Onze merken

ALGEMENE VOORWAARDEN

ADAGIO SAS exploiteert Vakantieverblijven (hierna “Aparthotels”) in Frankrijk en daarbuiten, rechtstreeks of indirect, onder de merknamen Adagio, Adagio access en Adagio premium, door appartementen (hierna “Appartementen”) te huur aan te bieden.

Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle boekingen die zijn gedaan bij een Aparthotel, ongeacht het gebruikte verkoopkanaal.

ARTIKEL 1 BOEKING

1.1 Bericht van ontvangst van een boeking: een boeking voor een ADAGIO Appartement is pas definitief na schriftelijke bevestiging door ADAGIO. ADAGIO stuurt de klant per e-mail een bericht van ontvangst met een overzicht en bevestiging van de boeking.

In het geval van online boekingen op de website www.adagio-city.com bevat het per e-mail verzonden bericht van ontvangst van de boeking een overzicht van de overeenkomst, de geboekte diensten, prijzen, de gekozen prijs en de bijbehorende door de klant gaccepteerde verkoopvoorwaarden, informatie betreffende de verdere dienstverlening en de zakelijke garanties, en het adres van het kantoor van de verkoper waaraan de klant eventuele klachten kan richten.

1.2 Meervoudige boekingen: voor meervoudige boekingen moet een speciale groepsovereenkomst worden gesloten, die prevaleert in het geval van strijdigheid met de bepalingen van deze Voorwaarden. Een boeking wordt beschouwd als meervoudig als deze betrekking heeft op 7 of meer Appartementen, OF op accommodatie voor 15 of meer personen in hetzelfde Aparthotel, en wordt gedaan door dezelfde rechtspersoon of natuurlijke persoon.

1.3 Voorafgaand aan het boeken van de diensten verklaart de klant dat de boeking voor deze diensten wordt gedaan voor de eigen persoonlijke behoeften van de klant. Als consument geniet de klant een aantal speciale rechten die mogelijk niet van toepassing zouden zijn als de diensten werden geboekt in verband met activiteiten van commerciële of bedrijfsmatige aard, of als beroepsuitoefenaar of zelfstandig ondernemer. Het is niet toegestaan in de Appartementen commerciële of professionele activiteiten uit te voeren.

Het kiezen van de diensten en het zorgen dat deze voldoen aan de behoeften van de klant is de volledige verantwoordelijkheid van de klant, zodat ADAGIO in dit opzicht niet aansprakelijk is.

Een boeking is persoonlijk en kan onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen aan derden, kosteloos noch tegen betaling.

Begin pagina

ARTIKEL 2 PRIJZEN

2.1 ADAGIO hanteert een gedifferentieerd prijzensysteem voor een verblijfsduur van 4 of meer nachten: dit is de “4 nachten of meer” aanbieding (of Flex Deal aanbieding), die van toepassing is voor alle boekingen voor 4 of meer nachten en altijd geldig is voor alle Aparthotels.

De kosten van alle boekingen, ongeacht hoe ze tot stand zijn gekomen, zijn verschuldigd in de lokale valuta van het Aparthotel, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De prijzen zijn flexibel en variabel, afhankelijk van verschillende individuele criteria zoals de boekingsdatum, de begindatum van het verblijf, de duur van het verblijf, de classificatie van het Appartement (studio, 1-kamerappartement, etc.) en extra's (ontbijt, parkeren, etc.).
Ze worden vermeld per Appartement en per nacht voor de gekozen datums en verblijfsduur, ongeacht het aantal personen per Appartement (tot het maximaal toegestane aantal) en omvatten: huur van het Appartement, belastingen en kosten (water, elektriciteit, verwarming).

Afhankelijk van de geldende lokale voorschriften kunnen bij aankomst in het Aparthotel nog lokale belastingen verschuldigd zijn, zoals toeristenbelasting.

