ลืมของใช้ส่วนตัวทิ้งไว้
หากท่านลืมของใช้ส่วนตัวไว้ที่โรงแรม กรุณา ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง รายละเอียดข้อมูลติดต่อทั้งหมดจะอยู่ในหน้า ข้อมูลโรงแรม
เพื่อเข้าถึงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ กรุณากรอกจุดหมายปลายทางของท่านหรือรหัสโรงแรม ใน หน้าหลัก ของเว็บไซต์ของเรา จากนั้นเลือกโรงแรมของท่าน และคลิกที่ "ข้อมูล"
กลับสู่เมนูหลัก