Le Magazine Accor Hotels
1 godzina, 1 dzień, 1 tydzień

Tajemnice Zamku Królewskiego w Warszawie

Początki historii Zamku Królewskiego w Warszawie sięgają XIV w. Lata świetności budowli zostały nagle przerwane w 1944 roku, kiedy to zamek został wysadzony przez wojska niemieckie. Dzisiaj turyści mają możliwość oglądania zrekonstruowanego w latach 80. budynku. Zobacz, jakie tajemnice Zamku Królewskiego stopniowo odkrywano podczas prowadzonych badań archeologicznych w różnych okresac.h jego odbudowy, a także współcześnie

Badania archeologiczne na terenie Zamku Królewskiego były przeprowadzane już w 1949 r., kilka lat po całkowitym zniszczeniu budowli. Były one konieczne w związku z planowaną odbudową zespołu zamkowego. Jednak badania o znacznie większej skali rozpoczęto po podjęciu w 1971 r. ostatecznej decyzji o rekonstrukcji zamku. Wówczas w wykopach na dziedzińcu głównym odsłonięte zostały kolejne fragmenty obwodu fosy grodowej, związanej z XIV-wieczną, jeszcze drewniano-ziemną siedzibą książęcą. Uzyskane w ten sposób informacje zakończyły kilkudziesięcioletnie dyskusje na temat lokalizacji zamku i pozwoliły tym samym na ostateczne umiejscowienie grodu.

Zamek Królewski w Warszawie i jego piwnice

Część piwnic Zamku Królewskiego, mimo całkowitego zniszczenia budynku, przetrwała w swojej pierwotnej formie. W latach 1960–1962, zatem jeszcze przed decyzją o odbudowie zamku, zostały starannie zabezpieczone i zakonserwowane. Większość piwnic zamkowych pochodzi z czasów nowożytnych, ale kilka z nich powstało już w epoce książęcej i jagiellońskiej (XIV–XVI w.). Aktualnie możemy zwiedzać m.in.:

 

·    Piwnicę Wielką znajdującą się w podziemiach Nowego Domu Królewskiego, wzniesionego za panowania króla Zygmunta Augusta;


·    Piwnicę Książęcą, powstałą ok. XV w., która mieści się w podziemiach Dworu Wielkiego;


·   Piwnicę Trójsłupową, która powstała dopiero podczas przebudowy Curii Maior przeprowadzonej za panowania króla Zygmunta Augusta. Ulokowana jest pod Dawną Izbą Poselską Dworu Wielkiego;


·  Piwnicę Więzienną, znajdującą się w najniższej kondygnacji Wieży Grodzkiej, której budowę datuje się na drugą ćwierć lub połowę XIV w.

 

W ostatniej z nich, Piwnicy Więziennej, odsiadywano wyroki sądu grodzkiego. Na ścianach więzienia zachowało się 117 rytów pozostawionych przez więźniów. Przedstawiają one herby i gmerki, a także prawdopodobne daty pobytu (jak np. na ścianie północnej, na lewo od wejścia z Piwnicy Studziennej, widoczna jest data: 1630).

Podziemny tunel Zamku Królewskiego biegnący w kierunku Wisły

Ogród Dolny Zamku Królewskiego zajmuje obecnie ok. 1,9 ha między Arkadami Kubickiego a Wisłostradą. Dawniej jego powierzchnia była znacznie większa, ale jedną trzecią jego terenu przeznaczono po wojnie na budowę ślimaka trasy W-Z.

 

Podczas robót rozpoczętych w 2017 r., związanych z odtworzeniem Ogrodu Dolnego, odkryto podziemny tunel biegnący w kierunku Wisły. Jego budowa wstępnie datowana jest na XIX w., w chwili obecnej znany jest jego przebieg na długości około 100 metrów. Tunel mógł służyć jako ściek odprowadzający nieczystości z zamkowej kuchni.

 

Nie jest to pierwsze tego typu odkrycie. Według historycznych dokumentów już w okresie zaborów, tuż po powstaniu styczniowym, w Arkadach Kubickiego Rosjanie natrafili na zamurowany, około dwumetrowy, przykryty ceglanym sklepieniem kanał, prowadzący ze skrzydła saskiego do Arkad. Wówczas sądzono, że była to podziemna kryjówka, w której mogliby przebywać przedstawiciele Rządu Narodowego, w tym Romuald Traugutt. W rzeczywistości był to również XVII-wieczny kanał ściekowy prowadzący z kuchni królewskich do Wisły. Odkrycie jest jednak niezwykle ciekawe, gdyż wysokie stopnie kanału są wykonane ze starych detali architektonicznych.

 

W Zamku Królewskim prawdopodobnie nadal tkwi wiele tajemnic, które jeszcze czekają na odkrycie. Wybierz się do mieszczącego się w zamku muzeum, aby poznać część zaskakujących faktów dotyczących tej słynnej budowli. W niedalekim sąsiedztwie Zamku Królewskiego znajduje się hotel ibis Warszawa Stare Miastoidealny punkt startowy do dalszego zwiedzania zabytków stolicy. Zarezerwuj nocleg z Accor i poznaj lepiej Warszawę.

Podobało Ci się? Udostępnij!

Chcesz wiedzieć więcej?

Kontynuuj podróż

Punkty widokowe w Warszawie 5 warszawskich dzielnic

Losowo

Więcej pomysłów na podróże