2.2 Schoonmaak: Voor een verblijf van 8 nachten of langer zijn wekelijkse schoonmaak* en eindschoonmaak in de prijs inbegrepen.

Voor een verblijf tot 8 nachten is schoonmaak* niet inbegrepen.

Schoonmaak kan rechtstreeks worden geregeld bij de receptie van het Aparthotel. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, indien van toepassing.

2.3 Tenzij in de prijs inbegrepen of uitdrukkelijk gekozen op het moment van boeking, zijn extra's (ontbijt, parkeren, etc.) een optie waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, indien van toepassing.

2.4 Prijzen kunnen niet worden gecombineerd met andere geldende speciale aanbiedingen. ADAGIO behoudt zich het recht voor deze te herzien in het geval van wijzigingen in wetgeving en/of voorschriften die tot een prijswijziging leiden (zoals bijvoorbeeld een wijziging in het geldende btw-tarief of de invoering van een nieuwe belasting). Eventuele nieuwe belastingen of heffingen die worden opgelegd door de bevoegde overheid, of wijzigingen daarin, worden automatisch verwerkt in de op de factuurdatum aangegeven prijzen.

Voorbeelden van prijzen die worden vermeld als "Vanaf…." in media en op de website gelden voor een verblijf gedurende het uitdrukkelijk vermelde aantal nachten en gelden alleen voor de aangegeven vertrekdatums en steden.

*Wekelijkse schoonmaak omvat het schoonmaken van het Appartement (behalve de keuken en de afwas) en het wisselen van bedlinnen en handdoeken.

Begin pagina

ARTIKEL 3 GARANTIES

3.1 Alle boekingen moeten worden gegarandeerd met een bankkaartnummer dat geldig is op de begindatum van uw verblijf en vergezeld gaan van:

3.2 ADAGIO heeft het recht gebruik te maken van de garantie in het geval de huurder bedragen niet betaalt die verschuldigd zijn aan ADAGIO voor de accommodatie en/of ter plaatse gebruikte diensten (telefoon, parkeren, etc.), eventuele schade veroorzaakt aan de Appartementen of gemeenschappelijke ruimtes, of in het geval van diefstal uit het Aparthotel. Nadat de klant is vertrokken, kan een bedrag ter grootte van een offerte voor reparatie na het ontdekken van schade aan het Appartement waarin de klant heeft verbleven ten laste worden gebracht van de bankkaart die gebruikt is om het verblijf te betalen en te garanderen.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de boeking niet bevestigd.

3.4 De creditcard die is gebruikt voor de boeking, evenals geldige identiteitsdocumenten, moeten bij aankomst worden getoond. Bij gebreke daarvan kan ADAGIO de klant de toegang tot het Appartement ontzeggen.

3.5 Voor een verblijf van langer dan 28 nachten wordt bij aankomst een seizoens-huurovereenkomst gesloten tussen het Aparthotel en de huurder. De huurder dient de volgende documenten over te leggen: de meest recente drie loonstrookjes, de meest recente belastingaanslag, bewijs van woonplaats, een bankidentiteitsdocument, een kopie van een identiteitsdocument en een bankgarantie in de vorm van het nummer van een creditcard die geldig is tot aan het eind van het verblijf. De boeking wordt pas bevestigd als al deze documenten zijn overgelegd op het moment dat de huurovereenkomst wordt getekend.

De klant mag onder geen enkele voorwaarde het gehuurde doen aanmerken als hoofdverblijf, of dat nu is in professioneel verband, familieverband of om medische redenen. De klant is verplicht te beschikken over een eigen hoofdverblijf gedurende de hele huurperiode.

Begin pagina

ARTIKEL 4 BETALING VOOR BOEKINGEN

De betalingsvoorwaarden verschillen naargelang de duur van het verblijf en het desbetreffende merk.

