ALL จะได้รับคะแนนรางวัล 3 คะแนนสำหรับทุกยูโรจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ทั้งหมด โดยไม่รวมภาษีในแพ็กเกจการเดินทางที่จองโดยตรงกับ Giltedge Africa
เมื่อมอบคะแนนรางวัล การใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่ใช้ในสกุลเงินท้องถิ่นนอกเขตยูโรจะแปลงเป็นยูโรก่อนคำนวณด้วยอัตราคะแนนรางวัลดังกล่าว Giltedge จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนกับยอดรวมนี้ในใบแจ้งยอดคะแนนของการชำระเงินเต็มจำนวนของสมาชิก

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์รับคะแนนรางวัล

เที่ยวบินระหว่างภูมิภาคหรือภายในประเทศ
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ถุงเดินทางของ Giltedge
ค่าธรรมเนียมการประสานงานของ Giltedge
กระเป๋ากีฬา GE
การบริจาคให้ NGO ที่ Giltedge สนับสนุน
ใบอนุญาตชมกอริลลา
ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยาน/ค่าธรรมเนียมการอนุรักษ์
ทัวร์ทำบุญทางวัฒนธรรม
ค่ามัดจำอาหารหรือร้านอาหาร
การเรียกเก็บเงินจากสัมภาระส่วนเกิน
ภาษีของรัฐ ค่าธรรมเนียมการบริการ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
บริการยกกระเป๋า

เพื่อให้มีสิทธิ์ ต้องจองแพ็กเกจการเดินทางกับสำนักงานจองของ Giltedge ซึ่งให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง ระบบจะมอบคะแนนรางวัลไปยังบัญชีของสมาชิกภายในสูงสุดหก (6) สัปดาห์

3.การอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวกับคะแนนรางวัลที่ได้รับจาก Gitledge Africa

หากสมาชิกพบว่าไม่ได้รับคะแนนรางวัลภายในหก (6) สัปดาห์หลังจากการเดินทางที่มีสิทธิ์กับ Gitledge Africa สมาชิกจะต้องส่งคำร้องด้วยการกรอกแบบฟอร์มคำร้องที่มีในเว็บไซต์ all.accor.com โดยอธิบายสาเหตุที่ส่งคำร้องและมอบเอกสารประกอบที่จำเป็น ต้องส่งคำร้องก่อนหก (6) เดือนหลังจากวันที่เดินทาง
ใบแจ้งคะแนนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำร้องจะต้องเป็นชื่อสมาชิก ALL - Accor Live Limitless ที่ส่งคำร้อง จึงจะได้รับคะแนนรางวัล

ใกล้