ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองรถยนต์กับ Avis สำหรับสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนน ALL

1. สิทธิประโยชน์อัตราเช่า

ส่วนลดสูงสุด 25% ใช้กับราคาพื้นฐานของ Avis และใช้กับการคิดเงินตามระยะเวลาและระยะทางของการเช่าเท่านั้น ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับรถกลุ่ม X ได้
ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Air Conditioning Excise Recovery Fee, Concession Recovery Fee, Vehicle License Recovery Fee, Energy Recovery Fee, Tire Management Fee และ Frequent Traveler Fee) และค่าบริการเพิ่มเติม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกเก็บเงินค่าสิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้า และการเรียกเก็บเงินจากการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ทั้งหมด
ไม่สามารถใช้ข้อเสนอร่วมกับหมายเลข AWD, โปรโมชั่น หรือข้อเสนออื่นๆ ได้ ราคารายสัปดาห์ต้องมีระยะเวลาการเช่าขั้นต่ำ 5 วัน
ราคาวันหยุดสุดสัปดาห์ใช้ได้ในวันพฤหัสบดีหลังเที่ยง โดยต้องคืนรถก่อนวันจันทร์เวลา 23.59 น. มิฉะนั้นจะมีการปรับใช้อัตราเช่าที่สูงกว่า
อาจมีการเก็บรถไว้ในคืนวันเสาร์และต้องทำการจองล่วงหน้า
ข้อเสนอขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของรถ ณ เวลาเช่า และอาจไม่พร้อมให้บริการในบางอัตรา ในบางเวลา ซึ่งรวมถึงราคาออนไลน์บางรายการทาง Avis.com มีข้อจำกัดในการคืนรถเช่า อาจมีค่าบริการวันหยุดและวันหยุดยาวอื่นๆ
ผู้เช่าต้องผ่านข้อกำหนดด้านอายุ การขับขี่ และเครดิตของ Avis อายุขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ อาจมีค่าบริการรายวันเพิ่มเติมสำหรับผู้เช่าที่มีอายุไม่ถึง 25 ปี

2. รับคะแนนรางวัล

สมาชิก ALL สามารถรับคะแนนดังนี้
- คะแนนรางวัล 125 คะแนนต่อจำนวนวันเช่า สูงสุด 6 วัน
- คะแนนรางวัล 150 คะแนนต่อจำนวนวันเช่าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
สำหรับการมอบคะแนนรางวัลจากการเช่า ต้องระบุหมายเลขบัตร ALL เมื่อทำการจอง และต้องแสดงบัตร ALL ให้กับตัวแทนเมื่อทำการรับรถ
บัตร ALL ต้องไม่หมดอายุและชื่อบนบัตร ALL ต้องตรงกับชื่อผู้ขับขี่หลักในรายชื่อติดต่อสำหรับการเช่า

3.ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

ข้อเสนอใช้ได้กับการเช่า ณ สาขาที่เข้าร่วมรายการในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

4. การส่งคำร้อง

หากสมาชิกพบว่าไม่ได้รับคะแนนรางวัลภายในสูงสุด 6 สัปดาห์หลังจากการเช่ารถกับตัวแทน Avis ที่ร่วมรายการ สมาชิกสามารถส่งคำร้องเรียนได้ด้วยการกรอกฟอร์มคำร้องในเว็บไซต์ all.accor.com โดยแนบคำร้องมาพร้อมกับหลักฐานสนับสนุนภายใน 6 เดือนหลังจากการคืนรถ ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับคำร้องต้องออกในนามผู้ถือบัตร ALL เท่านั้น สมาชิกจึงจะได้รับคะแนนรางวัล สำหรับการอ้างสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนรางวัล สมาชิกสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Avis ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Avis
ปิด