Voor een verblijf van 1 t/m 14 nachten: het resterende verschuldigde bedrag voor het gehele verblijf moet bij aankomst worden voldaan (onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling voor een verblijf van 10 t/m 14 nachten).

Voor een verblijf van 15 t/m 27 nachten: betaling voor de eerste 15 nachten, onder aftrek van een eventuele aanbetaling, is verschuldigd bij aankomst. Het restant is verschuldigd aan het eind van de eerste periode van twee weken.

Voor een verblijf van langer dan 28 nachten: betaling voor de eerste 15 nachten, onder aftrek van een eventuele aanbetaling, is verschuldigd bij aankomst. Tijdens het verblijf en vóór het eind van elke periode van twee weken dienen de kosten van de volgende periode van twee weken vooruit te worden betaald.

Betaalmethoden. Boekingen via de ADAGIO-website kunnen worden betaald met bankkaart (MasterCard, Visa) of PayPal. Betalingen in het Aparthotel kunnen worden gedaan in contanten (tot het wettelijke maximum), of met bankkaart (MasterCard, Visa), cheque of bankoverschrijving.


NB:

Late betaling: als bovengenoemde betaaldata worden overschreden, kan ADAGIO boeterente in rekening brengen. Deze boete is verschuldigd vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur, tegen een tarief van 15 % per jaar, berekend over het totale bedrag van de factuur, inclusief btw. Ook kan een vaste boete gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht voor incassokosten, indien van toepassing.

Begin pagina

ARTIKEL 5 ANNULERING OF WIJZIGING VAN BOEKINGEN

5.1 Voorwaarden voor annulering van een boeking: de vereiste termijn voor volledige en kosteloze annulering van uw boeking is afhankelijk van de totale duur van het oorspronkelijk geboekte verblijf. Er zijn geen kosten voor annulering:

Als deze termijnen worden overschreden en de huurder verschijnt niet op de dag van aankomst, behoudt ADAGIO zich het recht voor om, tenzij lokale voorschriften dit verbieden, de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:

Indien er aanvullende diensten zijn gekozen op het moment van boeking: er worden geen annuleringen na bovengenoemde uiterste datum geaccepteerd door ADAGIO. De kosten voor extra geboekte diensten blijven verschuldigd.

5.2 Voorwaarden betreffende gedeeltelijke annulering van een boeking: eventuele wijzigingen in de datum, de duur van het verblijf, de classificatie van het Appartement of de verblijfslocatie ten opzichte van de oorspronkelijk door ADAGIO bevestigde boeking, worden beschouwd als een gedeeltelijke annulering van de boeking.

Gezien het gedifferentieerde prijssysteem van ADAGIO dat is gekoppeld aan de duur van het verblijf, kan de gedeeltelijke annulering van een boeking in verband met de verblijfsduur leiden tot een prijswijziging.

Als de verblijfsduur korter is dan oorspronkelijk geboekt, geldt de prijswijziging met terugwerkende kracht tot de dag van aankomst.

In het geval van een langere verblijfsduur beslist ADAGIO over acceptatie en de prijswijziging wordt toegepast vanaf de datum dat de verlenging van de verblijfsduur is gemeld, met betrekking tot de extra geboekte nacht(en). De prijswijziging geldt niet met terugwerkende kracht.

Naast een prijswijziging kan een gedeeltelijke annulering van een boeking leiden tot het in rekening brengen van de volgende annuleringskosten:

