โปรแกรมสมาชิก ALL - ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปสำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรกับ Club Eurostar

1. การแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนน Club Eurostar:

สมาชิก ALL สามารถแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนน Club Eurostar ได้

สมาชิก ALL ต้องเป็นสมาชิกในโปรแกรม Club Eurostar จึงจะสามารถแปลงคะแนนได้

การโอนคะแนนรางวัลต้องโอนไปยังบัญชี Club Eurostar ภายใต้ชื่อของสมาชิก ALL เท่านั้น

หลังการแปลงคะแนน การใช้งานคะแนนรางวัลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม Club Eurostar

สามารถใช้คะแนนรางวัลในการเติมเต็มยอดคะแนน Club Eurostar เพื่อแลกรับของขวัญได้หลากหลายรายการ

ท่านจะต้องมีบัตร Club Eurostar ที่ใช้งานได้เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Club Eurostar

การแปลงคะแนนเป็นดังต่อไปนี้:
คะแนนรางวัล 4,000 คะแนน = คะแนน Club Eurostar 350 คะแนน
คะแนนที่โอนไปยัง Club Eurostar จะไม่นำมาคำนวณในการเลื่อนระดับสถานะ Club หรือเพื่อรักษาระดับสถานะ Club ในปัจจุบันของท่าน

2. การแปลงคะแนน Club Eurostar เป็นคะแนนรางวัล:

สมาชิก Club Eurostar สามารถแปลงคะแนน Club Eurostar เป็นคะแนนรางวัลได้

สมาชิก Le Club Eurostar จะต้องเป็นสมาชิกในโปรแกรม ALL จึงจะสามารถแปลงคะแนนได้

การโอนคะแนนรางวัลต้องโอนไปยังบัญชี ALL ภายใต้ชื่อของสมาชิก Club Eurostar เท่านั้น

หลังการแปลงคะแนน การใช้งานคะแนน Club Eurostar ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม ALL

สามารถใช้คะแนน Club Eurostar เพื่อเติมยอดคะแนน ALL และรับของขวัญหลากหลายรายการ

ท่านจะต้องมีบัตร ALL ที่ใช้งานได้เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ALL

การแปลงคะแนนเป็นดังต่อไปนี้:
คะแนน Club Eurostar 500 คะแนน = คะแนนรางวัล 1,500 คะแนน
คะแนนที่โอนไปยัง ALL จะไม่นำมาคำนวณเพื่อเลื่อนระดับสถานะสมาชิก ALL หรือเพื่อรักษาระดับสถานะสมาชิก ALL ในปัจจุบันของท่าน

ปิด