Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Onafhankelijke hotelpartners van het programma Le Club Accor

  1. Punten sparen met een overnachting in een Onafhankelijke Partnerhotel
  2. Geen recht op andere voordelen
  3. Opvragen punten bij Partners

Algemene Gebruiksvoorwaarden vanaf 19 april 2017


Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Onafhankelijke hotelpartners van het programma Le Club Accor

Van alle hotels die geëxploiteerd worden onder een van de merknamen van de groep Accor en die vermeld worden op de website all.accor.com en/of in de mobiele applicatie Accor, heeft een aantal hotels ervoor gekozen partner te worden van het loyalty programma ALL. Deze hotels (hierna te noemen 'Zelfstandige Partnerhotels') staan als zodanig vermeld op de website all.accor.com en/of in de mobiele applicatie Accor.

Onderhavig voorwaarden betreffen de voorwaarden waaraan leden van het loyalty programma ALL moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het sparen van punten tijdens een overnachting in Onafhankelijke Partnerhotel.

Punten sparen met een overnachting in een Onafhankelijke Partnerhotel

Leden van het programma ALL krijgen 12,5 Status- en 12,5 Rewards-punt bijgeschreven voor elke 10 euro die wordt besteed voor een overnachting in een Onafhankelijke Partnerhotel.

De uitgaven die in aanmerking komen voor het sparen van Status- en Rewards-punten, betreffen uitsluitend de reserveringskosten exclusief belastingen (kamers, forfait,....) voor een Onafhankelijke Partnerhotel. Voor alle andere kosten (belastingen, genuttigde consumpties, extra overnachtingen, genuttigde maaltijden of andere diensten die gereserveerd zijn in het hotel etc.) geldt dat ze niet in aanmerking komen voor het sparen van punten.

Om in aanmerking te komen voor het sparen van punten, dient de reservering voor het Onafhankelijk Partnerhotel te zijn uitgevoerd op de internetsite of de mobiele site all.accor.com, of via de mobiele applicatie Accor. Reserveringen die op een andere wijze zijn uitgevoerd (bijv. bij een reisbureau, direct in het hotel, etc.) komen niet in aanmerking voor het sparen van punten.

Om Status- en Rewards-punten te sparen, dient het lid van het loyalty programma ALL tijdens de reservering voor het Onafhankelijke Partnerhotel het nummer van zijn lidmaatschapskaart in te voeren. De naam en voornaam op de kaart dienen overeen te komen met de naam en voornaam van de persoon op wiens naam de reservering staat. Het lid dient over een kaart te beschikken die geldig is op de dag van aankomst in het Onafhankelijke Partnerhotel. Het lid kan op verzoek de kaart tonen en het nummer doorgeven.

Geen recht op andere voordelen

Voor de duidelijkheid hechten we eraan u te melden dat een overnachting in een Onafhankelijke Partnerhotel geen recht geeft op andere voordelen van het programma ALL, anders dan het sparen van Status- en Rewards-punten zoals hierboven wordt beschreven in artikel 1 hierboven.

In tegenstelling tot een overnachting in een hotel dat opereert onder een van de merknamen van de groep Accor en dat deelneemt aan het loyalty programma ALL, geldt bij de overnachting in het Zelfstandige Partnerhotel het volgende:

  • het is niet mogelijk Rewards-punten in te zetten voor het uitvoeren van een reservering in een Onafhankelijke Partnerhotel of voor het betalen van uitgaven in een Zelfstandig Partnerhotel;
  • Met een verblijf in een onafhankelijk partnerhotel kunt u overnachtingen sparen die geldig zijn voor het bereiken van een hogere status binnen het programma ALL;
  • tijdens een overnachting in een Onafhankelijke Partnerhotel van ALL bestaat er geen recht op de verschillende voordelen die een hotel mogelijk kan bieden op basis van de status van een lid van het programma;
  • tijdens een overnachting in een Zelfstandig Partnerhotel kan geen aanspraak gemaakt worden op het recht om te profiteren van de functionaliteiten van de applicatie Places by ALL;
  • de Onafhankelijke Partnerhotels komen niet in aanmerking voor het aanbod van Meeting Planner.

Opvragen punten bij Partners

Indien een lid constateert dat de Status- en Rewards-punten niet binnen de gestelde termijn van zes (6) weken na de overnachting in het Onafhankelijke Partnerhotel zijn bijgeschreven, dan kan het lid de punten opvragen door een speciaal formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website www. all.accor.com. In het formulier dient het lid uit te leggen welke punten het betreft. Bovendien dient het lid bewijsstukken bij te voegen en het geheel uiterlijk binnen zes (6) maanden na de check-out aan te leveren.

Om in aanmerking te komen voor het bijschrijven van ALL Status- en/of Rewards-punten, dient de betaalde factuur die ingediend wordt bij het opvragen van punten op naam te staan van het lid van het loyalty programma ALL.

Sluiten