 1. In het geval van gedeeltelijke annulering van een boeking vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht voor de annulering:
  • tot 18.00 uur op de dag van aankomst, voor een verblijf van 1 t/m 3 nachten,
  • tot 12.00 uur op de dag vóór aankomst, voor een verblijf van 4 t/m 9 nachten,
  • tot 12.00 uur 3 dagen vóór aankomst, voor een verblijf van 10 t/m 90 nachten,
  • tot 12.00 uur 7 dagen vóór aankomst, voor een verblijf van langer dan 91 nachten.
 2. In het geval van gedeeltelijke annulering van een boeking na de aankomstdatum (vervroegd vertrek) worden geen kosten in rekening gebracht voor de annulering:
  • tot 12.00 uur op de dag van vervroegd vertrek, voor een verblijf van 1 t/m 9 nachten,
  • tot 12.00 uur op de dag vóór de dag van vervroegd vertrek, voor een verblijf van 10 t/m 27 nachten,
  • tot 12.00 uur 3 dagen vóór de dag van vervroegd vertrek, voor een verblijf van 28 t/m 90 nachten,
  • tot 12.00 uur 7 dagen vóór de dag van vervroegd vertrek, voor een verblijf van langer dan 91 nachten.
 3. Voor andere perioden behoudt ADAGIO zich het recht voor de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:
  • één nacht, voor een verblijf van 1 t/m 9 nachten,
  • het aantal geannuleerde nachten (maximaal 2 nachten), voor een verblijf van 10 t/m 27 nachten,
  • het aantal geannuleerde nachten (maximaal 7 nachten), voor een verblijf van langer dan 91 nachten.

5.3 Melding:
Voor acceptatie moet een (gehele of gedeeltelijke) annulering worden gemeld:

 1. Aan ADAGIO, als rechtstreeks bij ADAGIO is geboekt:
  • rechtstreeks per e-mail aan Aparthotels.
  • of via het boekingssysteem: een boeking kan rechtstreeks worden geannuleerd op de website www.adagio-city.com onder de tab “My Account, my bookings”.
 2. Bij de aanbieder waar het Appartement is geboekt.

Begin pagina

ARTIKEL 6 VERBLIJFSPERIODEN EN AANBIEDINGEN AANGEDUID ALS: NIET-INWISSELBAAR / NIET-WIJZIGBAAR / NIET-RESTITUEERBAAR / NIET-ANNULEERBAAR

Sommige van onze aanbiedingen, aangeduid als Smart Deal aanbiedingen, zijn "niet-inwisselbaar, niet-restitueerbaar". Voor deze verblijfsperioden treden de volgende voorwaarden in de plaats van de voorwaarden voor annulering en wijziging van verblijfsperioden als bovenvermeld:

Vooruitbetaling van de totale kosten van het verblijf: alle boekingen moeten vergezeld gaan van een betaling voor de totale verblijfskosten. Anders is de boeking niet gegarandeerd.

Niet-inwisselbare, niet-restitueerbare, niet-annuleerbare en niet-wijzigbare aanbiedingen: gezien de door ADAGIO aangeboden speciale prijs, kunnen aanbiedingen en/of verblijfsperioden van deze aard niet worden ingewisseld, gerestitueerd of gewijzigd. Verzoeken voor aanpassing of annulering kunnen niet in overweging worden genomen. Ongeacht de datum waarop de boeking wordt geannuleerd, wordt een vergoeding gelijk aan de totale kosten van het verblijf in rekening gebracht. Er wordt geen vergoeding gegeven voor het niet gebruikmaken van geboekte en in rekening gebrachte extra diensten.

Niet verschijnen bij het gehuurde: als u niet verschijnt bij het gehuurde, wordt een schadevergoeding gelijk aan de totale kosten van het verblijf in rekening gebracht.

Begin pagina

ARTIKEL 7 AANKOMST EN VERTREK

Sleutels kunnen worden opgehaald vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tegen overlegging van de creditcard die is gebruikt bij de boeking en een geldig identiteitsdocument.

De sleutels dienen te worden geretourneerd voor 11.00 uur op de dag van vertrek. Na die tijd wordt een extra nacht in rekening gebracht.
Deze tijden gelden bij benadering en kunnen verschillen bij sommige van onze Aparthotels.

