เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนน BahnBonus

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแลกคะแนน BahnBonus

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนน BahnBonus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแลกคะแนน BahnBonus

สมาชิก ALL สามารถแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนน BahnBonus ได้
หากต้องการดำเนินการดังกล่าว สมาชิกของ ALL จะต้องเป็นสมาชิกของโปรแกรม BahnBonus ด้วย
การโอนคะแนนไปยังบัญชี BahnBonus ต้องกระทำในชื่อของสมาชิก ALL เท่านั้น

หลังจากการแปลง คะแนนรางวัลจะต้องใช้ตามกฎของโปรแกรม BahnBonus
คะแนนรางวัลจะใช้เป็นยอดคงเหลือ BahnBonus และใช้แลกของขวัญได้อีกมากมาย
หากต้องการเข้าร่วมในโปรแกรม BahnBonus ท่านจะต้องมีบัตร BahnCard บัตร BahnBonus Bonus Card Business หรือตั๋วรายปีส่วนบุคคลที่ใช้งานได้

การแลกคะแนนจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
2,000 คะแนนรางวัล = 1,000 คะแนน BahnBonus

ปิด