Begin pagina

ARTIKEL 8 BEZETTING

Een Appartement is geschikt voor bezetting door een bepaald aantal personen als vermeld bij de verhuur en mag nooit worden bezet door een hoger aantal mensen. Alle kinderen van 2 jaar en ouder worden volledig beschouwd als personen en worden meegeteld bij de bezetting van het Appartement. ADAGIO wijst erop dat er geen extra bedden kunnen worden geplaatst in de Appartementen.

Begin pagina

ARTIKEL 9 MINDERJARIGEN

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat onze Aparthotels geen vakantiecentra vormen in de zin van de Franse wet nr. 2002-883 van 3 mei 2002, en dat ze niet geschikt zijn voor huisvesting buiten de gezinswoning van minderjarigen of groepen minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar die niet worden vergezeld door hun wettelijk vertegenwoordigers. ADAGIO behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren tot een Appartement dat is geboekt door iemand die niet op de hoogte was van deze bepaling, ten behoeve van minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar die niet worden vergezeld door hun wettelijk vertegenwoordigers. Als deze personen zich melden bij de receptie van het Aparthotel kan ADAGIO de boeking onmiddellijk annuleren. Ook heeft ADAGIO het recht op enig moment de boeking te annuleren vóór de aanvang van het verblijf, indien blijkt dat het Appartement zal worden bezet door minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar die niet worden vergezeld door hun wettelijk vertegenwoordigers.

Kinderenbeleid: het verblijf is gratis voor baby's jonger dan 2 (twee) jaar die verblijven in het Appartement van hun ouders, onder voorwaarde dat dit is vermeld op het moment van boeking. Babyvoorzieningen kunnen vooraf worden geboekt, rechtstreeks bij de receptie (babystoel + kinderbedje), voor zover beschikbaar.

Begin pagina

ARTIKEL 10 PERSOONSGEGEVENS

Als u een verblijf boekt in één van onze Aparthotels, worden uw persoonsgegevens gezamenlijk door de bedrijven Accor SA en Adagio SAS verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om uw reservering te beheren en ze kunnen worden gebruikt om uw klantprofiel duidelijker in kaart te brengen en informatie te sturen over producten en diensten die worden aangeboden door de Accor, Pierre & Vacances Center Parcs, en in het bijzonder Adagio Aparthotels. ADAGIO kan geen boekingen verwerken zonder deze informatie.

Uw gegevens worden beschikbaar gesteld aan Accor SA en haar ondernemingen, Adagio SAS en haar Aparthotels en dienstverleners. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Unie voor het verwerken van uw reservering en om uw dossier op te volgen in het kader van precontractuele maatregelen of op basis van een toelating van de Franse privacytoezichthouder Cnil.

Elk Aparthotel voert, en is verantwoordelijk voor, haar eigen administratie van uw gegevens voor de volgende doeleinden: commerciële verwerking van reserveringen en klanten, facturering en betaling, prospectie en reclame/commerciële acties, commerciële statistieken en tevredenheidsenquêtes. De gegevens worden beschikbaar gesteld aan het Aparthotel en haar dienstverleners en aan de interne afdelingen van Accor SA en Adagio SAS, elk voor zover relevant.

Volgens de wettelijke bepalingen moeten Accor SA en Adagio SAS u toestemming geven voor het inzien, raadplegen, corrigeren en aanvechten van de over u geregistreerde gegevens en u heeft het recht om aan te geven wat er met deze gegevens moet gebeuren na uw overlijden. Dit recht kan worden uitgeoefend via het unieke adres: data.privacy@adagio-city.com.

U heeft ook het uitdrukkelijke recht om aan te geven dat u niet voor commerciële doeleinden gebeld wilt worden door uw naam te registreren op de lijst van BLOCTEL.

Begin pagina

ARTIKEL 11 KAARTEN EN LIDMAATSCHAPPEN

Alle voordelen, kortingen en boekingsgaranties die verband houden met ACCOR lidmaatschapskaarten of loyaliteitskaarten (ALL, ACCOR FAVORITE GUEST BUSINESS) gelden uitsluitend voor boekingen die zijn gedaan bij deelnemende Adagio of Adagio access Aparthotels, en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.

De voorwaarden die gelden voor het toekennen van punten voor ALL worden bepaald door de algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma van ALL. Wij wijzen erop dat er geen punten worden toegekend voor boekingen bij Aparthotels die niet deelnemen aan het loyaliteitsprogramma.

Begin pagina

ARTIKEL 12 HUISREGELS

In elk Aparthotel en/of Appartement hangen huisregels. Alle huurders worden geacht die te hebben gelezen. De huurder dient het beschikbaar gestelde meubilair in het Appartement in goede algemene staat te houden en eventuele defecten of gebreken te melden bij de receptie.

Wij verzoeken u voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele ongemakken te voorkomen: sluit de ramen aan de voorzijde voordat u uw Appartement verlaat en doe de deur op slot. We herinneren u eraan dat ADAGIO geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor persoonlijke artikelen die u achterlaat in uw Appartement tijdens uw afwezigheid.

ADAGIO behoudt zich het recht voor de Appartementen te betreden voor schoonmaakwerkzaamheden, om de algemene toestand te controleren en om na te gaan of aan de veiligheids- en beveiligingsvoorschriften is voldaan.

Behalve in speciale gevallen (raadpleeg het Aparthotel) worden huisdieren toegelaten tegen overlegging van een rabiës-vaccinatiebewijs en een certificaat van bekwaamheid voor het houden van honden waarvoor bepaalde beperkingen gelden, en onder voorwaarde dat het Aparthotel vooraf over het huisdier op de hoogte is gesteld en de desbetreffende vaste vergoeding, ter plaatse te voldoen, is betaald.

Sommige Aparthotels bieden een wifi-voorziening (al of niet tegen vergoeding), zodat de klanten gebruik kunnen maken van het internet. De klant dient ervoor te zorgen dat de door ADAGIO ter beschikking gestelde IT-voorzieningen op geen enkele wijze worden gebruikt ten behoeve van reproductie, openbare vertoning of voorstelling, ter beschikking stellen of versturen aan het publiek van werken of objecten die onder auteursrecht of soortgelijke rechten vallen, zoals teksten, beelden, foto's, muziek of audiovisuele werken, computerprogramma's en videogames, zonder toestemming van de rechthebbenden, als vermeld in boek I en II van de Franse wet op het intellectuele eigendom, voor zover dergelijke toestemming is vereist. De klant dient zich te houden aan het beveiligingsbeleid van de internetaanbieder van het Aparthotel, daaronder begrepen de regels betreffende het gebruik van beveiligingsmiddelen die zijn geïnstalleerd ter voorkoming van onwettig gebruik van IT-voorzieningen [of als anders vermeld in het IT-beleid van het bedrijf] en dient zich te onthouden van handelingen die de effectiviteit van deze voorzieningen zou kunnen ondermijnen. Indien de klant zich niet houdt aan de voorgaande verplichtingen, kan deze worden vervolgd wegens overtreding van het auteursrecht (Artikel L. 335-3 van de Franse wet op het intellectuele eigendom), waarop een maximale straf staat van 300.000 euro boete en drie jaar gevangenisstraf.

Als de huurder inbreuk pleegt op de hier vermelde verplichtingen, waaronder niet-naleving van de interne regels, behoudt ADAGIO zich het recht voor het verblijf in te korten.

Begin pagina

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID – TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN

13.1 De status van ADAGIO Aparthotels verschilt van land tot land. De status van de vestigingen is vermeld op de website van ADAGIO en in alle communicatiemedia. De voorschriften betreffende de status van de vestiging en van het land zijn van toepassing.

Daarom wijzen we erop dat Appartementen die zijn gehuurd binnen Aparthotels niet vallen onder de aansprakelijkheidsvoorschriften die gelden voor hotelhouders. Dit betekent dat ADAGIO geen aansprakelijkheid aanvaardt in het geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke zaken die is ontstaan binnen haar vestigingen, die worden aangeduid als Vakantieverblijven, niet voor de Appartementen zelf, noch voor de parkeerterreinen en gemeenschappelijke ruimtes.

De verjaringstermijn voor verschuldigde bedragen in verband met de door ADAGIO verkochte diensten valt niet onder de verjaringstermijn voor het hotelbedrijf (artikel 2272 van het Franse Burgerlijk Wetboek). In uitzondering op Artikel 2244 van het Franse Burgerlijk Wetboek geldt, dat als ADAGIO een aangetekende brief met bevestiging van ontvangst stuurt naar een klant die geld aan haar verschuldigd is, de in die jurisdictie geldende verjaringstermijn wordt opgeschort.

13.2 Ingevolge de in sommige landen geldende voorschriften kan de klant bij aankomst in het Aparthotel worden verzocht een politie-registratieformulier in te vullen. In verband hiermee zal de klant worden gevraagd een identiteitsdocument over te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of deze het registratieformulier moet invullen.

13.3 De huurder kan geen beroep doen op de wettelijke bepalingen die gelden voor verhuur van woningen, in het bijzonder die betreffende de huurbescherming. De huurder mag het adres van het verblijf niet opgeven als adres voor belastingdoeleinden of professionele doeleinden, en het Appartement op geen enkele wijze ter beschikking stellen of onderverhuren aan derden.

13.4 Op deze Voorwaarden is Frans recht van toepassing, onverminderd het toepasselijke recht ingevolge het internationaal privaatrecht. Dit geldt voor zowel inhoudelijke als procedurele regels.

13.5 De op de website en/of in de catalogus afgebeelde foto's hebben geen contractuele geldigheid. Hoewel al het mogelijke is gedaan om te zorgen dat alle foto's, grafische afbeeldingen en teksten die zijn vermeld ter illustratie van de Aparthotels een zo nauwkeurig mogelijk beeld vormen van de aangeboden accommodatiediensten, kunnen afwijkingen optreden, in het bijzonder als gevolg van veranderingen in meubilair of eventuele renovatiewerken. De klant kan geen enkele aanspraak maken op deze gronden.

Begin pagina

ARTIKEL 14 KLANTENSERVICE

Onze lokale teams staan tot uw beschikking tijdens uw verblijf om te reageren op eventuele klachten, problemen op te lossen en u te helpen maximaal van uw verblijf te genieten. U kunt altijd contact met hen opnemen als u vragen heeft.

Eventuele klachten na afloop van uw verblijf kunnen worden ingediend:

binnen 2 maanden na het eind van uw verblijf, zodat we zo snel mogelijk kunnen reageren. Wij wijzen u op het feit dat hoe langer het duurt voordat u een klacht indient, hoe minder waarschijnlijk het is dat wij de zaak zo goed mogelijk in uw belang kunnen afhandelen. Om verwerking van uw klacht te vergemakkelijken, verzoeken wij u in uw brief de naam te vermelden van de persoon die het verblijf heeft geboekt, het boekingsnummer, de plaats en datums van uw verblijf, en het geboekte Appartement- of kamertype. Ook verzoeken wij u volledige ondersteunende documentatie bij de brief te voegen, zodat wij uw klacht zo snel mogelijk kunnen afhandelen.

Wij wijzen erop dat indien uw klacht niet naar genoegen wordt afgehandeld, na officiële schriftelijke bevestiging van onze Klantenservice, u het recht heeft een bemiddelingsprocedure te starten door de zaak voor te leggen aan het Bemiddelings- en Arbitragecentrum in Parijs, waarvan de contactgegevens zijn:

CMAP Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
39 Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
France
consommation@cmap.fr

Begin pagina

ARTIKEL 15 ALTERNATIEVE ACCOMMODATIE

Als er een uitzonderlijke situatie optreedt of als het onmogelijk is om het geboekte Appartement aan u beschikbaar te stellen, of in het geval van overmacht, kan ADAGIO u met uw instemming een alternatieve accommodatie aanbieden voor uw gehele verblijf of een deel daarvan in een Aparthotel van een overeenkomstige categorie waarin soortgelijke diensten worden geboden.

Eventuele extra kosten worden gedragen door ADAGIO.

Begin pagina

ARTIKEL 16 AFDWINGBAARHEID VAN VOORWAARDEN

Door een verblijf bij ons te boeken, wordt u geacht onze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. U vindt de toepasselijke voorwaarden (en in het bijzonder de voorwaarden die gelden voor de boeking, betaling, wijzigingen en annulering) in de Voorwaarden op onze website www.adagio-city.com. Genoemde Voorwaarden gelden zolang deze staan vermeld op de website www.adagio-city.com en ADAGIO heeft te allen tijde het recht ze te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval zal ADAGIO de nieuwe versie van de speciale internetvoorwaarden op de website publiceren.

Zodra deze op de website zijn gepubliceerd, is de nieuwe versie van de speciale internetvoorwaarden automatisch van toepassing voor alle klanten.

Door een verblijf bij ADAGIO te boeken wordt u geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Voor alle boekingen die zijn verricht via de website www.adagio-city.com of via mobiele diensten wordt aangenomen dat de Voorwaarden en de speciale voorwaarden die van toepassing zijn voor de geboekte prijs zijn geraadpleegd en volledig en zonder reserve zijn geaccepteerd. De klant accepteert op het moment van boeken de betreffende Voorwaarden en de speciale voorwaarden die van toepassing zijn op de geboekte prijs; boekingen zijn niet mogelijk zonder deze acceptatie. Klanten kunnen de Voorwaarden opslaan en afdrukken met behulp van de standaardfuncties van hun browser of computer.

In het geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de speciale voorwaarden voor een bepaalde prijs (consumentenprijzen die niet kunnen worden gewijzigd en niet restitueerbaar zijn) of een contract (Bedrijfs- of Vakantiecontract, etc.), prevaleren de laatste.

Begin pagina

ARTIKEL 17 DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN EN WERKMAATSCHAPPIJEN

Adagio SAS, een Franse Société par Actions Simplifiée [bv naar Frans recht] met een aandelenkapitaal van € 1.000.000, gevestigd te: L’Artois – Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19, France – 503 938 110 RCS Paris – SIRET 503 938 110 00015 – APE 5520Z – intracommunautair BTW-nummer: FR 84 503 938 110.
Financiële garantie: Schneider Securities Ltd – 4/4A Bloomsbury Square – London – WC1A 2RP – UK
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: RSA – 153 Rue Saint Honoré – 75001 Paris – France
ADAGIO is aangesteld door haar dochtervennootschappen en Aparthotel werkmaatschappijen onder de merknaam Aparthotel Adagio, Aparthotel Adagio access of Aparthotel Adagio premium voor het verhuren van accommodatie, het in hun naam administreren en controleren van boekingen (met uitzondering van vervoersdiensten, verzekering- en administratiekosten of verkoop van arrangementen onder hun eigen naam).

Werkmaatschappijen: PV-CP CITY (513635987 RCS PARIJS), PV RÉSIDENCES & RESORTS FRANCE (508321155 RCS PARIJS), AUBETTE TOURISME, SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE TOULOUSE CENTRE, SEV.
Dochtervennootschappen: ADAGIO DEUTSCHLAND GMBH, PV EXPLOITATION BELGIQUE SA, NEWCITY APARTHOTEL BETRIEBS GMBH, NEWCITY SUISSE SARL en ADAGIO HOTELS UK LIMITED.

Begin pagina